Szkolenia dla HR

Szkolenia dla HR – dla początkujących i nie tylko

Szkolenia dla HR to bardzo szeroki temat. Choć wiele firm deklaruje, że w centrum swoich działań zawsze stawia pracowników i to oni stanowią najważniejszy zasób przedsiębiorstwa, w praktyce jednak bywa z tym różnie. W wielu przypadkach nawet jeżeli istnieją chęci, by zadbać o zatrudnionych, tak aby mogli pracować efektywniej i w bardziej komfortowych warunkach, brakuje wiedzy, umiejętności i zrozumienia potrzeb.

To może powodować, że pracownicy z największym potencjałem będą popadać we frustrację i w końcu odejdą do konkurencji, pracodawca będzie marnował pieniądze na kolejne nieudane rekrutacje, a błędy wynikające z nieznajomości aktualnych przepisów mogą okazać się bardzo kosztowne. Aby uniknąć podobnych sytuacji warto zadbać o regularne szkolenie zatrudnionych w działach HR czy kadr (Szkolenie online kadry i płace). Taki kurs HR niesie wiele korzyści zarówno dla firmy, jak i dla uczestnika – może otworzyć przed nim bardzo atrakcyjne perspektywy zawodowe.

Szkolenia dla HR – na czym polega zarządzanie zasobami ludzkimi? (HR)

Terminem „zarządzanie zasobami ludzkimi) z języka ang. HR – human resources management – określa się zadania tradycyjnie wykonywane przez działy kadr lub działy personalne. Ich rolą jest przygotowywanie stanowisk pracy i rekrutacja nowych zatrudnionych, a także szereg innych zadań, które mają na celu optymalne wykorzystanie i rozwijanie wiedzy, energii i kwalifikacji pracowników (mamy szkolenie z tego obszaru, dla początkujących – szczegóły tutaj: Szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi).

Obecnie prawie każda większa firma posiada dział, który – choć może być różnie nazywany – pełni podobne funkcje. Niekiedy zadania te bywają rozproszone po całej firmie, czasem realizowane poprzez outsourcing, czyli przekazane podmiotom zewnętrznym.

Szkolenia dla HR
Szkolenia dla HR – kurs HR od podstaw

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że istnieje znacząca różnica pomiędzy terminem „zarządzanie zasobami ludzkimi” i „zarządzanie ludźmi”. Chociaż pracownicy działu HR są bardzo istotni dla właściwego funkcjonowania firmy i muszą ściśle współpracować z jej kierownictwem, to sami najczęściej nie mają większego wpływu na strategię biznesową.

Rolę kadr można określić raczej jako łącznik pomiędzy pracownikami i kierownictwem (pisaliśmy m.in. Szkolenia dla liderów oraz szkolenia dla menedżerów). Szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi pozwalają na zapoznanie się z tymi zagadnieniami.

Termin „human resources” czyli zasoby ludzkie po raz pierwszy został użyty opublikowanej w 1893 roku książce Johna R. Commonsa pt. „Dystrybucja bogactwa”. Trzeba było jednak wiele lat zanim koncepcja wskazująca na bezpośrednią wartość kwalifikacji, wiedzy i energii pracowników jako zasobu podobnego do ziemi, kapitału czy maszyn przemysłowych zdobyła uznanie (pisaliśmy m.in. Jak podnieść kwalifikacje zawodowe).

Stało się to dopiero z czasem, po ewolucji przemysłowej, gdy znacznie zmieniło się podejście do przestrzegania praw pracowniczych.

Jakie są główne zadania działów HR?

Obowiązki z zakresu HR w niewielkiej firmie może wykonywać zaledwie jedna osoba, podczas gdy w największych organizacjach zajmują się tym olbrzymie działy zatrudniające setki wąsko wyspecjalizowanych pracowników. Możemy wskazać główne zadania działów HR, które w większości firm będą podobne – choć oczywiście w wielu wypadkach te funkcje mogą być zupełnie inaczej podzielone.

