Szkolenia dla liderów

Szkolenia dla liderów – kilka ciekawych propozycji

Szkolenia dla liderów  i szkolenia dla menedżerów uczą, jak być sprawnym liderem, który potrafi przewodzić zmianom, zwiększyć efektywność i kultywować kulturę zaangażowania i odpowiedzialności zorientowaną na ludzi. Przywództwo to sztuka działania na rzecz motywowania grupy ludzi do działania na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.

W środowisku biznesowym może oznaczać to kierowanie pracowników i współpracowników za pomocą strategii, która pozwoli spełnić potrzeby firmy. Na współczesnej arenie biznesowej wyzwania mogą pojawić w każdym momencie. Rolą lidera jest skutecznie odpowiadać na nie, dzięki swojemu doświadczeniu, wiedzy i inteligencji.

Szkolenia dla liderów
Szkolenia dla liderów

Dlaczego szkolenia dla liderów są tak ważne?

W każdej organizacji to liderzy są osobami, które wyznaczają jej cele i kierunek działania, wpływając na postawy współpracowników. Dobrzy liderzy są pewni w tym, co robią, dobrze komunikują się ze swoimi zespołami i mentorują swoich podwładnych. Zanim podejmą decyzję, upewniają się, że wiedzą, czego naprawdę potrzebują zespoły, a także potrafią wziąć na siebie odpowiedzialność w przypadku niepowodzenia. Warto w tym miejscu przywołać cytat stalowego magnata z początków XX wieku, Andrew Carnegie. Mawiał on, że nigdy nie będzie wielkim przywódcom osoba, która chce wszystko robić sama lub mieć za to wszystkie zasługi.

Pisaliśmy m.in. Szkolenia sprzedażowe i warsztaty sprzedażowe

Niektórzy z pracodawców twierdzą, że co prawda, są świadomi jak ważne jest szkolenie liderów, na przykład szkolenia dla menedżerów, kursy przywództwa czy szkolenia dla liderów produkcji, jednak nie stać ich na ich zorganizowanie. W tym momencie zawsze proponuję spojrzeć na drugą stronę medalu. „A czy stać Państwa na to, by ponosić koszty związane z kiepskim zarządzaniem?”, pytam. To pozwala zobaczyć rzeczywistą alternatywę, dostrzec wszystkie zalety i prawdziwe koszty poszczególnych decyzji.

Warto w szczególności uświadomić sobie, że w szczególności młodsze pokolenie postrzega szkolenia z zakresu przywództwa, jako benefit z pracy. Często taka inwestycja w rozwój ma dla nich o wiele większą wartość niż inne bonusy, w tym premie, Bardzo często pracownicy chcą szybko dążyć do przywództwa i wielu z nich jest gotowych by uczyć się tego, jak przejąć bardziej odpowiedzialną rolę w organizacji.

Czego uczyć liderów?

Wiele osób ma całkowicie błędne wyobrażenie na temat tego, jaka powinna być rola liderów w firmie czy organizacji. Każdy może siedzieć za biurkiem i delegować zadania, skuteczne przywództwo to jednak coś znacznie więcej. Skuteczni liderzy potrafią nie tylko wywierać wpływ na poszczególnych członków zespołu, ale i na całą firmę, którą zarządzają. Pracownicy, którzy pracują pod kierunkiem wspaniałych liderów, są bardziej zadowoleni z pracy, bardziej produktywni, a także czują się o wiele bardziej związani z organizacją – a to może mieć ogromny wpływ na wyniki firmy.

Sprawdź także: Kurs HR od podstaw

Szkolenia dla liderów
Szkolenia dla liderów

Jeżeli zwrócisz uwagę na to, że członkowie Twojego zespołu są niezaangażowani, w ich działania wkrada się stagnacja, być może nadszedł czas, by ponownie przeanalizować i ocenić swoje strategie. Po czym poznać, że problem może tkwić w Twoim przywództwie?

