szkolenia online miękkie i twarde

Szkolenia online miękkie i twarde – e-learning w rozwoju osobistym i zawodowym

Szkolenia online miękkie i twarde mogą być znakomitym uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych albo bardzo wartościowymi szkoleniami samodzielnymi. Wszystko tu zależy od tego, jaka kompetencja ma być przedmiotem szkolenia i rozwoju. A to, że w dobie ciągłych zmian na rynku pracy szkolić i podnosić swoje kwalifikacje trzeba nieustająco, nie trzeba nikomu chyba przypominać.

Samo wykształcenie to za mało, aby znaleźć wymarzoną, dobrze płatną pracę. Pracodawcy wymagają nie tylko wiedzy, ale również kreatywności, zdolności interpersonalnych, nieustannej chęci podnoszenia swoich kwalifikacji. Oprócz świadectwa ukończenia szkoły czy tytułu magistra, liczy się doświadczanie, ważne są również ukończone kursy i szkolenia. Duże znaczenie mają posiadane kompetycje miękkie.

W ogłoszeniach o pracę wymienione są pożądane cechy osobowości, które mają ułatwić prace na danym stanowisku. Aby dać się zauważyć rekruterom, trzeba mieć ciekawe CV, kandydatów. Pracodawcy wybierają osoby, które oprócz odpowiedniego wykształcenia, wyróżniają się liczbą posiadanych kompetencji. 

szkolenia online miękkie i twarde
szkolenia online miękkie i twarde

Osoby, które chcą szukać interesującej pracy, powinny ukończyć szkolenia online miękkie i twarde, które będą dowodem na to, że kandydat interesuje się samodoskonaleniem, chce się rozwijać, nie osiada na laurach.

Kompetencje miękkie – co to jest?

Pożądane kompetencje miękkie pojawiają się w niemal wszystkich ogłoszeniach o pracę. Kiedyś wystarczył dyplom znanej uczelni, dziś do pracy potrzebni są ludzie kreatywni, umiejący pracować w grupie i dostosowywać się do wymagań runku. Kompetencje miękkie, zwane również zdolnościami osobistymi i interpersonalnymi, o których wspominają pracodawcy, to umiejętności osobiste, społeczne, komunikacyjne i interpersonalne (sprawdź także: Kompetencje pracownicze).

Część osób ma je niemal w genach, inni muszą szkolić kompetencje miękkie na kursach czy szkoleniach. Umiejętności osobiste mają bardzo duży związek z charakterem i temperamentem. Określają, jak człowiek zachowuje się w danym momencie, jak reaguje na sytuacje stresowe, czy umie pracować w grupie. Nie ma ludzi, którzy posiadają wszystkie mile widziane przez pracodawców cechy, dlatego warto je poprawić i skorzystać z kursów online.

Oczywiście internetowe kursy nie zmienią całkowicie charakteru, szara myszka nie stanie się liderem grupy, ale pozwolą poczuć się pewnej i nauczą jak prawidłowo współpracować z innymi. Każdy człowiek ma inne predyspozycje, powinien je doskonalić i wykorzystać w życiu zawodowym i prywatnym. Jest wiele elementów, które pomagają rozwijać umiejętności miękkie.

Oprócz zdalnych szkoleń rozwijających kompetencje miękkie, bardzo ważna jest codzienna praktyka, kontakty z ludźmi, obserwowanie, analizowanie swoich emocji. Pomocne mogą być książki i filmy, które uczą asertywności, pokazują sposoby mediacji, negocjacji i rozwiązywania problemów.

Kompetencje twarde – co to jest?

Kompetencje twarde mają związek z posiadanymi umiejętnościami, dotyczącymi określonego zawodu. Jest to pewnie zakres wiedzy, który umożliwia pracę na konkretnym stanowisku. Kompetycje twarde można rozwijać na wiele sposobów. Dobrym sposobem są studia kierunkowe, nauka w szkołach zawodowych, kursy i szkolenia, zarówno stacjonarne i online. 

Niestety, w przeciwieństwie do kompetencji miękkich, kompetencje twarde trzeba nabyć zupełnie od zera. Zajęcia online muszą być prowadzone kompleksowo, obejmować naukę zasad, ustaw, praw czy procedur, pozwalających zdobyć kompetencje do pracy zawodowej. 

szkolenia online miękkie i twarde
szkolenia online miękkie i twarde

Szkolenia online miękkie i twarde – dobry sposób na rozwój osobisty i zawodowy

Kompetencje miękkie i twarde można doskonalić, biorąc udział w szkoleniach, zarówno stacjonarnych, jak i zdalnych. Ta druga forma jest coraz bardziej popularna, ponieważ trudna sytuacja epidemiologiczna uniemożliwiała prowadzenie kursów stacjonarnych. Wszyscy, którzy chcieli się rozwijać, musieli przejść na naukę zdalną. Początkowo forma była trudna do zaakceptowania, ale z czasem kursy online stały się ciekawą i skuteczną formą nauki.

Wiele osób, nawet po ustaniu epidemii, pozostanie wierna tej formie. Szkolenia online miękkie i twarde stają się częścią codzienności, ponieważ mają wiele niezaprzeczalnych zalet. Umożliwiają naukę w dogodnym czasie, z każdego miejsca na ziemi. Forma zajęć jest elastyczna, można ją dostosować do swoich potrzeb. Plusem zdalnych szkoleń jest ich cena, która jest najczęściej dużo niższa niż kursów prowadzonych w tradycyjnej formie. 

Sprawdź także: Skuteczna komunikacja interpersonalna

Szkolenia twarde w formie e-learning – jak wyglądają?

Szkolenia twarde są bardzo popularne, pozwalają na zmianę profilu zawodowego, umożliwiają nabycie nowych kompetencji. Przeznaczone są dla osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy oraz dla doświadczonych pracowników, którzy chcą się przebranżowić lub awansować. Przykładem kursów rozwijających kompetencje twarde jest zdalny kurs programowania, grafiki, fryzjerstwa czy obsługi wózków widłowych. 

Kursy zdalne, pozwalające nabyć twarde umiejętności składają się z kilku etapów. Wiedza przekazywana jest w różnorodny sposób, za pomocą wykładów, rozmów video, prezentacji, filmów. W kolejnych etapach kursanci samodzielnie wykonują zadania, wskazane przez trenera. Zaletą zdalnej formy szkoleń jest to, że lekcje można odtwarzać wiele razy, a ćwiczenia wykonywać do osiągnięcia perfekcji (pisaliśmy m.in. wady i zalety kursów online i jeszcze tutaj: plusy i minusy szkoleń online).

Nikt nie pogania, zdalna forma pozwala na naukę w swoim czasie. Kursy często kończą się egzaminem, który pozwala poznać, ile kursant wyniósł ze szkolenia. Uczestnicy otrzymują zaświadczenia i certyfikaty, honorowane tak samo, ja te ze szkoleń stacjonarnych.

Jak wyglądają szkolenia miękkie w formie zdalnej?

Szkolenia miękkie umożliwiają kształtowanie umiejętności personalnych oraz pozwalają na rozwój osobisty. Ich zadaniem jest wzbogacenie kursanta o cechy osobowości, które są potrzebne w wielu zawodach i czynią go bardziej konkurencyjnym na rynku pracy. Rozwijają takie umiejętności jak: komunikacja interpersonalna, asertywność, motywacja, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, rozwiązywanie konfliktów, umiejętności negocjacji i mediacji.

Pisaliśmy m.in.: kursy biurowe online z certyfikatem

Szkolenia online miękkie i twarde prowadzone są w podobny sposób. Kursanci za pomocą narzędzi multimedialnych poznają materiał motoryczny, następnie wykonują zlecone ćwiczenia aktywizujące, a w końcowym etapie zdają test, który umożliwia sprawdzenie poziomu zdobytej wiedzy i poprawienie kompetencji miękkich. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach miękkich można rozwinąć  kompetencje psychologiczne, a to pomoże lepiej rozumieć samego siebie i innych ludzi.

Szkolenia miękkie nie mają określonej grupy odbiorców. Skierowane są do wszystkich, którzy czują się niepewnie, chcą popracować nad sobą, rozwinąć mocne cechy i poprawić słabsze. Kursy online pozwalają nauczyć się wykorzystywać własne możliwości, pobudzają do działania i podejmowania nowych obowiązków. 

Szkolenia miękkie – przekładowe tematy

Dobre placówki zajmujące się prowadzeniem szkoleń miękkich online proponują kursy o zróżnicowanej tematyce. Największą popularnością ciszą się takie tematy jak:

 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy – to szkolenie online, które uczy rozgraniczania rzeczy ważnych i mniej ważnych, wybierania priorytetów, umiejętności planowania. Prawidłowe zarządzanie  czasem pomaga zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Uczestnicy kursu uczą się tak planować swój dzień, aby mieć czas na pracę zawodową, rozwijanie hobby, spotkania z przyjaciółmi, zabawy z dziećmi.
szkolenia online miękkie i twarde
szkolenia online miękkie i twarde
 • Kreatywne myślenie – kreatywność mile widzenia jest przez wszystkich pracodawców, przydaje się również w życiu codziennym. Ludzie kreatywni potrafią rozwiązywać problemy, szukają konstruktywnych rozwiązań, nie nudzą się sami z sobą. Kursy zdalne uczą wykorzystywania kreatywności w sposób, który może przynieść korzyści innym ludziom. Wielu uczestników kursów zaczęło wykazywać się kreatywnością w pracy, dzielić się swoimi pomysłami, dzięki temu zdobyli uznanie szefa i współpracowników.
 • Podejmowanie decyzji – wiele osób nie umie podejmować decyzji, boi się wiążącego się z tym ryzyka. Problem mocno utrudnia życie zawodowe i prywatne. Umiejętność zarządzania ryzykiem i podejmowania optymalnych decyzji jest niezbędna w niemal każdej pracy. Kursanci uczą się, że nie zawsze najbezpieczniejsze decyzje są najlepsze. Czasami trzeba podjąć ryzyko, aby osiągnąć sukces.
 • Komunikacja interpersonalna i praca w zespole – dobre zdolności interpersonalne to umiejętności, która widnieje niemal w każdym ogłoszeniu o pracę. Obecnie pracodawcy wymagają, aby podwładni umieli pracować zarówno samodzielnie, jak i w grupie. Dobra atmosfera i efektywna komunikacja ułatwiają  pracę, pomagają osiągać lepsze wyniki. Burze mózgów pomagają wydobyć najlepsze pomysły, wspólne dyskusje pobudzają do działania. Niestety, nie każdy rodzi się z tą umiejętnością. Kurs z komunikacji interpersonalnej uczy dzielenia się swoimi pomysłami na forum publicznym, pokazuje jak efektywnie współpracować i dostosowywać się do innych ludzi. Szkolenia często opłacane są przez pracodawców, którym zależy na dobrych relacjach w swoim zespole.
 • Efektywne rozwiązywanie problemów – konflikty zdarzają się wszędzie, ale sztuką jest rozwiązywanie ich w odpowiedni sposób. Kurs pokazuje, jak rozwija się konflikt, uczy technik radzenia sobie z trudnymi sytuacjami międzyludzkimi. Uczestnicy oglądają filmiki, ukazujące różnego typu konflikty, szukają sposobów na ich rozwiązanie.
 • Logiczne i krytyczne myślenie – to bardzo ważna i potrzebna umiejętność. Obecnie, zwłaszcza w pracach związanych z zaawansowanymi technologiami, ważne jest umiejętności szybkiego i analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków. 

Wymienione szkolenia skierowane są do wszystkich, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Są również szkolenia online miękkie i twarde przeznaczone dla konkretnych grup zawodowych.

Szkolenie miękkie skierowane dla wybranych grup zawodowych.

Na rynku dostępne są również szkolenia zdalne miękkie, przeznaczone dla osób, pracujących na konkretnych stanowiskach.  Są bardzo popularne, ponieważ pozwalają lepiej wykonywać swoją pracę, pozwalają na rozwój i awans. Najczęściej wybierane są:

 • Szkolenie dla kadry menadżerskiej – są przeznaczone dla osób, które zarządzają innymi ludźmi. Pozwala nabyć umiejętności związane z budowaniem zespołów, tworzeniem przyjaznej atmosfery w firmie. Na kursie uczestnicy poznają techniki kierowania grupą ludzi, uczą się metod panowania nad emocjami, ćwiczą wystąpienia publiczne. Szkolenie online dla menadżerów jest bardzo przydatne, ponieważ kierowanie innymi nie jest łatwe, wymaga konsekwencji, profesjonalizmu, a także szacunku i zrozumienia dla wszystkich członków zespołu.
 • Szkolenia dla handlowców – praca w handlu nie jest łatwa, wymaga wielu umiejętności. Ważne są przede wszystkim doskonale zdolności komunikacyjne, ponieważ praca w dużej mierze opiera się na kontakcie z innymi osobami. Na kursie poruszane są tematy związane z technikami sprzedaży, przeprowadzaniem negocjacji, budowaniem relacji z klientem. Ukończenie kursu pozwala zdobyć nowych klientów, a tym samym zwiększyć zysk (tu m.in. obowiązki kierownika sklepu).

Szkolenia twarde – które cieszą się największym zainteresowaniem?

Szkolenia twarde online, zwane również specjalistycznymi, zawodowymi, branżowymi lub eksperckimi pomagają nabyć wiedzę z konkretnej dziedziny. Przeznaczone są dla osób o różnym stopniu zaawansowania, uczą zarówno podstaw danego tematu, jak i wgłębiają się w szczegóły i pozwalają zwiększyć zakres wiedzy.

szkolenia online miękkie i twarde
szkolenia online miękkie i twarde

Są przeznaczone dla pracowników, którzy pracują w tematyce kursu oraz dla osób, które chcą się przebranżowić. Kursy twarde online składają się najczęściej z wykładów, ćwiczeń i egzaminu. Koncentrują się na przepisach, ustawach, muszą być prowadzone przez doświadczonych wykładowców, o dużej wiedzy branżowej i pedagogicznej.  Kursanci otrzymują certyfikat, który pozwala na pracę w wymarzonym zawodzie. Na rynku szkoleniowym jest zatrzęsienie zdalnych kursów twardych, dlatego każdy może wybrać intersującą tematykę. Najwięcej osób decyduje się na:

 • Kursy językowe – to świetny sposób na naukę języka obcego. Na kursach zdalnych można uczyć się indywidualnie lub w grupie, zależnie od własnych preferencji. Dostępne są kursy dla osób początkujących, zaawansowanych oraz takie, które kończą się uzyskaniem certyfikatu językowego. Na zdalnych lekcjach uczniowie łączą się z wykładowcą, mogą z nim rozmawiać, zadawać pytania, pisać maile. Dobre szkoły udostępniają materiały, ułatwiające naukę Znajomość języków obcych jest obecnie bardzo ważna, umożliwia pracę w międzynarodowych firmach, dlatego warto zadbać o tę kompetencję. 
 • Kursy programowania  – to kolejny ciekawy kurs, który umożliwia prace w branży IT. Obecnie cały świat opiera się na robotyce i programowaniu, dlatego specjaliści w tej dziedzinie są nieustannie poszukiwani, nie są zagrożenie bezrobociem.
 • Tworzenie stron internetowych – z tego typu szkoleń korzystają osoby, które chcą rozpocząć własną działalność lub poszerzyć zakres swoich umiejętności. Uczestnicy kursów uczą się języka CSS oraz HTML, które są niezbędny do pracy w zawodzie webmastera, czyli kogoś, kto na podstawie projektu tworzy strony internetowe. 
 • Obsługa programów komputerowych, np. Word, Excel, Adobe–  to przydatne szkolenie dla osób, które chcą się nauczyć podstaw obsługi komputera. Znajomość podstawowych programów jest niezbędna w każdej pracy biurowej, dlatego warto szkolić się i zwiększać szanse na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia. 
 • Kursy grafiki komputerowej – uczestnicy poznają obsługę programów graficznych, czyli zyskują cenne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności. Osoby, które ukończą kurs, będą umieć profesjonalnie retuszować zdjęcia, przygotowywać publikacje, nauczą się elektronicznej dystrybucji. Kurs umożliwi pracę na stanowisku grafika kreatywnego, ilustratora czy fotoedytora.
 • Kursy księgowe to świetna opcja dla pracowników biurowych, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje i zmienić stanowiska pracy. Księgowi są zawsze poszukiwaniu, dlatego dobry kurs pomoże pójść nową ścieżką zawodową. Zdalne kursy dla księgowych kończą się egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym, który potwierdza zdobycie kwalifikacji i umożliwia pracę w zawodzie księgowego.
 • Pracownik biurowy – to świetny, zdalny kurs, który przygotowuje do pracy w biurze. Uczestnicy uczą się przygotowywania dokumentów, obsługi programów biurowych, archiwizacji, przygotowywania raportów, prowadzenia księgi korespondencji wychodzącej i przychodzącej (przykładowe szkolenie dla pracowników biurowych – kursy biurowe online z certyfikatem). Kurs umożliwia szukanie zatrudnienia w zawodzie pracownika biurowego, sekretarki, asystentki, recepcjonisty czy referenta (tu więcej: kursy online dla sekretarek).
 • Pracownik kadrowy – to kurs, który umożliwia pracę na samodzielnym stanowisku, w zawodzie referenta lub specjalisty ds. kadrowych. W zależności od potrzeb, można wybrać kurs podstawowy lub zaawansowany, który pozwala uzupełnić wcześniej nabytą wiedzę (kursy online dla kadrowych znajdziesz m.in. tutaj: spdszkolenia.pl/katalog-kursow). 

Przedstawiona oferta to jedynie mała część zdalnych szkoleń twardych. W internecie można znaleźć ich dużo więcej, każdy musi wybrać takie, które odpowiadają jego potrzebom. Jest kilka szkoleń uniwersalnych, np. nauka języka obcego, ale większość jest dopasowana do konkretnego zawodu. Niektóre szkolenia, np. uprawnienia na specjalistyczne urządzenia czy kurs pedagogiczny, trzeba regularnie odnawiać, ponieważ ważne są tylko kilka lat. Umiejętności twarde są bardzo ważne przy szukaniu pracy.

To właśnie dzięki nim, pracodawca decyduje się rozpatrzyć daną kandydaturę. Nie można pracować jako kierowca, nie mając prawo jazdy czy pracować w kadrach, bez znajomości odpowiednich programów i prawa pracy. Obecnie pracodawcy szukają pracowników, którzy mają ukończonych kilka kursów, dzięki temu mają szersze kompetencje.
Szkolenia online miękkie i twarde są bardzo przydatne, ułatwiają start zawodowy, umożliwiają awans oraz pomagają znaleźć inne zatrudnienie. Osoby, które wiedzą, jak łączyć kompetencje twarde i miękkie mają największe szanse na rynku pracy. Ta umiejętność wpływa na jakość wykonywanej pracy, sprzyja rozwojowi firmy,  pomagają tworzyć przyjazną atmosferę.

Warto przykładać dużą wagę do kształcenia, interesować się e-learningiem w rozwoju osobistym i zawodowym, ponieważ to szybko zaowocuje i pozwoli zmienić życie na lepsze.