Przykładowo, w przypadku firm zatrudniających głównie pracowników biurowych (mamy szkolenie Pracownik biurowy, pisaliśmy również: Kursy biurowe online), zasady BHP zwykle nie wymagają wdrażania rozbudowanych, specjalistycznych procedur, więc zaledwie jedna osoba może poświęcać na tę kwestię niewielką część swojego dnia pracy.

Sytuacja zupełnie inaczej wygląda jednak w hutach czy wielkich zakładach przemysłowych, które muszą zatrudniać wiele osób wyspecjalizowanych właśnie w kwestiach bezpieczeństwa i tworzyć osobne, poświęcone tym zagadnieniom działy.

Rekrutacja i wdrożenie pracowników do pracy

Jednym z podstawowych zadań działów HR jest rekrutacja i wdrożenie pracowników do pracy. Ta kwestia może nie być zbyt skomplikowana, jeżeli sklep poszukuje osób obsługujących kasę – jednak i w tym wypadku niekiedy problemem bywa znalezienie osób pracowitych i rzetelnych. Współczesne środowisko biznesowe jest jednak bardzo konkurencyjne. To powoduje, że rekrutacja najbardziej utalentowanych pracowników staje się podstawowym imperatywem firmy. 

Pisaliśmy niedawno również: Szkolenia sprzedażowe

Szkolenia dla HR
Szkolenia HR

Aby to osiągnąć, konieczne jest odpowiednie przygotowanie ogłoszeń o pracę, a także dbanie o wizerunek firmy jako przyjaznego i godnego zaufania pracodawcy; uważna selekcja nadesłanych CV i odpowiednie przeprowadzanie  rozmów kwalifikacyjnych.

Zazwyczaj pracownicy działów HR przygotowują rekomendacje dla kierownictwa wskazując kandydatów, których warto zatrudnić. W największych organizacjach są osoby odpowiedzialne wyłącznie za poszukiwanie najbardziej utalentowanych specjalistów na kluczowe stanowiska.

Równie ważne jak znalezienie pracowników jest odpowiednie przygotowanie i wdrożenie ich do pracy. Nawet w sytuacji, gdy zatrudniasz osobę z wieloletnim doświadczeniem w branży, a nie młodego absolwenta studiów, jest to bardzo istotna kwestia.

Powinien on dobrze poznać kulturę i organizację pracy, mieć szanse dobrze zintegrować się z zespołem, dzięki temu będzie sprawniej i efektywniej wykonywał swoją pracę. To również zwiększa szanse, że szybciej poczuje się częścią organizacji i będzie chciał pracować w danym miejscu przez lata.

Bezpieczna i higieniczna praca

Jak wcześniej wspomnieliśmy, w niektórych firmach istnieją osobne działy zajmujące się całkowicie zagadnieniami z zakresu bezpiecznej i higienicznej pracy. Ma to szczególne znaczenie w niektórych branżach takich jak wydobycie czy transport samochodowy, gdzie osoby na niektórych stanowiskach pracy są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo i w związku z tym konieczne jest spełnienie wielu rygorystycznych norm narzuconych przez ustawodawcę.

W takim przypadku konieczne jest zatrudnienie wąsko wyspecjalizowanych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa.

W większości przypadków specjaliści BHP odpowiadają za przeszkolenie pracowników, tak aby Ci mogli wykonywać swoje obowiązki nie narażając się na niebezpieczeństwo; niekiedy również monitorować, czy posiadają oni niezbędne licencje.

Nawet niewielka firma często musi spełnić szereg różnego rodzaju skomplikowanych wymagań prawnych, dlatego też dział \bhp musi pilnować, by zawsze być na bieżąco z aktualnymi wymaganiami. Zaniedbania w tej kwestii mogą się wiązać z bardzo surowymi karami.