 • w ostatnim czasie żaden z członków Twojego zespołu nie odważył się skrytykować żadnego Twojego pomysłu;
 • poświęcasz zdecydowanie więcej czasu na to, by planować własną karierę niż wspierać swoich podwładnych;
 • w ostatnim czasie prawie w ogóle nie rozmawiasz z członkami swojego zespołu na żaden temat niezwiązany bezpośrednio z pracą; czujesz, że nie mają do Ciebie zaufania;
 • poszczególni członkowie zespołu zapytani o to, jakie były Wasze priorytety w ostatnim roku podają skrajnie różne odpowiedzi;
 • pracownicy są sparaliżowani obawą, że mogą nie podołać powierzonym im zadaniom.

Dobre szkolenie dla liderów powinno nauczyć Cię:

 • Jak angażować się w szczerą, otwartą komunikację – jednym z najważniejszych elementów skutecznego przywództwa jest wypracowanie otwartej komunikacji z członkami Twojego zespołu. Twoja własna szczerość i transparentność powinny służyć jako przykład dla całego zespołu. Zachowanie Twoich podwładnych często bywa odzwierciedleniem Twojego, jeżeli traktujesz więc uczciwe i etyczne zachowanie jako kluczową wartość, Twój zespół będzie podążał za Tobą. Jednocześnie dobrzy liderzy są w stanie dostosować swoje zachowanie i styl komunikacji, tak aby odnaleźć się w każdej sytuacji i w rozmowie z różnymi ludźmi.
 • Jak budować więzi z pracownikami – prowadzenie grupy ludzi wymaga wzajemnego poczucia zaufania i zrozumienia między liderem a członkami jego zespołu. Żeby to osiągnąć, liderzy powinni nauczyć się łączyć. Aby zbudować więź z każdym z członków zespołu, naucz się skupiać na poznawaniu jego osobowości, zainteresowań, mocnych i słabych stron, hobby i preferencji. To da Ci wgląd w ich cele i motywacje.
 • Jak uczyć pracowników, zamiast dawać im polecenia – skuteczny lider wie, jak pokazać innym, co jest wymagane, zamiast po prostu wydawać polecenia. Powinien szkolić członków swojego zespołu w kierunku bardziej opartego na współpracy, zaangażowanego środowiska, gdzie nie trzeba rozkazywać i długo nakłaniać do wykonania każdego zadania (pisaliśmy na naszym innym blogu: Jak zarządzać pracownikami).
 • Jasno formułować cele i wyrażać oczekiwania –  wyznaczanie jasnych celów i oczekiwań jest kluczem do sukcesu Twojego zespołu. Przy ich ustalaniu warto zachęcać pracowników do zadawania pytań i wyrażania wątpliwości.
 • Jak dawać informację zwrotną pracownikom – szczera informacja zwrotna – nawet jeżeli to surowa krytyka – to najlepszy sposób na prowadzenie zespołu we właściwym kierunku. Musisz wiedzieć, w jakim kierunku zmierza Twoja firma, aby udzielać pracownikom właściwych porad.
 • Jak prosić o informacje zwrotne dotyczące Twojego przywództwa – nie tylko pracownicy mogą skorzystać dzięki informacjom zwrotnym, ten sam mechanizm może działać w drugą stronę.
 • Jak otworzyć się na nowe pomysły – dobrzy przywódcy wyróżniają się wysoką inteligencją emocjonalną, która pozwala zrozumieć i zaakceptować, kiedy zmiany są nieuniknione. Zamiast próbować utrzymać status quo ze względu na spójność, zaakceptuj zmiany i innowacje. Nowe pomysły i alternatywne sposoby myślenia mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Warto z zaciekawieniem obserwować nowe sposoby myślenia zamiast do nich zniechęcać (pisaliśmy na naszym innym blogu: Jak być dobrym kierownikiem).
 • Jak oceniać swoją własną motywację – w jaki sposób sam postrzegasz swoją rolę w organizacji? Czy to dla Ciebie „tylko praca”? Co cię motywuje? Prestiż i pieniądze związane ze stanowiskiem, czy rzeczywiście chcesz inspirować innych?
Szkolenia dla liderów
Szkolenia dla liderów

 Co możesz osiągnąć dzięki szkoleniu dla liderów?

Oczywiście, szkolenie dla liderów to zawsze pewna inwestycja – wiążę się nie tylko z określonym nakładem finansowym, ale i poświęceniem czasu i wysiłkiem włożonym w przyswajanie nowych rzeczy. Oczywiście, nauka jest procesem, który nie powinien się nigdy kończyć i sama w sobie stanowi niezaprzeczalną wartość. Co jednak konkretnego dla siebie i firmy można osiągnąć dzięki szkoleniu dla liderów?

