kursy online

Szkolenia online dla początkujących rekruterów

Szkolenia online dla początkujących rekruterów stają się z miesiąca na miesiąc bardziej popularne. Jest to wynikiem rozwoju branży HR, która przechodzi poważną rewolucję. Jeszcze kilka lat temu dział kadr zajmował się wyłącznie sprawami typowo administracyjnymi, tj. naliczaniem wynagrodzeń, tworzeniem umów, pilnowaniem urlopów, współpracował z ZUS-em czy innymi urzędami.

Dziś w wielu firmach funkcjonują działy zarządzania zasobami ludzkimi, które zatrudniają nie tylko typowych kadrowców, ale i osoby, które zajmują się procesem rekrutacyjnym. Specjaliści ds. HR, czyli rekruterzy nie tylko szukają nowych osób do pracy, przeprowadzają rozmowy, ale również dbają o ścieżki rozwojowe pracowników, mają wiele innych obowiązków. Praca na stanowisku rekrutera jest ciekawa i rozwojowa, dlatego coraz więcej chce kształcić się w tym kierunku.

Jednym ze sposobów zdobycia niezbędnej wiedzy zdalne kursy. Jakie tematy są na nich poruszane? Czy kursy online są tak samo skuteczne, jak stacjonarne?

Szkolenia online dla początkujących rekruterów
Szkolenia online dla początkujących rekruterów

Szkolenia online dla początkujących rekruterów – gwarancja ciekawej i rozwojowej pracy

Szkolenia online dla początkujących rekruterów to świetny sposób na rozpoczęcie pracy w działach zarządzania zasobami ludzkimi. Dzisiaj HR-owcy są niezbędni w dużych firmach, wyręczają dyrektorów czy kierowników w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy, zajmują się motywowaniem i szkoleniem personelu. Praca jest rozwojowa, ciekawa, zawód rekrutera gwarantuje pewne zatrudnienie.

Osoby, które ukończą zdalne kursy i zdobędą potrzebne certyfikaty, nie powinny obawiać się o bezrobocia. Zdalne szkolenia dla HR-owców są dobrym rozwiązaniem dla osób młodych, które dopiero szukają swojej ścieżki zawodowej, dla bezrobotnych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje oraz pracowników, którzy myślą o zmianie pracy.

Osoby, które skończą zdalny kurs, zdadzą egzamin i zdobędą odpowiedni certyfikat, mogą szukać pracy w dużych korporacjach, małych przedsiębiorstwach, urzędach i jednostkach samorządowych. Jak twierdzą eksperci, coraz więcej firm będzie szukało rekruterów, dlatego praca na pewno się znajdzie.

Czym zajmują się rekruterzy?

HR, czyli Human Resources to dział, który skupia się na zarządzaniu zasobami ludzkimi. Najczęściej pracuje w nim kilka osób, które mają określony zakres zadań. Kadrowcy zajmują się dokumentami, tworzeniem umów, współpracują z urzędami, naliczają wynagrodzenia, premie, pilnują badań i urlopów. Ale zarządzanie zasobami ludzkimi to nie tylko sprawy administracyjne. Właśnie od tych innych spraw są HR-owcy lub rekruterzy (pisaliśmy na naszym innym blogu: Kursy online dla pracowników HR oraz nieco tutaj: Jak zacząć pracę w HR).

Szkolenia online dla początkujących rekruterów
Szkolenia online dla początkujących rekruterów

Ich obowiązki to m.in. tworzenie całego procesu rekrutacyjnego, począwszy od stworzenia i publikacji ogłoszeń, przez rozmowy kwalifikacyjne, po wybór idealnego kandydata. Zajmują się również motywowaniem osób już zatrudnionych. Do ich obowiązków należy m.in. szukanie metod motywowania pracowników (pisaliśmy m.in. Jak motywować pracowników), planowanie szkoleń dla poszczególnych osób, tworzenie ścieżki kariery, wyszukiwanie talentów oraz osób, które nie nadają się do pracy na konkretnym stanowisku (pisaliśmy m.in. Dlaczego warto pracować w kadrach i HR).

HR-owcy dbają o dobrą atmosferę w firmie, są osobami, do których można zgłosić swoje pomysły i problemy. Rekruterzy wyszukują osoby z dużym potencjałem i kierują ich rozwojem tak, aby przyczyniały się do rozwoju firmy. Zajmują się również systemem motywacyjnym, tworzą różnego rodzaju benefity, obmyślają nagrody i systemy, wpływające na komfort pracy.

Do ich zadań należy również dbanie o dobrą komunikację w firmie, są łącznikiem między kadrą zarządzająca a pozostałym personelem, łagodzą występujące konflikty, analizują potrzeby szkoleniowe i rozwojowe, dbają o tworzenie pozytywnego wizerunku firmy w oczach jej pracowników i klientów. Inne ważne zadania to kreowanie wartości i kultury pracy, a także reprezentowanie firmy na targach pracy czy podczas eventów.

Szkolenia online dla początkujących rekruterów
Szkolenia online dla początkujących rekruterów

Działy HR odgrywają ogromną rolę w funkcjonowaniu firmy. Dziś, kiedy o pracowników trzeba szczególnie dbać, są niezbędne, osoby zarządzające coraz bardziej cenią ich zdanie (pisaliśmy m.in. Jak skutecznie rekrutować pracowników). 

Kto może zostać rekruterem?

Rekruter, oprócz specjalistycznej wiedzy, nabytej m.in. na zdalnych szkoleniach powinien posiadać również odpowiednie predyspozycje. Samo wykształcenie nie jest aż tak bardzo ważne, choć pracodawcy preferują osoby po studiach. Cenione kierunki to human resources, ekonomia, finanse, psychologia, socjologia. Ale duże szanse na pracę mają również osoby z wykształceniem średnim, które chcą się rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę. Aby dobrze wypełniać swoje obowiązki, rekruter musi znać przepisy prawa, m.in. Kodeks Pracy, Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (mówimy o tym więcej w naszym szkoleniu online RODO w kadrach i rekrutacji), przepisy BHP itp.

Znajomość języka nie zawsze jest wymagana na tym stanowisku, jest to zależne od przedsiębiorstwa. W międzynarodowych korporacjach, w których działy HR są mocno rozbudowane, mile widziane są osoby, które biegle posługują się m.in. angielskim. Oczywiście bardzo ważne są kompetencje miękkie, które można udoskonalić na szkoleniach online dla początkujących rekruterów.

Specjaliści ds. rekrutacji pracują nieustannie z ludźmi, dlatego muszą wykazać doskonałymi zdolnościami komunikacyjnymi. Muszą umieć słuchać, przekazywać informacje, rozmawiać z różnymi ludźmi. Ważne, aby umieli się komunikować z przełożonymi, współpracownikami oraz osobami spoza firmy, które szukają pracy. Oprócz tego powinni posiadać cechy takie jak:

 • Zdolność do negocjacji i prowadzenia dyskusji – to bardzo potrzeba umiejętność dla osoby, która chce pracować jak rekruter. Na tym stanowisku często trzeba negocjować warunki, prowadzić dyskusje z różnymi osobami, dlatego nie można być wycofanym i onieśmielonym. Rekrutrzy powinni być pewni siebie, ale jednocześnie muszą szanować wszystkich ludzi, bez względu na rasę, narodowość czy wyznanie. Nie mogą nikogo wyróżniać, czy przeciwnie, odrzucać.
 • Dokładność – rekruterzy pracują głównie z ludźmi, ale nie obce są im również obowiązki biurowe. Muszą być skrupulatni i dokładni, pilnować terminów, mieć porządek w dokumentach. Pracownicy działów HR mają nieustanny kontakt z danymi osobowymi, dlatego muszą pilnować, aby ważne informacje nie dostały się w niepowołane ręce. Zaniedbania w tej kwestii grożą ogromnymi karami finansowymi.
Szkolenia online dla początkujących rekruterów
Szkolenia online dla początkujących rekruterów
 • Punktualność – to ważna cecha na każdym stanowisku, ale rekruterzy muszą o niej szczególnie pamiętać. Świadczy o szacunku dla drugiej osoby. Punktualność ważna jest zarówno w kontekście spotkań z pracownikami czy kandydatami do pracy, jak również ma związek z pilnowaniem terminów wysyłania czy tworzenia określonych dokumentów.
 • Umiejętność organizacji pracy własnej – HR-owcy nie mają czasu na nudę. W tej pracy ciągle się coś dzieje, często liczba zadań do wykonania jest przytłaczająca. Ważne, aby umieć wyznaczać priorytety, wiedzieć, które czynności wykonać jako pierwsze, a które mogą poczekać. Wiele rekruterów pracuje samodzielnie, bez nadzoru, dlatego muszą pewnie podejmować decyzje i brać za nie odpowiedzialność.
 • Umiejętność pracy w stresie – praca rekrutera jest ciekawa, pełna wyzwań, ale również bardzo stresująca. Czasami zdarzają się trudni klienci, szef domaga się raportu na już, terminy gonią. Ale nawet w takiej sytuacji trzeba być opanowanym. Stres musi działać mobilizująco, zachęcać do działania. Na stanowisku rekrutera sprawdzą się osoby opanowane, cierpliwe, które ciężko wyprowadzić z równowagi.
 • Chęć do podnoszenia swoich kompetencji – rekruterzy nie mogą bazować naraz zdobytej wiedzy. Przepisy zmieniają się nieustannie, w życie wchodzą nowe rozporządzenia, dlatego muszą się regularnie szkolić, zarówno samodzielnie, jak i biorąc udział w zdalnych kursach dla rekurterów.
 • Empatia – to również niezbędna cecha dla osoby, która ma kontakt z różnymi ludźmi. Rekruter musi wykazać się zrozumieniem, cierpliwością, nie może pozwolić sobie na okazywanie zniecierpliwienia czy zdenerwowania. Niedopuszczalne są takie zachowania jak podnoszenie głosu czy dyskryminowanie. Ważna jest umiejętność tłumienia emocji u innych. W pracy, szczególnie w dużych zakładach, nie trudno o kłótnie, a rolą HR-owca jest wygaszanie ich w zalążku.
 • Dyskrecja -HR-owcy często blisko współpracują z szefostwem, są również powiernikami wielu współpracowników, znają ich problemy. Muszą wykazać się dyskrecją, być lojalni wobec jednych i drugich. Niedopuszczalne jest zdradzanie sekretów, to może spowodować utratę zaufania, a tym samym zwolnienie z pracy.
Szkolenia online dla początkujących rekruterów
Szkolenia online dla początkujących rekruterów

Szkolenia online dla początkujących rekruterów – jak wyglądają?

Szkolenia online dla początkujących rekruterów mogą być prowadzone na dwa sposoby. Część kursów odbywa się w czasie rzeczywistym, prowadzą je doświadczenie specjaliści, którzy dzielą się swoją wiedzą. Szkolenia synchroniczne, bo o nich mowa najbardziej przypominają tradycyjną naukę. Odbywają się w określone dni, o ustalonej godzinie, biorą w nich udział kursanci oraz osoba prowadząca. Dzięki synchronicznej formie kursu możliwa jest praca w grupach, rozwiązywanie ćwiczeń, dyskusje, burze mózgów.

Trener może zadawać pytania, wywoływać wybrane osoby do odpowiedzi itp. Dla urozmaicenia zajęć wykorzystywane są pokazy slajdów, prezentacje, ćwiczenia i testy. Omawiane są różnego rodzaju przykłady, które ułatwiają zrozumienie pracy rekrutera. Forma asynchroniczna kursów dla rekruterów wymaga większego zaangażowania i samodzielności. Zajęcia są wcześniej nagrane, kursanci po wykupieniu kursu, otrzymują do nich dostęp. Materiały przekazywane są w formie plików pdf., filmów, prezentacje, nagranych wykładów.

Dużą zaletą tej formy kształcenia zdalnego jest duża elastyczność. Osoby, które chcą przygotować się do pracy rekrutera mogą uczyć się o dowolnej porze dnia i nocy, wtedy, gdy mają chwile wolnego. Dobre ośrodki szkoleniowe organizuję raz na jakiś czas live z trenerami. To dobra okazja, aby wyjaśnić trudne zagadnienia, zadać pytania czy poprosić o przykłady, ułatwiające zrozumienie tematu (mamy takie Szkolenie online rekrutacja i selekcja pracowników – szczegóły tutaj: Kurs online rekrutacja i selekcja).

Dodatkowo kursanci mogą wysyłać maile do trenerów, ale w takim wypadku na odpowiedź trzeba dłużej poczekać. Oprócz kursów przyszli rekruterzy mogą korzystać z webinarów, czyli zdalnych wykładów. Ta forma jest dobra do poznania jednego, określonego zagadnienia, ponieważ webinary trwają ok. godziny, nie omawiają całej pracy rekrutera.

Szkolenia online dla początkujących rekruterów – czego się można na nich nauczyć?

W sieci można znaleźć mnóstwo szkoleń online, które przygotowują do pracy rekrutera. Warto przejrzeć kilka ofert, sprawdzić tematy, jakie będą omawiane na kursach, dowiedzieć się, ile czasu będą trwały zajęcia. Dobre kursy powinny poruszać wszystkie tematy, z którymi może mieć do czynienia specjalista ds. HR. Muszą przekazywać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, uczyć interpretować przepisy prawa, pokazywać jak rozwiązywać pojawiające się problemy, pracować z ludźmi. Główne, jakie powinny znaleźć się na szkoleniach online dla początkujących rekruterów to:
Przygotowywanie i przeprowadzanie efektywnego procesu rekrutacji,

Selekcjonowanie informacji o kandydacie do pracy,

Weryfikowanie nominacji o kandydacie,

Narzędzia niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji,

Mocne pytania rekrutacyjne,

Jak ominąć błędy w procesie rekrutacji,

Zasady motywowania pracowników,

Dyscyplinowanie pracowników,

Docenianie dobrych pracowników,

Planowanie szkoleń, 

Planowanie ścieżki rozwojowej, 

Budowanie planów rozwojowych w rekrutacji.

Szkolenia online dla początkujących rekruterów
Szkolenia online dla początkujących rekruterów

Jak wybrać wartościowe szkolenie dla rekurterów?

Popularność szkoleń online dla początkujących rekruterów rośnie, a wraz z nią pojawia się coraz więcej ofert tego rodzaju zajęć. Trzeba jednak uważać, ponieważ część kursów ma na celu jedynie wyłudzenie pieniędzy, nic nie wnosi, prowadzą je osoby, które nie mają żadnego doświadczenie w zdalnym nauczaniu. Aby dobrze wybrać, należy przede wszystkim zwrócić uwagę, kto prowadzi szkolenie z zakresu HR.

Osoba prowadząca powinna być ekspertem w swojej dziedzinie, ważne, aby pracowała w różnych organizacjach, mogła podzielić się swoimi przemyśleniami, poruszyła aspekty związane z praktycznym wykorzystaniem wiedzy. Jeżeli jest taka możliwość, warto wybierać szkolenia prowadzone przez osoby, które wydały publikacje, są znane i cenione w środowisku kadrowców. Ważne również, aby wykładowcy mieli przygotowanie pedagogiczne, wiedzieli, w jaki sposób przekazywać wiedzę.

Aby unikną rozczarowania, należy wybierać szkolenia online dla początkujących rekruterów organizowane przez doświadczone i renomowane firmy szkoleniowe. Przed wyborem kursu, warto sprawdzić, jakie ma opinie. Można poszukać recenzji w internecie, popytać ludzi na forach tematycznych czy w mediach społecznościowych. Ważne również, że kurs był prowadzony na prostej, łatwej w obsłudze platformie e-learningowej oraz wykorzystywał różne, nowoczesne rozwiązania.

Przed opłaceniem szkolenia, warto wziąć udział w bezpłatnej lekcji próbnej. Taką możliwość dają znane firmy szkoleniowe, dlatego warto z niej skorzystać. Próbna lekcja pozwala zapoznać się ze sposobem prowadzenia zajęć, poznać wykładowcę itp. Ważnym elementem związanym z wyborem kursu jest jego cena. Nie zawsze najdroższe kursy są najlepsze. Warto porównać różne oferty, porównać tematykę, długość lekcji i wybrać optymalne rozwiązanie.

W przypadku kursów synchronicznych ważna jest ilość uczestników. 6-8 osób to optymalna liczba, dzięki której wykładowca może poświęcić czas każdej osobie. Lekcje powinny być podzielone na tematyczne moduły. Zbyt dużo informacji przekazywanych na jednych zajęciach nie jest najlepsze. W ten sposób ciężko będzie zapamiętać omawiane zagadnienia i szkolenie nie będzie efektywne. Wybierając szkolenia online dla początkujących rekruterów, należy sprawdzić, czy kończy się wydaniem zaświadczenie lub certyfikatu MEN. To ważny dokument, który wzbogaci CV i ułatwi znalezienie pracy na stanowisku rekrutera.

Szkolenia online dla początkujących rekruterów
Szkolenia online dla początkujących rekruterów

Jakie korzyści przynosi udział w zdalnych szkoleniach dla początkujących rekruterów?

Odpowiednio dobrane, wartościowe szkolenia dla początkujących rekruterów przynoszą wiele korzyści dla firmy. Główne z nich to:

 • pozwala lepiej zarządzać kadrą pracowników,
 • rozwija i uaktualnia wiedzę z zakresu HR,
 • pokazuje narzędzia, które rekruter może wykorzystać w pracy,
 • uczy, jak jak selekcjonować i rekrutować kandydatów,
 • pomaga wspierać procesy komunikacyjne w przedsiębiorstwie,
 • pozwala znaleźć pracowników z dużym potencjałem,
 • uczy, jak poprawić relacje w miejscu pracy.

Dlaczego warto wybrać zdalne kursy dla specjalistów ds. HR?

Osoby, które chcą pracować jako rekruterzy mogą wybrać kursy stacjonarne lub online. To drugie rozwiązanie jest dużo częściej wybierane, ma wiele zalet. Kursy online dla początkujących rekruterów to:

 • Wygoda i komfort – aby się uczyć, nie trzeba wychodzić z domu. Można siedzieć w ulubionym fotelu, z kubkiem kawy w ręku.
 • Duża dostępność – kursy online dostępne są dla wszystkich, którzy chcą się uczyć. Przeszkodą nie jest wiek, stan zdrowia, miejsce zamieszkania. Ze szkoleń online dla rekruterów mogą korzystać osoby chore, niepełnosprawne, takie, które z różnych przyczyn nie mogą opuszczać domu. Każdy ma takie same szanse na naukę.
 • Elastyczność – stacjonarne kursy wymagają dużej dyspozycyjności. Zdalne szkolenia HR dostępne są przez całą dobę, każdy może wybrać kurs dostosowany do swoich potrzeb oraz możliwości czasowych.
 • Oszczędność pieniędzy – zdalne kursy są dużo tańsze niż ich stacjonarne odpowiedniki. Firmy szkoleniowe nie muszą wynajmować sali wykładowej, odpadają opłaty z dojazdem na szkolenia. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą szukać szkoleń darmowych, które pozwalają poznać podstawy pracy rekrutera.
 • Nauka we własnym tempie – w trakcie nauki zdalnej nie ma presji grupy, każdy może uczyć się w swoim własnym tempie. Kursy online pozwalają na wielokrotne wracanie do trudnych tematów, a to gwarantuje lepsze przyswojenie materiału.

Szkolenia online dla początkujących rekruterów to doskonały i coraz powszechniejszy sposób na podwyższenie lub zdobycie całkiem nowych kwalifikacji. Pozwalają na przyswajanie wiedzy w domowym zaciszu, w komfortowych warunkach. Warto brać w nich udział, ponieważ zawód specjalisty ds. rekrutacji będzie coraz bardziej popularny, pojawi się wiele ofert pracy. To szansa, którą warto wykorzystać.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Dodano do koszyka.
0 produktów - 0,00