Obsługa kadrowo-płacowa

Do podstawowych zadań działów HR należy zawsze obsługa kadrowo-płacowa. Obejmuje ona przede wszystkim tworzenie i aktualizację dokumentacji niezbędnej do zatrudniania każdego pracownika – przygotowanie teczek osobowych aktualnych i zwolnionych pracowników. Znajdą się w nich między innymi umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, wypowiedzenia czy świadectwa pracy (zobacz nasze Szkolenie kadry i płace online). Dział HR przygotowuje również deklaracje i dokumenty wymagane przez urzędy takie jak ZUS, US, GUS czy PFRON, a także tworzy listę płac i zajmuje się ewidencją czasu pracy (mamy szkolenie z planowania i rozliczania czasu pracy – szczegóły tutaj: Szkolenie z czasu pracy). 

Szkolenia i rozwój

W niektórych przypadkach pracodawca ogranicza się do podstawowego przeszkolenia nowego przyjętego pracownika, niektóre firmy jednak wdrażają szczegółowe programy. planując dokładnie ścieżkę rozwoju dla każdego ze swoich pracowników (pisaliśmy na naszym innym blogu: Szkolenia dla pracowników). Obecnie środowisko biznesowe i specyfika wielu branży zmieniają się bardzo dynamicznie, co powoduje konieczność ciągłego dostosowywania się do zmian i szkolenia. Ambitni pracodawcy wspierają swoich pracowników w nauce, regularnie wysyłając ich na różnego rodzaju kursy i szkolenia. Mogą one służyć szkoleniu „twardych” kompetencji, ale i „miękkich” – na przykład w zakresie komunikacji czy zarządzania zespołem (pisaliśmy m.in. Szkolenia kompetencje miękkie oraz Szkolenia miękkie i twarde). Bardzo części w gestii działów leżą właśnie kwestie związane z organizacją szkoleń.

Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami w znacznej mierze związane jest ze szkoleniami i innymi działaniami rozwojowymi, jednak w ostatnim czasie ta funkcja znacznie rozwinęła się, wychodząc poza tradycyjne ramy. Zwłaszcza w nowoczesnych firmach panuje coraz większa świadomość tego, jak istotna jest właściwa komunikacja między pracownikami, co wymusza dostosowanie panujących procedur.

Chociaż HR-owcy wciąż pełnią funkcję arbitrów, nowoczesny model jest w coraz większym stopniu nastawiony na słuchanie i uwzględnianie tego, czego potrzebują zatrudnieni. Aby poprawić jakość pracy w firmie, konieczne jest bardzo uważne przyglądanie się temu, co robią i co myślą poszczególni pracownicy, jednak nie wyłącznie w celu ich kontrolowania, lecz również zapewnienia rozwoju i zwiększenia satysfakcji z pracy.

Szkolenia dla HR
Szkolenia dla HR

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie z zakresu HR?

Udział w szkoleniu z zarządzania zasobami ludzkimi może oznaczać bardzo wiele korzyści zarówno dla pracownika, jak i dla firmy, w której pracuje. Przede wszystkim posiadanie aktualnej wiedzy jest bardzo często absolutną koniecznością, by z powodzeniem wykonywać pracę na tym stanowisku. Każdego roku zmieniają się przepisy – na przykład dotyczące konstruowania umów o pracę czy norm dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy. Brak świadomości odnośnie tych zmian może spowodować, że firma naruszy prawo, co może wiązać się z wieloma bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami. Oczywiście, można samemu przekopywać kodeksy i wyszukiwać informacji o zmianach, jednak w takim wypadku mimo mozolnej pracy łatwo coś przegapić.

Pisaliśmy niedawno również: Kursy social media

Z drugiej strony, oprócz znajomości przepisów, w pracy HR-owca bardzo ważne jest również odpowiednie podejście – rozumienie potrzeb pracowników i dostrzeganie możliwości ich rozwoju, pełnego wykorzystania ich kompetencji. Aby być w tym skutecznym, nie wystarczy, że „przecież codziennie rozmawiasz z zatrudnionymi w firmie pracownikami, więc ich znasz”. O ile jeszcze otwartość i szczerość mogą być podstawą komunikacji w niewielkiej rodzinnej kawiarni, gdzie wszyscy zatrudnieni dobrze się znają, to nie będzie funkcjonować w dużej firmie, gdzie niezbędna jest dobra organizacja i koordynacja pomiędzy poszczególnymi działami.

Zwłaszcza w branżach, gdzie panuje bardzo duża konkurencja, jak IT czy budownictwo, znalezienie dobrych pracowników i zatrzymanie ich na dłużej może być nie lada wyzwaniem. Należy przy tym pamiętać, że rozwiązania, które uchodziły za oczywiste i sprawdzały się kilka lat temu.

Korzyści z udziału w szkoleniu HR

Korzyści z udziału w kursie HR może czerpać zarówno jego uczestnik, jak i firma, w której jest on zatrudniony. Obejmują one:

 • możliwość zyskania praktycznej i aktualnej wiedzy oraz narzędzi, które ułatwią Ci wykonywanie codziennej pracy;
 • szanse na ciekawe możliwości zatrudnienia w bardzo perspektywicznej branży – na HR-owców czeka wiele atrakcyjnych wakatów także w firmach doradztwa personalnego (pisaliśmy m.in. Szkolenia z zarządzania personelem), firmach rekrutacyjnych, outsourcingowych i rekrutacyjnych (mamy szkolenie z rekrutacji, głównie dla początkujących – szczegóły tutaj: Kurs dla rekruterów oraz uzupełniająco szkolenie z RODO w kadrach i rekrutacji);
 • możliwość specjalizacji w zakresie rekrutacji i selekcji najlepszych kandydatów na kluczowe stanowiska;
 • jakościową zmianę w sposobie komunikacji w firmie;
 • większą satysfakcję z pracy, co powoduje, że pracownicy czują się bliżej związani z firmą i rzadziej myślą o odejściu do konkurencji;
 • nauczenie się tego, jak najlepiej wspierać nowych pracowników, by wdrożyli się do pracy w firmie, a także pomóc zaaklimatyzować się osobom innych narodowości.

Czego można nauczyć się podczas szkoleń HR?

Programy różnych szkoleń z zakresu HR mogą znacząco różnić się od siebie, dlatego zawsze warto sprawdzić przed zapisaniem się, na których aspektach się koncentrują. Najczęściej są to zagadnienia takie jak:

Metody selekcji i rekrutacji pracowników

Szkolenia dla kadrowych i rekruterów bardzo często skupiają się przede wszystkim na kwestii dokonywania ocen pracowniczych. Chociaż HR-owiec w wielu przypadkach wcale nie ma decydującego wpływu na to, kto ostatecznie zostanie zatrudniony lub awansowany w firmie, powinien on dysponować profesjonalnymi narzędziami do tego, by w sposób całościowy i maksymalnie obiektywny porównywać i oceniać kandydatów do pracy i pracowników. Należą do nich:

 • ocena 360 stopni – model oceniania pracownika bazujący na opiniach pochodzących z wielu źródeł (co obejmuje zarówno ocenę przełożonych, współpracowników jak i samoocenę). W przeciwieństwie do ocen podejmowanych samodzielnie przez pracodawcę/rekrutera, zapewnia o wiele bardziej wyważone i sprawiedliwe spojrzenie;
 • modele kompetencyjne – pozwalające wyróżnić najbardziej wartościowych kandydatów/pracowników z punktu widzenia kompetencji, które najlepiej wpisują się w misję i wartości firmy;
 • wywiad behawioralny – czyli część rozmowy rekrutacyjnej, podczas których kandydat odpowiada na pytania związane z jego przeszłymi doświadczeniami, decyzjami podejmowanymi na poprzednich stanowiskach i reakcjach na różne wydarzenia.
 • assesment center –  to złożony model oceny pracownika stosowany często podczas wyboru kandydatów na stanowiska kierownicze. Podczas sesji kandydaci muszą wykonywać określone zadania pod okiem doświadczonych ekspertów.
Szkolenia dla HR
Szkolenia dla HR

Jak motywować pracowników do bardziej efektywnej pracy?

