Szkolenia z zarządzania personelem

Szkolenia z zarządzania personelem – dla początkujących i nie tylko

Szkolenia z zarządzania personelem, warsztaty dla liderów, szkolenia z umiejętności budowania relacji w zespole, podnoszenia efektywności pracy itd., to już nie tylko „korporacyjne fanaberie”, ale codzienność również mniejszych firm.

Bardzo wiele firm działających na rynku lubi się chwalić, że ich największą siłę stanowią pracownicy. W rzeczywistości jednak bardzo często podobne deklaracje traktowane są jedynie jako pusty frazes. 

W wielu przypadkach brakuje umiejętności efektywnego zarządzania zespołem, dlatego też umiejętności poszczególnych osób nie mogą zostać w pełni wykorzystane. Pracownicy są sfrustrowani, widząc, że ich talenty się marnują i nie mogą liczyć na satysfakcjonujące wynagrodzenie.

Jeżeli nie chcesz doprowadzić do sytuacji, gdy talenty uciekają z Twojego zespołu, konieczne może być podszkolenie umiejętności zarządzania zespołem.

Szkolenia z zarządzania personelem
Szkolenia z zarządzania personelem

W tym celu warto zapisać się na kurs zarządzania personelem. W Polsce dostępne są różnego rodzaju kursy HR. Przeczytaj, w jaki sposób mogą przełożyć się na realne korzyści dla Twojej firmy i które z nich warto wybrać (czytaj także: Szkolenia HR dla początkujących).

Szkolenia z zarządzania personelem – na czym w ogóle polega skuteczne zarządzanie personelem?

Każda firma, która zatrudnia pracowników, boryka się z problemami związanymi z zarządzaniem personelem. Często w tym kontekście używa się określenia HR czyli z ang. human resources – zarządzanie zasobami ludzkimi.

Odnosi się ono do wiedzy, umiejętności, kwalifikacji i energii pracowników, które są traktowane jako zasób przedsiębiorstwa (pisaliśmy niedawno: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz Jak podnieść kwalifikacje zawodowe). Oczywiście w zupełnie inny sposób wygląda zarządzanie personelem w przypadku małej, rodzinnej kawiarni i wielkiej korporacji, która zatrudnia tysiące pracowników.

W tym drugim przypadku procedury są zwykle o wiele bardziej złożone. Zawsze jednak istotna jest nie tylko dobra organizacja pracy , ale i umiejętne motywowanie zatrudnionych, tak aby mogli oni rozwijać swoje umiejętności i czuli się ważną częścią organizacji.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – zadania

Zarządzanie zespołem to złożona dziedzina. W zależności od firmy lub organizacji może obejmować wiele różnych zadań, które powinny być realizowane równolegle. Zaniedbanie któregokolwiek z nich może odbić się negatywnie na rozwoju przedsiębiorstwa.

 • Rekrutacja pracowników – podstawą działania każdej firmy jest odpowiednia selekcja pracowników, których kwalifikacje i kompetencje pozwalają na skuteczną realizację zadań w firmie (pisaliśmy m.in. Na czym polega praca rekrutera). Prowadząc rekrutację w sposób przemyślany i profesjonalny, masz szanse przyciągnąć do firmy najlepszych kandydatów na potrzebne stanowiska (pisaliśmy m.in. Jak skutecznie rekrutować pracowników). Zły wybór pracowników może oznaczać duży problem dla firmy – stratę cennego czasu i pieniędzy, gdy trzeba będzie przeprowadzić kolejny nabór, a często również poważne błędy wizerunkowe.
 • Przygotowanie i wdrożenie pracownika do pracy – nie wystarczy, że w procesie rekrutacji firma wyłoni najlepszych pracowników. Muszą oni zostać jeszcze odpowiednio przygotowani i wdrożeni do pracy. Także osoby, które wyróżniają się dużym doświadczeniem na podobnym stanowisku w innej firmie, potrzebują dobrze poznać struktury organizacji, realizowane projekty i to, jak wygląda od środka „życie firmy”. Jeżeli zadbasz o to, by pracownik dobrze poznał swoje środowisko pracy i mógł zaaklimatyzować się w nowym otoczeniu, przełoży się to na jego większe zaangażowanie, 
Szkolenia z zarządzania personelem
Szkolenia z zarządzania personelem
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to kwestia bardzo szczegółowo regulowana przez polskie i unijne prawo. Regularna kontrola tego, jak wygląda praca na poszczególnych stanowiskach, nie tylko sprawi, że obowiązki będą mogły być wykonywane w wygodnych warunkach, ale i mogą uchronić pracownika przed konsekwencjami nieprzyjemnych wypadków. Jeżeli zdarzy się coś złego, to pracodawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Z tych samych względów bardzo istotne jest regularne szkolenie pracowników w zakresie BHP.
 • Komunikacja w firmie i relacje pracownicze – szybka i sprawna komunikacja w zespole, brak nieporozumień powodują, że poszczególne zadania realizowane są szybciej i sprawniej, przy mniejszej ilości popełnianych błędów (pisaliśmy: Zasady skutecznej komunikacji). Jednocześnie dobre relacje w zespole sprawiają, że pracownicy czują się bliżej związani z firmą i niechętnie z niej odchodzą.
 • Organizacja szkoleń – współczesny rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie, a wraz z nim poszczególne stanowiska pracy. Umiejętności, które opanowaliśmy zaledwie kilka lat temu obecnie w wielu przypadkach mogą okazać się nieaktualne i niewystarczające. Z tego powodu tak ważny jest ciągły rozwój (pisaliśmy niedawno: Szkolenia rozwój osobisty). Odpowiednie zarządzanie zespołem wymaga również organizacji odpowiednich szkoleń czy zapewnienia innych możliwości nauki pracownikom.
 • Wynagrodzenia, finansowe i pozafinansowe formy motywowania pracowników – odpowiedniej wysokości wynagrodzenie, a także różnego rodzaju premie i finansowe bonusy, to podstawowy sposób motywowania pracowników. Warto mieć jednak świadomość, że w niektórych przypadkach równie skuteczne, a nawet skuteczniejsze, mogą być niematerialne formy – na przykład umożliwienie pracownikowi udziału w interesującym szkoleniu lub wykonywaniu części pracy w formie zdalnej.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie z zarządzania personelem?

Obecnie duży nacisk położony na dobre zarządzanie personelem możemy zaobserwować przede wszystkim w największych, nowoczesnych przedsiębiorstwach. Wiąże się to z faktem, że to właśnie w takich miejscach pracownicy działów HR mogą natrafić na największe  wyzwania. Q niewielkich rodzinnych firmach niekiedy wystarczy szczerość i otwartość by zbudować dobre relacje z wąskim gronem współpracowników, poznać ich potrzeby i nauczyć się odpowiednio ich motywować. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej w dużych przedsiębiorstwach, gdzie bardzo ważna jest również odpowiednia organizacja.

Szkolenia z zarządzania personelem
Szkolenia z zarządzania personelem

W niektórych branżach, takie jak na przykład nowoczesne technologie, budownictwo czy usługi, od dawna panuje rynek pracownika. Pracodawcy, jeżeli chcą odpowiednio wykorzystywać kapitał ludzki i uniknąć sytuacji, gdy kluczowi pracownicy będą odchodzić do konkurencji, muszą dbać o to, by w sposób spójny i przemyślany zarządzać personelem. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że mentalność pracowników bardzo szybko się zmienia. Rozwiązania, które jeszcze kilka lat temu były oczywiste i stosowane powszechnie, dzisiaj mogą spotykać się z brakiem entuzjazmu. 

Ma to szczególne znaczenie w tych branżach i organizacjach, gdzie zaczyna dominować młode pokolenie. Młodzi specjaliści często mają zupełnie inne oczekiwania i podejście niż „stara gwardia” dlatego też bardzo ważna jest elastyczność. Specjaliści z zakresu HR muszą ciągle się dokształcać. To powoduje, że bardzo istotną kwestią jest udział w kursach z zakresu zarządzania personelem. Pozwalają one znacząco usprawnić komunikację, podnieść motywację, a w konsekwencji poprawić także zyski w firmie (pisaliśmy m.in. Motywacja do pracy oraz Jak zarządzać pracownikami). Stawiając na człowieka, a nie na wyniki, zazwyczaj można poprawić również te drugie.

Szkolenie z zarządzania personelem – dla kogo?

Szkolenie z zarządzania personelem z całą pewnością przyda się osobom, które kierują zespołom ludzi. Takie szkolenia są w sposób oczywisty kierowane do pracowników działów HR, ale nie tylko. Przydadzą się także liderom, osobom odpowiedzialnym za rekrutację pracowników, komunikację w firmie czy kwestie prawne (pisaliśmy niedawno: Szkolenia dla liderów). Z całą pewnością aktualna wiedza z zakresu HR może przydać się również dyrektorom i managerom, a także właścicielom małych i średnich przedsiębiorstw (pisaliśmy niedawno również: Szkolenia dla rekruterów).

W firmach, gdzie struktura nie jest rozbudowana, to właśnie oni często przejmują rolę i obowiązki z zakresu zarządzania personelem. Z całą pewnością specjalizacja w obszarze HR może być szansą na bardzo atrakcyjną karierę zawodową w szczególności dla absolwentów kierunków takich jak zarządzanie i marketing czy psychologia.

Szkolenie z zarządzania zespołem – korzyści dla firmy i dla pracownika

Udział w szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem może oznaczać bardzo wiele korzyści zarówno dla firmy, jak i dla pracownika, który bierze w nim udział. Warto wśród nich wymienić:

 • zmianę jakościową, jaka następuje w zarządzaniu kadrą pracowników;
 • możliwość pogłębiania wiedzy i zyskanie narzędzi, które możesz wykorzystywać w codziennej pracy;
 • szansę zostania specjalistą w zakresie rekrutacji i selekcji pracowników;
 • możliwość nauczenia się efektywnego zarządzania czasem – swoim i innych osób w zespole;
 • możliwość wypracowania sprawniejszych sposobów komunikacji w zespole;
 • możliwość nauczenia się, jak sprawniej wdrażać pracowników do pracy, także wspierać osoby innej narodowości;
 • możliwość wypracowania indywidualnego stylu w zarządzaniu zespołem i uzyskania obiektywnej, zewnętrznej oceny stosowanych dotychczas metod;
 • możliwość nauczenia się, jak dostrzegać wartościowych pracowników w firmie i odpowiednio ich motywować, by w pełni wykorzystać ich talenty.
Szkolenia z zarządzania personelem
Szkolenia z zarządzania personelem

Osoby, które ukończą kurs z zarządzania personelem, będą dobrze przygotowane do tego, by pracować w działach HR i zarządzać zespołami pracowników (pisaliśmy na naszym innym blogu: HR miękki i HR twardy). Możliwości uzyskania zatrudnienia jest jednak znacznie więcej: na specjalistów czekają firmy doradztwa personalnego, firmy szkoleniowe, outsourcingowe i rekrutacyjne.

Czego można nauczyć się podczas kursów zarządzania zespołem?

Poniżej przedstawiamy niektóre z zagadnień, które mogą być poruszane podczas kursów zarządzania zespołem. Nie jest to pełna lista.

Dokonywanie ocen kompetencji pracowniczych

Podstawą polityki rekrutacyjnej i motywacyjnej w każdej firmie powinno być dokonywanie ocen kompetencji pracowniczych (pisaliśmy: Szkolenia online miękkie i twarde oraz na naszym innym blogu Szkolenia dla pracowników). Jak to robić w sposób najbardziej obiektywny, sprawiedliwy i przekładający się na największe korzyści dla firmy? Bardzo istotna w tym kontekście będzie otwarta komunikacja – regularne przeprowadzanie rozmów z pracownikami. Równie ważne może być poznanie odpowiednich narzędzi, który pozwolą Ci zaprojektować system oceny i motywacji w sposób kompleksowy.

 • Ocena 360 stopni – to metoda oceny pracownika, która ustalana jest na podstawie informacji o nim pochodzących z wielu źródeł, obejmuje również samoocenę. Pozwala to na znacznie głębsze i bardziej wyważone spojrzenie niż w sytuacji, gdy oceny dokonuje samodzielnie przełożony. Podczas szkoleń dowiesz się, jak tworzyć kwestionariusze i raporty, jak analizować dane o pracownikach.
 • Modele kompetencyjne – specjalistyczne szkolenie pozwoli Ci diagnozować kompetencje i odkrywać talenty kluczowych pracowników. Model kompetencyjny pozwoli Ci określić cechy, które są najważniejsze dla firmy z punktu widzenia jej misji i strategii oraz preferowanego stylu pracy.
 • Wywiad behawioralny – stanowi tę część rozmowy rekrutacyjnej, w czasie której rekruter pyta kandydata o doświadczenia z przeszłości, z poprzednich miejsc pracy – pozwoli Ci wybrać najbardziej odpowiednich kandydatów na podstawie ocen ich przeszłych zachowań,
 • Assessment Center – to zaawansowana metoda rekrutacji stosowana zwłaszcza przy wyborze kandydatów na stanowiska kierownicze i wymagające specjalistycznych kompetencji (pisaliśmy na naszym innym blogu: Jak być dobrym kierownikiem). W tym przypadku kandydaci muszą wykonywać

Outplacement

Utrata pracy bardzo często wiąże się z wieloma nieprzyjemnymi konsekwencjami dla pracowników – stresem, utratą środków na utrzymanie, trudnościami ze spłatą rachunków czy rat kredytu. Niestety, pracodawca czasami musi podjąć tego typu trudną decyzję. Najlepsi pracodawcy zamiast jednak pozostawić w tej sytuacji pracownika samego sobie decydują się na outplacement. To system łagodnych, „monitorowanych” zwolnień, przy których firma prowadzi działania, które pozwalają złagodzić skutki tej decyzji.

Szkolenia z zarządzania personelem
Szkolenia z zarządzania personelem

Może to polegać na zaproponowaniu zwalnianym pracowników różnych form wsparcia, takich jak pomoc w znalezieniu nowej pracy czy założeniu własnej firmy. Outplacement bardzo często stosowany jest przy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw, gdy wiele osób traci pracę na raz. Szkolenie pomoże Ci nauczyć się jak zarządzać  związanymi z tym procesami i dać wsparcie zwalnianym pracownikom, nie tracąc dobrych relacji z nimi,

Sposoby motywowania pracowników

Jeżeli chodzi o sposoby motywowania pracowników, to bardzo ważna jest nie tylko wiedza teoretyczna, która nie jest trudna do przyswojenia, ale przede wszystkim ćwiczenie poszczególnych rozwiązań w praktyce. Z tego powodu dobre szkolenie z zakresu zarządzania zespołem obejmuje różnego rodzaju ćwiczenia,  case study, czy odgrywanie scenek ze wcielaniem się w role.

Planowanie działań rozwojowych

Bardzo istotną rolą każdego zarządzającego personelem jest planowanie działań rozwojowych. To od nich w dużej mierze zależy to, czy talenty  pracowników zostaną odpowiednio wykorzystane i czy będą procentować w przyszłości dla firmy. Dbając o rozwój kompetencji pracowników i organizując dla nich szkolenia sami potrzebujemy aktualnej wiedzy i umiejętności. Podczas szkolenia z planowania działań rozwojowych dowiesz się,  w jaki sposób planować i organizować szkolenia, by odpowiadały one potrzebom pracowników i przekładały się na wymierne korzyści dla firmy.

Prawo pracy

Każda firma zatrudniając pracowników musi przede wszystkim pamiętać o tym, że tworząc miejsce pracy, jest zobowiązana do stworzenia warunków, które będą zgodne z aktualnym stanem prawnym. Niestety, przepisy prawa zmieniają się tak szybko, że czasami trudno nadążyć za zmianami. To powoduje, że czasem można popełnić poważne błędy po prostu nie będąc świadomym faktu, że w ostatnim czasie weszły w życie jakieś zmiany.

Z całą pewnością warto regularnie uczestniczyć w szkoleniach z zakresu prawa pracy (mamy takie szkolenia – w wersji wideo Kurs kadr i płac online oraz w wersji „Do czytania: Kurs kadry online), koncentrując się w szczególności na tych obszarach, które są najbardziej istotne z punktu widzenia Twojej codziennej działalności – mogą to być zagadnienia takie jak umowy o pracę czy bezpieczeństwo i higiena pracy.

Employer branding

Employer branding to działania, które pomagają budowaniu wizerunku pożądanego pracodawcy. To powoduje, że firma postrzegana jest jako prestiżowe i przyjazne miejsce zatrudnienia, co powoduje, że może łatwiej przyciągać specjalistów na kluczowe stanowiska.  Jednocześnie procentuje to wyższą renomą firmy u klientów i partnerów biznesowych. Szkolenia, które pozwalają poprawić kompetencje w zakresie employer brandingu obejmują takie działania jak komunikacja zewnętrza i wewnętrzna, strategie działań online i mierzenie efektywności kampanii (mówimy o tym w naszym Szkoleniu: Kurs rekrutacja i selekcja).

Adaptacja nowego pracownika

Odpowiednie podejście do adaptacji nowego pracownika ma wpływ na jego zaangażowanie i satysfakcję z wykonywanej pracy. Na dłuższą metę jest kluczowe dla organizacji i efektywności pracy, a także atmosfery, jaka panuje w firmie. Szkolenie pomoże Ci wdrożyć lub ulepszyć dotychczasowy program adaptacji pracowników, przy uwzględnieniu nowoczesnych narzędzi i najnowszych trendów.

Szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi – czym kierować się podczas wyboru?

Nie ulega wątpliwości, jak wiele korzyści dla firmy i jej pracowników może wiązać  się ze szkoleniem z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Pozostaje jednak pytanie: jakie szkolenie z zarządzania personelem wybrać, by rzeczywiście przełożyło się na lepszą organizację pracy i wymierne zyski dla firmy? Oczywiście nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jakie szkolenie HR jest najlepsze (pisaliśmy niedawno: Kursy online dla pracowników HR oraz Dlaczego warto pracować w HR). Wszystko zależy od naszych potrzeb i możliwości finansowych.

Szkolenia z zarządzania personelem
Szkolenia z zarządzania personelem

Kurs, który będzie idealny dla właściciela niewielkiej rodzinnej firmy niekoniecznie będzie najlepszy w przypadku doświadczonego specjalisty pracującego w dziale HR dużej korporacji, który chciałby uzupełnić i uaktualnić swoją wiedzę (pisaliśmy m.in. Jak zacząć pracę w HR).  Jak w takim razie szukać odpowiedniego szkolenia z zarządzania personelem, by się nie rozczarować?

Dokładnie przeanalizuj program kursu

Zawsze decydując się na konkretny kurs warto dokładnie zapoznać się z jego programem. Najlepiej jeżeli jest on rozpisany w sposób możliwie jak najbardziej szczegółowy. Na tej podstawie dowiesz się, czy podczas szkolenia będziesz faktycznie mieć możliwość nauczenia się tych rzeczy, które są najbardziej potrzebne w Twojej codziennej pracy. Ważne jest to, za ile godzin zajęć płacisz i ile czasu zostanie poświęcone konkretnym zagadnieniom. Czy szkolenie kładzie nacisk na kwestie, które są istotne z punktu widzenia Twojej pracy?

Jeżeli plan kursu został przedstawiony w formie bardzo ogólnej, za pomocą wielu banalnych haseł, może być to sygnałem, że jego poziom jest dość niski. Zawsze należy pamiętać o tym, że na rynku dostępne są zarówno szkolenia dla początkujących, którzy dopiero wchodzą do zawodu, jak i dla doświadczonych HR-owców, którzy pragną zdobyć zaawansowaną wiedzę.

Sprawdź kim jest osoba prowadząca i jakie ma doświadczenie w HR

Bardzo istotną kwestią jest wybór odpowiedniej osoby, która poprowadzi szkolenie. Szkoleniowiec powinien mieć duże doświadczenie w pracy w HR, wiedzę teoretyczną, a także umiejętności przekazania jej w praktyce. Z tego powodu zawsze zanim zdecydujemy się na wybór konkretnego szkolenia, warto upewnić się, kto  dokładnie będzie je prowadził. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że nawet jeżeli wybierzemy renomowaną firmę szkoleniową to akurat konkretne szkolenie poprowadzi osoba niedoświadczona. Jak tego uniknąć? 

Pisaliśmy niedawno również: Szkolenia marketingowe oraz Kurs marketingu internetowego

Przede wszystkim, nie bójmy się pytać o doświadczenie i kompetencje. Swoje usługi oferuje bardzo wielu samozwańczych ekspertów, którzy sami jeszcze wiele powinni się nauczyć. Postaw na osobę, która może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w branży, zajmując odpowiedzialne stanowiska współpracowała ze znanymi firmami. Istotne będą również certyfikaty czy referencje wystawione przez renomowane instytucje. Sprawdź, czy prowadzący specjalizuje się w tych obszarach, które mogą być najistotniejsze z punktu widzenia potrzeb Twojej firmy.

Sprawdź, czy szkolenie nastawione jest na ćwiczenie umiejętności w praktyce

Nie ulega wątpliwości, że podczas szkolenia z zarządzania personelem ćwiczenie umiejętności praktycznych jest tak samo ważne, a może nawet ważniejsze, niż wiedza teoretyczna. Zdecydowana większość firm szkoleniowych kusi możliwością opanowania praktyki. W rzeczywistości jednak wygląda to bardzo różnie. Zawsze przed wyborem szkolenia warto upewnić się, na czym polega praktyczna część kursu. Sprawdź, czy rzeczywiście duża część kursu poświęcona jest na praktyczne ćwiczenia, czy są one traktowane jedynie pretekstowo i stanowią niewielki dodatek do wykładu.

Szkolenia z zarządzania personelem
Szkolenia z zarządzania personelem

Sprawdź, co obejmuje cena szkolenia

Kierowanie się wyłącznie kryterium najniższej ceny zwykle nie jest dobrym pomysłem. Zanim ucieszysz się, że dany kurs jest niedrogi, sprawdź dokładnie, co obejmuje cena. Oczywiście zawsze powinieneś sprawdzić, za ile godzin nauki płacisz i jak wygląda program szkolenia. Warto również zorientować się, jakie materiały są w cenie i czy nie będzie konieczne ponoszenie dodatkowych wydatków (na przykład na używane do nauki książki, podręczniki czy programy).

Czytaj także: Kurs kadry i płace online z certyfikatem

Koszt organizacji szkolenia zależy również od takich czynników jak koszt wynajęcia sali, przerwa kawowa i poczęstunek, a w przypadku szkoleń wyjazdowych również nocleg i dodatkowe atrakcje dla uczestników.

Zdecydowanie nie warto próbować „oszczędzać” na merytorycznych aspektach szkolenia – znaczne okrojenie programu czy wybór niedoświadczonego prowadzącego może oczywiście przełożyć się na znacznie niższą cenę, jednak w takim przypadku udział w kursie zupełnie traci sens. Jeżeli już potrzebujemy ciąć wydatki to lepszym rozwiązaniem może być poszukanie tańszej sali konferencyjnej czy rezygnacja z poczęstunku, ewentualnie organizacja szkolenia w formie stacjonarnej.

Szkolenie z zarządzania personelem stacjonarne czy online?

Szkolenia z zarządzania personelem dostępne są zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Obydwa te rozwiązania mają zarówno swoje plusy, jak i minusy. W ostatnim czasie coraz więcej osób przekonuje się do internetowej formy kursów. Bez wątpienia może być ona bardzo wygodna. Pozwala oszczędzić czas i pieniądze związane z dojazdami na miejsce, można zrezygnować z wynajmu drogich sal. Uczestnicy mogą wygodnie brać udział w szkoleniu we własnym domu, jest to również bezpieczniejsze w sytuacji pandemii. 

Szkolenia z zarządzania personelem
Szkolenia z zarządzania personelem

Jeżeli prowadzący jest dobrze przygotowany do prowadzenia zajęć, to ich internetowa forma nie powinna odbić się negatywnie na poziomie. Wiele osób jednak uważa, że najbardziej efektywne są szkolenia z zarządzania personelem w formie stacjonarnej – zwłaszcza podczas części praktycznej niezwykle ważny jest osobisty kontakt z innymi uczestnikami i z prowadzącym. Dodatkowo szkolenie w formie online może być źródłem stresu i niepewności dla osób, które nie są przyzwyczajone do wirtualnych kursów, co negatywnie odbije się na ich wynikach.