Przede wszystkim warto mieć świadomość, że nie trzeba „urodzić się” liderem, by dobrze odnaleźć się w tej funkcji. Także wśród najsłynniejszych przywódców znajdziesz osoby, które musiały do tej funkcji stopniowo dorosnąć, uczyć się przemawiania publicznie, rozwiązywania sporów i konfliktów w zespole,

Z całą pewnością dzięki szkoleniom dla liderów możesz bliżej przyjrzeć się temu, w jaki sposób zarządzasz zespołem i wybrać najefektywniejszy styl, w jaki powinieneś to robić. Bez wątpienia również korzyścią z kursu może być lepsze wyklarowanie wizji tego, co i w jaki sposób chcesz osiągnąć. Podczas codziennej pracy liderzy często niestety są za bardzo pochłonięci rutynowymi czynnościami, co utrudnia im poważne zastanowienie się nad przyszłością.

Być może są obszary działania, na które wcześniej nie zwracałeś szczególnej uwagi? Szkolenie daje szansę, by spojrzeć na te zagadnienia inaczej, a także nauczyć się komunikować swojej strategii pracownikom.  Bez wątpienia poprzez udział w szkoleniu dla liderów masz szansę poprawić swoją samoocenę i rozwijać inteligencję emocjonalną.

Zwykle częścią szkolenia dla liderów jest również nauka tego, w jaki sposób możesz wpływać na ludzi w swoim otoczeniu. Dowiadujesz się, w jaki sposób motywować zespół i rozróżniać dobre oraz złe źródła władzy oraz które metody oddziaływania są najbardziej skutecznie. Niektóre szkolenia dla liderów obejmują również specjalistyczną wiedzę branżową.

Szkolenia dla liderów
Szkolenia dla liderów

Czego powinieneś się nauczyć podczas szkolenia dla liderów?

Szkolenia dla liderów mogą mieć bardzo różne nazwy: szkolenie z zarządzania zespołem, szkolenie dla menedżerów, kurs przywództwa itp.  Możemy spotkać się również ze specjalistycznymi szkoleniami dla liderów produkcji czy połączone z przekazywaniem zaawansowanej wiedzy branżowej. W rzeczywistości na podstawie samej nazwy bardzo ciężko jest wnioskować, jakie tematy będą poruszane podczas szkolenia. Atrakcyjne nazwy nie zawsze idą w parze z wysokim poziomem merytorycznym. Warto zwrócić natomiast uwagę na tematy, które powinny zostać poruszone podczas szkolenia z zakresu przywództwa.

Sprawdź także: Kurs inwestowania na giełdzie

1. Ćwiczenie umiejętności komunikacji

Umiejętność skutecznego komunikowania się jest jedną z kluczowych kompetencji, które wyróżniają dobrego lidera, dlatego też ten temat powinien być priorytetem podczas szkolenia (pisaliśmy m.in. Szkolenia z kompetencji miękkich). Wcielając się w rolę kogoś, za kim podążają inni, liderzy muszą wiedzieć, jak jasno przedstawiać swoje pomysły, dzielić się wiedzą z szerokim gronem odbiorców i ukierunkować swój zespół. Oczywiście, niezbędna jest również umiejętność uważnego słuchania. Liderzy, którzy potrafią skutecznie komunikować się i słuchać swoich podwładnych, wykazują skuteczne przywództwo i budują relacje oparte na zaufaniu i lojalności, co jest kluczowym elementem sukcesu każdej firmy.

2. Odporność na stres

Na barkach liderów spoczywa wiele obowiązków: od podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, po motywowanie swojego zespołu. Często wielu z nich poświęca czas i długo analizuje poszczególne sytuacje, dzięki czemu doskonale wie, jakie są modele teoretyczne i co powinni byli zrobić w sytuacjach kryzysowych. Sęk w tym, że wiedza teoretyczna to zupełnie co innego niż umiejętność odpowiedniego zareagowania na żywo, już, gdy trzeba stawić czoła ogromnej presji i stresowi (pisaliśmy m.in. Stres w pracy biurowej). W takich sytuacjach wiele osób traci nerwy i wpada w panikę. Szkolenie powinno pomóc Ci wypracować mentalną siłę, dzięki której będziesz czuć się pewniejszy i ćwiczył reagowanie w różnych trudnych sytuacjach, które mogą się pojawić.