Obecnie panuje coraz większa świadomość odnośnie tego, jak bardzo satysfakcja z wykonywanej pracy przekłada się na lepsze wyniki i większe przywiązanie pracownika do firmy. Problem polega na tym, że wiedza teoretyczna bardzo często wcale jednak nie przekłada się na praktykę. W niektórych przypadkach zaskakujące bywa odkrycie, że dla pracownika bardziej motywujące od niewielkiej podwyżki może być opłacenie udziału w szkoleniu, które daje mu perspektywy rozwoju w przyszłości lub zgoda na wykonywanie części pracy w formie zdalnej (pisaliśmy: Jak motywować pracowników oraz Motywacja do pracy). W tej części ważne są również ćwiczenia praktyczne, case study czy odgrywanie scenek.

Działania rozwojowe

Bardzo istotną część pracy HR-owca stanowi planowanie działań rozwojowych. To bardzo ważne, by nowy pracownik, który zatrudniany jest w firmie, miał świadomość, na jakie perspektywy rozwoju może liczyć. Dzięki odpowiedniemu planowaniu szkoleń i innych działań rozwojowych talenty w firmie mogą być odpowiednio pielęgnowane, a ich potencjał zostanie w pełni wykorzystany. Nawet jeżeli zarobki w danej instytucji nie są najgorsze, lecz pracownicy czują, że stoją w miejscu i marnują swój czas, wielu z nich może rozważać odejście. Z drugiej strony, w bardzo wielu branżach regularne szkolenia po prostu są koniecznością.

Rynek po prostu bardzo gwałtownie się zmienia, dlatego też trzeba ciągle się dokształcać nawet jeżeli „tylko” chcemy pozostać na obecnym stanowisku i nie zabiegamy o awans – w przeciwnym wypadku przestarzała wiedza może okazać się zupełnie bezużyteczna. Szkolenia z HR bardzo często kładą nacisk na to, jak odpowiednio planować i organizować szkolenia, tak aby jak najbardziej odpowiadały one potrzebom pracowników i wpisywały się w strategię firmy.

Zagadnienia z zakresu prawa pracy

Ta tematyka jest absolutną podstawą. Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników – bez względu na to, czy zatrudnia kilka, kilkuset, czy kilka tysięcy osób – tworząc stanowiska pracy musi spełnić wiele warunków wymaganych przez polskie prawo. Zwykle w praktyce odpowiada za to dział HR – czy to konstruując umowy pracy, organizując urlopy czy też dbając o BHP. Niestety, bardzo często przepisy dotyczące tych zagadnień zmieniają się nawet co roku – dlatego też konieczne jest regularne uzupełnianie wiedzy. Firma, która zaniedbując takie kwestie popełni błąd, może być narażona na surowe kary. 

Wdrażanie nowego pracownika do pracy w firmie

Odpowiednie wdrożenie nowego pracownika i zadbanie o jego adaptację w firmie ma ogromne znaczenie, dla jakości jego pracy, a także atmosfery panującej w firmie. Ważne jest nie tylko szkolenie młodych absolwentów studiów, którzy dopiero muszą poznać stanowisko pracy, ale i zadbanie o integrację doświadczonych specjalistów. To spowoduje, że dobrze znając i rozumiejąc aktualnie realizowane projekty, a także procedury i zwyczaje panujące w firmie, będą mogli bardziej efektywnie wykonywać pracę. To także przełoży się na lepszą komunikację w zespole, a w przyszłości – na większe przywiązanie pracownika do firmy.

Outplacement

Outplacement to procedura „przyjaznego” zwalniania pracowników, przy zapewnieniu im wsparcia na przyszłość. Nie ulega wątpliwości, że utrata pracy może oznaczać bardzo wiele problemów dla zwalnianego pracownika i jego rodziny – stres, niepewną przyszłość, obawy o znalezienie nowego stanowiska. W przypadku outplacementu pracodawca podejmuje pewne działania, by złagodzić te nieprzyjemne konsekwencje – w tym przypadku firma może zaproponować pracownikowi np. pomoc w znalezieniu nowej pracy czy przebranżowieniu. Tego typu praktyki stosowane są zwłaszcza przy restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw.

Pisaliśmy niedawno: Szkolenia z zarządzania czasem oraz Szkolenia z zarządzania projektami

Szkolenia dla HR
Szkolenia dla HR

Kryteria, które warto brać pod uwagę wybierając szkolenie z zakresu HR

Sprawdź, czy prowadzący jest doświadczonym HR-owcem

Pierwszą kwestią, którą zawsze warto ustalić przy wyborze szkolenia, jest kwestia prowadzącego. W każdym przypadku, nawet gdy decydujesz się na współpracę z większą firmą szkoleniową, należy upewnić, że jest to osoba z dużym doświadczeniem w HR. Niestety, nie jest to wcale takie oczywiste. Może zdarzyć się tak, że co prawda znana i renomowana firma zatrudnia wielu doświadczonych specjalistów, ale akurat nasze szkolenie będzie prowadzone przez nowego pracownika, który niekoniecznie się sprawdzi.

Z drugiej strony mamy „gwiazdy” w branży, osoby o znanych nazwiskach, które dyktują wysokie ceny – te również niekoniecznie są gwarancją wysokiej jakości szkolenia. Najlepiej po prostu sprawdzać, jak wygląda doświadczenie prowadzącego. Dobrze, jeżeli będzie to osoba, która przez wiele lat pracowała w branży HR w znanych i cenionych instytucjach. Dodatkowym atutem mogą być niektóre certyfikaty czy zaświadczenia, wystawiane w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Niestety, niekiedy kursy oferowane są przez osoby, które nie posiadają zbyt wiele doświadczenia i elementarnej wiedzy, dlatego zupełnie nie nadają się do nauczania. Takie osoby zazwyczaj jednak łatwo odsiać – wystarczy uważnie sprawdzać informacje o ich doświadczeniu, a jeżeli te nie są podane – nie zawahamy się pytać.

Sprawdź program szkolenia

Wybierając szkolenie, zawsze warto dokładnie sprawdzić jego program. Na jego podstawie często łatwo ocenić, czy poruszana tematyka rzeczywiście będzie dla nas odpowiednia i czy na realizację poszczególnych aspektów poświecono odpowiednią ilość czasu. Czy szkolenie rzeczywiście kładzie nacisk na te kwestie, które są ważne z punktu widzenia naszej pracy? Najlepiej, gdy program szkolenia rozpisany jest szczegółowo zajęcia po zajęciach. Ogólniki i banały mogą być sygnałem, że szkolenie nie będzie prowadzone na odpowiednio wysokim poziomie.

Pisaliśmy niedawno również: Kurs inwestowania na giełdzie

Oczywiście zawsze warto sprawdzać również poziom trudności szkolenia. Na rynku dostępne są zarówno szkolenia dla początkujących rekruterów, jak i dla doświadczonych specjalistów (pisaliśmy: Jak zacząć pracę w HR). Aby nie marnować czasu i pieniędzy, upewnij się, że poziom szkolenia będzie dla Ciebie odpowiedni.

Sprawdź, co obejmuje cena szkolenia

Jest kwestią oczywistą, że zdecydowana większość z nas musi liczyć się z pewnymi ograniczeniami budżetowymi. Poważnym błędem może być jednak kierowanie się przede wszystkim kryterium najniższej ceny przy wyborze szkolenia z zakresu HR. Co z tego, że takie szkolenie nie będzie drogie, jeżeli jego poziom merytoryczny będzie niski lub program bardzo okrojony? Zmarnujemy tylko czas i pieniądze.

Pisaliśmy niedawno również: Szkolenia marketingowe oraz Kurs marketingu internetowego

Zdecydowanie warto zapłacić za szkolenie więcej, jeżeli będziemy uczestniczyć w kursie prowadzonym przez osobę doświadczoną i kompetentną, a podczas zajęć uda się omówić zdecydowanie więcej zagadnień. Z drugiej strony są pewne elementy, na których można oszczędzić – na przykład wynajmując tańszą salę konferencyjną lub rezygnując z dodatkowych atrakcji dla uczestników.

Szkolenia dla HR
Szkolenia dla HR

Czy warto zdecydować się na szkolenie HR online? Obecnie wiele szkoleń HR realizowanych jest w formie zdalnej. To rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Aktualnie na polskim rynku działa wiele renomowanych firm szkoleniowych, które są w stanie zrealizować kursy z zakresu HR na wysokim poziomie merytorycznym i wiedzą jak to robić, by dostosować metody nauczania do tej formy zajęć. dla uczestników może być to bardzo wygodne – odpadają koszty i utrudnienia związane z dojazdem na miejsce, szkolenie w znacznie mniejszym stopniu zaburza codzienny rytm dnia.

Pisaliśmy również: Jakie kursy warto zrobić

Z drugiej strony, wiele osób argumentuje, że najlepiej przyswajać wiedzę spotykając się „twarzą w twarz” z innymi osobami, w ten sposób kontakt jest znacznie lepszy, a  szkolenie dodatkowo sprzyja integracji. Internetowa forma prowadzenia zajęć może być niestety uciążliwa zwłaszcza dla starszych i mniej obeznanych z komputerem osób, dla których będzie wiązać się z dodatkowym stresem.

Kursy dla rekruterów

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy sprawia, że niektóre zawody odchodzą w zapomnienie, natomiast na ich miejsce powstają nowe profesje. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu bycie rekruterem brzmiało jak kiepski żart. Natomiast dzisiaj dobrzy specjaliści w tej profesji są bardzo cenieni w wielu branżach. Dlatego też od pewnego czasu powstają liczne kursy dla rekruterów, zarówno w formie online jak i stacjonarnej.

Rekruter – kto odnajdzie się w tym zawodzie?

Bycie rekruterem to bardzo odpowiedzialne zadanie. Wybieranie najlepszej osoby na konkretne stanowisko spośród wielu chętnych jest procesem wymagającym analizowania wielu szczegółów. Bardzo przydatne okazują się takie umiejętności jak obserwowanie zachowań międzyludzkich, zadawanie trafnych pytań, znajomość specyfiki danej branży czy nawiązywanie kontaktów z nowymi osobami. Jakie konkretnie cechy charakteryzują najlepiej sprawdzających się rekruterów? Oto kilka z tych, które są najbardziej cenione wśród ludzi oferujących zatrudnienie rekruterom:

 • Empatia – proces rekrutacji powinien przebiegać w sposób sprawny ale jednocześnie konkretny. Osoby starające się o pracę często są zdenerwowane. W takich sytuacjach bardzo przydatna jest obecność rekrutera, który potrafi pomóc szybko opanować nadmiar emocji związanych z rozmową kwalifikacyjną. Tylko wtedy możliwe jest szybki zorientowanie się czy dana osoba nadaje się do pracy na danym stanowisku z daną grupą ludzi.
 • Wysoki poziom porozumiewania się – może to nie być wcale oczywiste ale okazuje się, że wiele ludzi ma problem ze skuteczną komunikacją. Bardzo często rozmowy nie prowadzą do pożądanych rezultatów. Dlatego bardzo ważne jest by rekruter wiedział czego chce się dowiedzieć i potrafił prowadzić rozmowę w taki sposób by te informacje uzyskać. To w końcu jeden z głównych celi podczas wykonywania tej profesji.
 • Logiczne rozumowanie – często na jedno stanowisko jest wielu chętnych. Co więcej, w wielu przypadkach zdarza się tak, że o dany etat ubiega się kilka osób o bardzo podobnym doświadczeniu i umiejętnościach. Jak w takiej sytuacji podjąć decyzję i wybrać tego człowieka, który najlepiej sprawdzi się w nowej roli? Aby podjąć trafny wybór trzeba dobrze łączyć ze sobą informacje zawarte w CV oraz te przedstawione na rozmowie kwalifikacyjnej. Ponadto, rekruterzy wprawieni w swoim fachu wyciągają wiele wniosków na podstawie tego jak dana osoba się zachowuje oraz jak wygląda. Połączenie ze sobą tych wszystkich cegiełek umożliwia podjęcie trafnej decyzji.

W jakich obszarach powinni rozwijać się rekruterzy?

Rekruter to zawód, który można określić jako interdyscyplinarny. Dlatego kursy dla rekruterów w zależności od celu na jaki są nastawione, mogą się od siebie diametralnie różnić. Osoba wybierająca spośród wielu osób najlepszego kandydata powinna posiadać wiele cech dobrego lidera, psychologa, specjalisty w danej branży. Brzmi to nieco absurdalnie, prawda? Nie sposób nauczyć się wszystkich tych profesji na raz. Dlatego rozwijając się w kierunku bycia dobrym rekruterem warto rozwijać się na różnych polach ale zacząć należy od tych, które akurat dla Ciebie stwarzają największe problemy. Jest jednak kilka aspektów, których można nauczyć się stosunkowo szybko i mogą one znacząco poprawić Twoją konkurencyjność. Oto kilka z nich

 • Umiejętność organizacji czasu – rekruter bierze udział nie tylko w samych rozmowach kwalifikacyjnych. Zanim to nastąpi musi pomóc w organizacji całego procesu rekrutacji w który najprawdopodobniej zaangażowanych będzie wiele osób. Jako osoba specjalizująca się w tego typu przedsięwzięciach, powinieneś/powinnaś podpowiedzieć innym co robić oraz w jaki sposób by cała procedura przebiegła jak najszybciej, przy jak najmniejszy wysiłku. Jest na to wiele skutecznych sposobów a kursy dla rekruterów skupiające się właśnie na tym obszarze z pewnością pomogą w sprawnym organizowaniu wielu procesów na raz.
 • Umiejętność zadawania pytań – każdy pracodawca przed zatrudnieniem nowego pracownika chce wiedzieć o nim jak najwięcej. Dlatego warto poświęcić nieco czasu na nauczenie się schematów, które gwarantują pozyskanie szybkich informacji w przyjazny sposób. Umiejętnie zadawane pytania sprawią, że zdobędziesz wszystkie informacje niezbędne do podjęcia prawidłowej decyzji.

Dlaczego rekruter to zawód przyszłości?

Kursy dla rekruterów cieszą się coraz większą popularnością ponieważ zarówno korporacje jak i te mniejsze przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że zatrudnienie przypadkowych osób jest prostą drogą do porażki. Oczywistym staje się podejście profesjonalnego przygotowywania rekrutacji oraz zatrudniania w tym celu osób z zewnątrz tylko po to by uzyskać pomoc w pozyskaniu nowych osób gotowych podjąć pracę w danym miejscu. Przewiduje się, że rynek kapitalistyczny ciągle będzie tworzył miejsce dla nowych konkurentów. Dlatego niezbędne jest tworzenie jak najsilniejszego zespołu by móc przetrwać na rynku. Bez wsparcia profesjonalistów w tej dziedzinie niebawem może to być niemożliwe. Można więc z pewnością powiedzieć, że pracy dla rekruterów w przyszłości będzie bardzo dużo.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *