podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – czy e-learning to dobry sposób?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych to zdobywanie lub uaktualnienie wiedzy, które może odbywać się z inicjatywy pracodawcy lub pracownika. To druga opcja jest dużo częstsza, sami pracownicy lub osoby poszukujące pracy chcą się szkolić, rozwijać, poprawić swoją sytuację na rynku pracy. Obecnie podnoszenie kwalifikacji jest bardzo ważne. Sytuacja na rynku pracy nieustannie się zmienia, świat szybko idzie do przodu.

Pojawiają się nowe technologie, metody pracy, w życie wchodzą kolejne przepisy i rozporządzenia. Wiedza zdobyta kilka lat temu szybko przestaje być aktualna. Pracodawcy oczekują, że pracownicy oprócz wykształcenia, dyplomu szkoły średniej czy uczelni wyższej, będą się dalej uczyć, zdobywać nową wiedzą, poznawać nowinki branżowe.

Cenią pracowników, którzy mają szerokie kompetencje, nie ograniczają się tylko do wykształcenia. Największe na szanse mają osoby, które znają co najmniej jeden język, mają pożądane kompetencje miękkie i aktualną wiedzą z branży, w której pracują. W pędzie życia ciężko znaleźć czas na podnoszenie kwalifikacji, ale szansą są szkolenia i kursy online. Pozwalają rozwijać się, ale nie wymagają zbyt wiele czasu.

Jak wygląda e-learning? Czy faktycznie pozwala w takim samym stopniu na rozwój kompetencji jak nauka stacjonarna? Czy korzystając z kursów online, można sprostać potrzebom rynku?

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – inicjatywa pracodawcy

Jak wspomniano wcześniej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych może odbywać się z inicjatywy pracodawcy. Wielu szefów chce, aby załoga była dobrze przygotowana do swoich obowiązków, była na bieżąco z nowymi metodami pracy, znała aktualne przepisy. Pracodawca może zaproponować podwładnego szkolenie lub kurs, może również zrobić to w formie polecenia służbowego. Na niektórych stanowiskach podnoszenie kwalifikacji zawodowych i udział w szkoleniach jest obowiązkowy (pisaliśmy na naszym innym blogu: Szkolenia online dla pracowników).

podnoszenie kwalifikacji zawodowych
podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Jeżeli pracownik nie wyrazi nie zgody, pracodawca może potraktować to jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i powód do zwolnienia. Sam pracownik może również wyjść z inicjatywą i zgłosić przełożonemu chęć rozwoju. Szef może, ale nie musi wyrazić zgodę na kształcenie. Jeżeli zgodzi się, jest to korzystne dla pracownika, ponieważ przysługuje mu przywileje, tj.:

 • Urlop szkoleniowy, który wynosi 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Zwolnienie z dnia pracy, jeżeli godziny pracy kolidują z obowiązkowymi zajęciami.

Pracodawcy, którzy cieszą się z tego, że pracownik chce się rozwijać, a tym samym przyczynia do sukcesu firmy, mogą przyznać mu dodatkowe świadczenia finansowe, np. dopłatę do szkolenia czy premie za rozwój. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych z inicjatywy pracownika odbywa się często w godzinach pracy, w formie e-learningu. Szkolenia stacjonarne, które dominowały kilka lat temu nie były zbyt lubiane przez szefów, ponieważ mocno dezorganizowały pracę całego zakładu.

Pisaliśmy niedawno: Kursy online dla początkujących księgowych

Często odbywały się poza miejscem zamieszkania, dlatego osoby biorące udział w kursach, musiały na określony czas opuścić miejsce pracy. Wiązało się to również z wysokimi kosztami, ponieważ oprócz samego kursu, trzeba było opłacić dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie pracowników. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Dzięki możliwościom, jakie dają zdalne kursy i szkolenia, pracownicy mogą szkolić się w miejscu pracy, w czasie, gdy nie ma nawału pracy.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – z własnej inicjatywy

Wiele osób podnosi swoje kwalifikacje zawodowe bez udziału pracodawcy, dla własnych potrzeb. Z tej możliwości często korzystają osoby młode, które dopiero wchodzą na rynek pracy, nie mają doświadczania, które można wpisać w CV. Sam dyplom z reguły nie wystarczy, aby pokonać innych kandydatów i znaleźć atrakcyjną pracę.

Sprawdź także: Kurs kadry i płace online z certyfikatem

W takiej sytuacji kursy online są świetnym rozwiązaniem. Można korzystać w nich jeszcze w czasie nauki lub zaraz po skończeniu edukacji. Co ważne, zdalna nauka nie przeszkadza w podjęciu zatrudnienia. Godziny lekcji można dopasować do swojego zawodowego grafiku i planu dnia.

Zdalny kurs, zakończony uzyskaniem certyfikatu, poświadczającego zdobycie określonych kompetencji zawodowych na pewno pomoże odnaleźć się na rynku pracy. Pracodawcy bardzo cenią młodych ludzi, którzy robią coś z własnej inicjatywy, chcą się rozwijać. Zazwyczaj takie osoby są samodzielne, zmotywowane, dobrze zorganizowane. Takie cechy są potrzebne niemal na każdym stanowisku.

Kolejną grupą osób, która chętnie podnosi swoje kompetencje zawodowe, są bezrobotni. Jest spora grupa osób bez pracy, która ma wykształcenie niepasujące do wymagań rynku. Na niektóre zawody nie ma już zapotrzebowania, dlatego w takiej sytuacji trzeba się przekwalifikować.

podnoszenie kwalifikacji zawodowych
podnoszenie kwalifikacji zawodowych

I tutaj na pomoc przychodzi e-learning. Zdalne kursy zawodowe są dużo tańsze niż ich stacjonarne odpowiedniki, a to bardzo ważne dla osób bez pracy, w trudnej sytuacji finansowej. Przed wyborem kursu warto zrobić rozeznanie na rynku pracy, sprawdzić, na jakie zawody jest popyt i kształcić się w tym kierunku.

Oczywiście kurs online należy również dopasować do swoich preferencji. Bezrobotni, którzy zdadzą egzamin i zdobędą nowe umiejętności, mają duże szanse na znalezienie pracy. Niektóre szkolenia online dla osób bez pracy finansują urzędy pracy.

Warto sprawdzić, czy jest taka szansa, bo w ten sposób można zaoszczędzić sporo pieniędzy. O podnoszenie kwalifikacji zawodowych dbają również osoby pracujące, które chcą się rozwijać, awansować, starać się o podwyżkę.

Wielu pracodawców przychylnie podchodzi do pracownika, który pokazuje mu certyfikat ukończenia szkolenia i chce zmienić stanowisko, robić coś innego, niż dotychczas. W przypadku, gdy w danym zakładzie nie ma  co liczyć na awans, można spróbować szukać lepszej pracy u konkurencji.

Metody podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacje zawodowe można nabyć w czasie nauki w szkole zawodowej, średniej, policealnej lub na  wyższej uczelni. Jest to wiedza i umiejętności, które potrzebne są do pracy na określonym stanowisku, w danym zawodzie.

Kwalifikacje zawodowe powinny być potwierdzone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub zaświadczeniem. Dokument jest potwierdzeniem, że dana osoba zdobyła potrzebną wiedzę i może wykonywać określone obowiązki.

Sprawdź także: Kurs HR od podstaw

O podnoszeniu kwalifikacji zawodowych warto myśleć nie tylko na etapie edukacji, ale również po jej zakończeniu, w czasie trwania życia zawodowego. Uczyć można się całe  życie. Pracownicy mogą podnosić kwalifikacje twarde, pogłębiać wiedzę branżową, uczyć się języków obcych czy poprawiać kompetencje miękkie. Jest wiele metod, pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Najbardziej popularne to:

 • Staże, wolontariat i praktyki – polecane zwłaszcza młodym osobom, wchodzącym na rynek pracy. Ta forma pozwala nabyć doświadczenie i poznać praktyczną stronę wykonywania zawodu.
 • Studia podyplomowe – to ciekawa propozycja dla osób z wyższym wykształceniem, które mogą brać udział w studiach, zwiększających ich umiejętności i kwalifikacji.
 • Szkolenie i kursy stacjonarne – obecnie tracą na popularności, ponieważ wymagają dużej dyspozycyjności i wolnego czasu, a to duży problem dla większości osób. Ich zaletą jest bezpośredni kontakt z wykładowcami oraz możliwość poznania osób o podobnych zainteresowaniach i nawiązanie kontaktów zawodowych.
 • E-learning, czyli kursy i szkolenia zdalne – to forma, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularna. Preferują ją zarówno pracodawcy, jak i osoby szkolące się, ponieważ jest elastyczna, naukę z łatwością można dopasować do innych zajęć. Na rynku edukacyjnym można znaleźć szkolenia z każdej dziedziny, o różnym poziomie.
 • Sympozja i webinary – to krótkie formy szkoleniowe, które omawiają najczęściej jedno zagadnienie. Warto brać w nich udział, ale raczej nie można na nich bazować.
 • Nauka we własnym zakresie – osoby bardzo zmotywowane, samodzielne, mogą kształcić się samodzielnie w domu. Na rynku dostępne są różnorodne materiały, pozwalające pogłębić kompetencje zawodowe. Dostęp do materiałów jest łatwy, można korzystać z literatury, również zagranicznej, prasy branżowej, materiałów dostępnych w internecie. Ta forma nauki wymaga dużej samodzielności, nadaje się głównie dla osób wykształconych, które pasjonują się daną dziedziną, np. programistów, grafików czy księgowych.
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Co daje podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

Ja wspomniano we wcześniejszej części artykułu, podnoszenie kwalifikacji zawodowych to przede wszystkim szansa na lepszą pracę, awans i podwyżkę. Osoby, które szkolą się, zdobywają kolejne uprawnienia, nie muszą bać się bezrobocia. Ich sytuacja na rynku pracy jest stabilna i nawet w przypadku, gdy stracą jedną pracę, bez problemu znajdą inną. Udział w zdalnych szkoleniach ma również pozytywny wpływ na samoocenę pracowników. Osoby, które się uczą, czują się bardziej pewne siebie, ich samoocena szybuje do góry.

Pisaliśmy niedawno również: Certyfikowane szkolenia online

Stają się samodzielne, dobrze zorganizowane, bez obaw patrzą w przyszłość. Badania dowodzą, że osoby, które się regularnie uczą i inwestują w siebie, są bardziej kreatywne, mają więcej energii, wolniej się starzeją. Podnoszenie kwalifikacji jest również ważne dla pracodawców. Wyszkolone osoby mogą przekazywać wiedzę innym, a to wpływa na rozwój całej firmy. Udział w zdalnych kursach pozwala być na bieżąco z nowymi trendami i technologiami.  Poznając nowe metody pracy, można pracować efektywniej, a to bardzo ważne.

Zdalna nauka – sprawdzony sposób na rozwój zawodowy

Oferta ośrodków oferujących szkolenia zdalne jest z roku na rok szersza. Kursy zdalne są częściej wybierane niż szkolenia stacjonarne, dlatego placówki szkoleniowe wychodzą naprzeciw wszystkim zainteresowanym. Osoby zainteresowane mogą wybierać formę kursu, jego długość i zakres tematyczny.

Pracodawcy, którzy chcą szkolić swoich pracowników, mogą zgłosić do firmy szkoleniowej zapotrzebowanie na dany kursy, a na pewno szybko otrzymają korzystną ofertę.  E-learning ma wiele zalet, umożliwia rozwój zawodowy wszystkim, którzy są nim zainteresowaniu. Mocne strony tego rozwiązania to:

 • Prosta obsługa i małe wymagania techniczne – aby wziąć udział w zdalnych szkoleniach, nie trzeba posiadać nowoczesnego sprzętu. Wystarczy smartfon lub komputer o podstawowych parametrach oraz dostęp do internetu. Ułatwieniem jest mikrofon, kamera i słuchawki, ale nie są to warunki konieczne. Obsługa platform e-learningowych jest prosta, aplikacje działają intuicyjnie, są dostosowane do osób, które na co dzień bez specjalistycznej wiedzy informatycznej.
 • Ogromna dostępność – w czasach, gdy podnoszenie kwalifikacji zawodowych było możliwe tylko stacjonarnie, wiele osób nie mogło się rozwijać. Dzisiaj, dzięki zdalnej nauce jest to możliwe. Kursy i szkolenia online są dostępne dla wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania, stan zdrowia, wiek czy wykształcenie. Mogą z nich korzystać osoby chore, niepełnosprawne, o obniżonej odporności, które muszą unikać kontaktu z innymi ludźmi. To doskonała forma dla młodych rodziców, a także osób, które mieszkają w małych miejscowościach, pozbawionych ośrodków szkoleniowych. Dzięki temu, że internet nie ma granic, każdy może szkolić się u wybranego trenera, nawet jeżeli przebywa na drugim końcu kraju. Z tej formy nauki mogą również korzystać osoby, które przebywają za granicą i planują powrót do kraju. Zdalne kursy pozwalają im odświeżyć wiedzę zawodową, a tym samym są dużym ułatwieniem w szukaniu pracy.
 • Duża elastyczność – zdalne kursy i szkolenia są bardzo elastyczne, z łatwością można wybrać formę dopasowaną do własnych potrzeb. Podnosić kwalifikacje zawodowe można na kursach synchronicznych lub asynchronicznych. Ta pierwsza forma przypomina naukę w tradycyjnej formie. Zajęcia odbywają się w czasie rzeczywistym, kursanci i wykładowcy widza się, mogą się komunikować, możliwa jest praca w grupach. Forma asynchroniczna polega na odtwarzaniu kursu, który został wcześniej przygotowany. Kursant po wykupieniu szkolenia otrzymuje dostęp do wszystkich materiałów. Może z nich korzystać dowolną ilość razy, uczyć się w dogodnym dla siebie czasie. Ta forma wymaga dużo samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej.
 • Oszczędność czasu – każdy wie, jak ważny jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ale nie każdy ma na to czas. Sprawa wygląda prościej, gdy szkolenia odbywają się w trakcie pracy. W gorszej sytuacji są osoby, które uczą się we własnym zakresie. Dzięki e-learningowi mogą dopasować lekcje do pozostałych zajęć. Ta forma nauki pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu. Nie trzeba dojeżdżać do ośrodka szkoleniowego, uczyć można się z dowolnego miejsca, tam, gdzie się obecnie przebywa.
 • Oszczędność pieniędzy – podnoszenie kwalifikacji zawodowych zazwyczaj kosztuje, ale e-learning jest dużo tańszy niż forma stacjonarna. Odchodzą koszty związane z dojazdem na miejsce szkolenia, wyżywieniem czy zakwaterowaniem. Płaci się tylko za samą wiedzę.
 • Różnorodne materiały – kiedyś kursy zdalne polegały na przesyłaniu materaców w formie plików pdf. Dziś, dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Na zajęciach wykorzystywane są nowoczesne narzędzia, firmy, pokazy slajdów, prezentacje, kursanci mogą korzystać z czatów, komunikatorów i video rozmów. To sprawia, że nauka jest ciekawa, wiedza łatwo wchodzi do głowy.
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Zróżnicowana tematyka – w internecie można znaleźć szkolenia zawodowe z każdej branży, również niszowych, na które ciężko byłoby znaleźć chętnych w jednym mieście. Oferowane kursy online przeznaczone są dla osób o różnym poziomie zaawansowania, pozwalają na naukę przez cały okres życia zawodowego.
 • Możliwość otrzymania certyfikatu – wartościowe szkolenia zawodowe online powinny kończyć się otrzymaniem certyfikatu lub zaświadczenia MEN. Ten dokument jest bardzo ważny, ponieważ świadczy o zdobyciu wiedzy, można go pokazać pracodawcy lub umieścić w CV.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – jaki kurs wybrać?

Szkolenia i kursy zawodowe powinny być dopasowane do zainteresowań oraz preferencji danej osoby. Nie warto kształcić się w branży, która jest zupełnie obca i nie budzi żadnego zainteresowania. Zazwyczaj kurs ma związek z zajmowanym stanowiskiem lub wykształceniem. Osoby, które pracują w biurze, mogą doskonalić się w tym fachu. Dla nich dobrym wyborem będą takie kursy jak:

podnoszenie kwalifikacji zawodowych
podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić swoją ścieżkę zawodową. Ale w tym wypadku potrzebne są bardziej zaawansowane kursy, a czasami ukończenie określonej szkoły. Obecnie jest duże zapotrzebowanie na programistów, grafików komputerowych, wyszkolonych sprzedawców, przedstawicieli handlowych, dlatego warto zainteresować się kursami o takiej tematyce.

Czytaj także: Czy kursy online się liczą

Jednym ze sposobów podnoszenia kwalifikacji zawodowych jest nauka języków obcych. Dzisiaj niemal w każdym zawodzie potrzebne są osoby znające angielki, niemiecki czy francuski. Osoby, które ukończą kurs i nauczą się wybranego języka, mogą liczyć na wiele atrakcyjnych ofert pracy.

Pisaliśmy niedawno również: Szkolenia online dla początkujących rekruterów

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest ważnym elementem życia zawodowego. Dzisiaj nie da się bazować na raz zdobytej wiedzy, trzeba nieustnie się uczyć. Na szczęście jest wiele metod, pozwalających na poszerzenie swoich kwalifikacji. Jedna z nich kursy i szkolenia online, które można z łatwością dobrać do każdej osoby. To szansa na rozwój, z której warto skorzystać.