3. Zarządzanie czasem

Innym istotnym tematem, który powinien być poruszany podczas szkoleń, jest umiejętność zarządzania czasem. Jest oczywistym, że liderzy bardzo często niestety mają zbyt wiele spraw do załatwienia i zmartwień. To wiąże się z koniecznością ustalania jasnych priorytetów (pisaliśmy m.in. Prokrastynacja). Szkolenie powinno pokazać Ci, w jaki sposób pracować mądrzej, zamiast ciężej. Naucz się pracować efektywniej w krótszym przedziale czasu, pamiętaj, że nie chodzi o to, żebyś się przepracowywał ponad siły. To zwykle wcale nie jest znakiem mądrej i efektywnej pracy (pisaliśmy m.in. Jak poprawić efektywność pracy). Najlepsi światowi liderzy znajdują czas na sens – po prostu wiedzą, jak mądrze nim rozporządzać podejmując odpowiednie decyzje.

Szkolenia dla liderów
Szkolenia dla liderów

4. Budowanie zaangażowania członków zespołu

Podczas szkolenia priorytetowo powinna być również traktowana kwestia budowania zaangażowania członków zespołu. Liderzy są odpowiedzialni za to, by członkowie ich zespołów wykonywali pracę sumiennie i z entuzjazmem, by dawali z siebie wszystko. Rola lidera i jego przykład, pasja, która nie jest udawana, stają się wzorcem do naśladowania. Z drugiej strony umiejętne dbanie o zaangażowanie pracownika powoduje, że jest on bardziej zadowolony z pracy, czuje się z nią bliżej związany, jest szczęśliwszy i pracuje efektywniej.

Pisaliśmy niedawno: Kursy z social media

5.  Dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej

Niezwykle ważną umiejętnością kompetentnego lidera jest dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej. Tylko wtedy Twoi pracownicy będą mogli się rozwijać i stawać coraz bardziej efektywni, jeżeli będą wiedzieć, czy to, co robią, zmierza we właściwym kierunku. Z tego powodu tak ważna jest merytoryczna krytyka – szczere mówienie o tym, co robią dobrze i co należy poprawić. Naucz się dawać szczerą informację zwrotną – oceniać rzeczowo i konkretnie poszczególnych pracowników, bez słodzenia czy złośliwości. W ten pracownicy nie będą musieli zgadywać, co sądzisz o ich pracy, a Ty zbudujesz zdrowe relacje w firmie.

Jak wybrać szkolenie dla liderów, które nie będzie stratą czasu i pieniędzy?

1. Wybieraj szkolenia, które są odpowiedzią na indywidualną diagnozę

Zawsze podstawą wyboru konkretnego szkolenia powinna być analiza indywidualnej sytuacji i jego roli w firmie lub organizacji. Szkolenia z zakresu przywództwa nie są produktem typu „one size fits all”. Nawet obiektywnie bardzo dobry i przygotowany rzetelnie pod względem merytorycznym kurs może na wiele Ci się nie zdać, jeżeli nie będzie odpowiedzią na indywidualną diagnozę (pisaliśmy m.in. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz Jak podnieść kwalifikacje zawodowe). Z tego powodu odradzamy bardzo ogólne szkolenia, w których jednocześnie bierze udział duża liczba osób z różnych firm. Zamiast tego polecamy najpierw zastanowić się, jakie kwestie mogą być najważniejsze dla uczestników i sprawdzić dokładnie programy szkoleń pod tym kątem. Bardzo dobrym rozwiązaniem mogą być szkolenia zaprojektowane specjalnie pod kątem Twojej firmy – niestety, zazwyczaj są one droższe od szkoleń realizowanych na podstawie gotowych scenariuszy.

2. Sprawdź, czy program szkolenia umożliwia naukę rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych

Wiedza teoretyczna jest oczywiście istotna i wartościowa, jednak w przypadku szkoleń z zakresu przywództwa najważniejsza jest nauka rozwiązywania w praktyce konkretnych problemów biznesowych. To nie wykład podczas studiów, którego celem jest zdanie egzaminu – dzięki szkoleniu liderzy mają nauczyć się jeszcze skuteczniej brać odpowiedzialność za zespół, być może przeanalizować i zmienić strategię firmy.

Pisaliśmy m.in. Jak szybko nauczyć się tekstu na pamięć

Efektem powinna być skuteczniejsza i bardziej efektywna praca, która przekłada się na zyski – a także, co nie mniej ważne, lepsza komunikacja i zacieśnienie więzi w zespole. Jeżeli program szkolenia nie umożliwia nauki rozwiązywania konkretnych problemów biznesowych, to być może uczestnicy wyniosą z niego jakąś wiedzę, jednak nie taką, która przełoży się na bezpośrednie korzyści dla firmy.

Szkolenia dla liderów
Szkolenia dla liderów

3. Sprawdź, kto prowadzi zajęcia i jakie ta osoba ma doświadczenie

Zawsze kluczowe znaczenie przy wyborze szkolenia ma osoba prowadzącego. To od jej wiedzy, umiejętności i charyzmy będzie w dużej mierze zależeć powodzenie kursu. Niektórzy decydują się na podpisanie umowy z renomowaną firmą prestiżową, jednak nie dowiadują się wcześniej, kto konkretnie będzie prowadzić zajęcia. Po czasie okazuje się, że nie jest to jedna z tych osób, które znane są z wysokiego poziomu zajęć, lecz osoba nowa i niedoświadczona.

Z drugiej strony za wyborem niektórych szkoleń przemawia magia „nazwiska” – niektórzy prowadzący są znani i charyzmatyczni, dlatego na ich szkoleniach pojawiają się tłumy – niekoniecznie jednak stoi za tym wysoki poziom merytoryczny. Najlepiej przy podpisywaniu umowy zapytać o doświadczenie i kompetencje konkretnej osoby.

4. Sprawdź, jakiej jakości są materiały szkoleniowe

Zawsze przed rozpoczęciem szkolenia warto również sprawdzić, w oparciu o jakie materiały będzie ono prowadzone (pisaliśmy m.in. Jaki kurs warto zrobić). Ich jakość może dużo powiedzieć na temat tego, czego można się spodziewać w trakcie kursu. Co prawda, nie wszystkie firmy szkoleniowe przygotowują wiele materiałów dla uczestników i samo to w sobie nie musi być problemem, jednak złej jakości, niedopracowane broszury czy byle jakie kserówki z wypisanymi banalnymi hasłami powinny nas zaalarmować, że firma może nie być do końca profesjonalna.

5. Dowiedz się, w jaki sposób można odrobić nieobecność na zajęciach

Menadżerzy i specjaliści pracujący w firmie to często osoby bardzo zajęte. Jeżeli poważnie podchodzą do swojej roli w firmie, to jest czymś oczywistym, że powinny traktować udział w szkoleniu z zakresu przywództwa priorytetowo i aktywnie brać w nim udział. Zwłaszcza jednak jeżeli szkolenie rozciągnięte jest w czasie, może okazać się, że z przyczyn niezależnych od siebie uczestnik nie będzie mógł pojawić się na zajęciach (pisaliśmy m.in. Czym się różni kurs od szkolenia). Z tego powodu warto wcześniej dopytać czy i w jakiej formie będzie można odrobić zaległości.

6. Nigdy nie kieruj się wyłącznie kryterium najniższej ceny!

Organizacja szkolenia z zakresu przywództwa może wiązać się ze sporymi kosztami. Przy wyborze określonej oferty nigdy jednak nie należy kierować się wyłącznie kryterium najniższej ceny. Co z tego, że wybierzesz tani kurs, jeżeli jego program będzie bardzo okrojony i w rezultacie pracownicy nic z niego nie wyniosą? Jeżeli decydujesz się na organizację szkolenia z zakresu przywództwa, to nigdy nie powinieneś oszczędzać na aspektach merytorycznych.

Poszukaj prowadzącego, który będzie osobą doświadczoną i upewnij się, że w trakcie kursu zostaną poruszone wszystkie te aspekty, na których najbardziej Ci zależy. Sporo można natomiast oszczędzić decydując się na wynajem tańszej sali konferencyjnej czy rezygnując z pewnych dodatkowych atrakcji.

Ciekawe szkolenia dla liderów – kilka propozycji

Warsztat Kompetencji Menedżerskich – Akademia Nowoczesnego Lidera – FutureSkills

Szkolenie otwarte we Wrocławiu z zakresu kompetencji menedżerskich, które pozwala przećwiczyć w praktyce umiejętności zarządzania zespołem. W tym przypadku zamiast typowego wykładu czy omawiania hipotetycznych sytuacji w grupie warsztaty koncentrują się przede wszystkim na grach symulacyjnych, dzięki którym potrenujesz i zdobędziesz doświadczenie w bezpiecznych warunkach sali szkoleniowej. 

Szkolenia dla liderów
Szkolenia dla liderów

W ten sposób doszkolisz umiejętności lidera, szefa, przełożonego menedżera czy kierownika (pisaliśmy niedawno: Kursy menedżerskie). Poszczególne ćwiczenia pozwalają sprawdzić, jak radzisz sobie z presją czasu, komunikacją w zespole czy osobami, które mogą sprawiać trudności w czasie pracy.

Twoje sposoby reagowania zostaną przetestowane i ocenione, dowiesz się, na jakim poziomie są Twoje umiejętności i co możesz poprawić. Sytuacje, które będą ćwiczone bazują na prawdziwych doświadczeniach z praktyki polskich menedżerów. Z całą pewnością dzięki nim będziesz lepiej przygotowany do pracy z własnym zespołem.

Nowoczesne Przywództwo 3.0 – Akademia ADN

Szkolenia otwarte z zakresu przywództwa organizowane w największych miastach w całej Polsce. Organizatorzy szkolenia zapraszają do aktywnej pracy nad swoimi kompetencjami zarządzania. Podczas tego szkolenia dla liderów dowiesz się w jaki sposób stymulować innowacyjność zespołu, wspierać rozwój i kształtować właściwe postawy (pisaliśmy niedawno: Szkolenia rozwój osobisty). W programie szkolenia uwzględniono najnowsze trendy w gospodarce. Szkolenie pomaga wypracować własny styl lidera responsywny do zmian zachodzących w otoczeniu i nauczyć się elastycznego reagowania.

Interesują Cię szkolenia z zarządzania personelem? Jeśli tak, sprawdź nasze Szkolenie online zarządzanie zasobami ludzkimi

Szkolenie będzie również bardzo odpowiednie dla osób posiadających już kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, którzy będą mieli okazję, by wymienić doświadczenia i krytycznie przeanalizować swoje metody działania.

Szkolenie dla liderów – IBD Business School

IBD Business School działa już od kilkudziesięciu lat na polskim rynku i organizuje zarówno szkolenia dla liderów w różnych miastach Polski, jak i szkolenia zamknięte projektowane specjalnie z myślą o konkretnej firmie. W ofercie szkoły znajdziesz m.in:

 • szkolenie podstawowe Rising Leaders Program (RLP);
 • szkolenie zaawansowane: High Performance Leadership;
 • szkolenie z mentoringu: Certificate in Business Mentoring. 

 Lider Transformacyjny – Przywództwo przyszłości – Gamma

Szkolenie online (pisaliśmy m.in. Kursy online za darmo). Polscy liderzy w zdecydowanej większości pracują według standardowego modelu tzw. przywództwa transakcyjnego, które polega na zwiększaniu efektywności. To szkolenie stawia sobie na cel zmianę myślenia i zaprezentowanie zupełnie nowego modelu postępowania – przywództwa transformacyjnego, które polega na zmianie relacji.

Pisaliśmy również: Szkolenia certyfikowane

Szkolenia dla liderów
Szkolenia dla liderów

Szkolenie z zakresu przywództwa 4liders – Akademia Lidera Szkolenie z zakresu umiejętności menedżerskich, który pozwala efektywnie stymulować rozwój kadry. W zależności od potrzeb firmy, może trwać od dwóch miesięcy do nawet dwóch lat. W odróżnieniu od krótkich, np. dwudniowych szkoleń, pozwala stopniowo rozwijać umiejętności i monitorować postępy przełożonych w długim okresie czasu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *