kursy online dla początkujących księgowych

Kursy online dla początkujących księgowych i pracowników biur rachunkowych

Kursy online dla początkujących księgowych z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością, na rynku szkoleń zdalnych jest na nie największe zapotrzebowanie. Na dobrych księgowych jest zawsze popyt, dlatego coraz więcej osób chce kształcić się w tym kierunku. Pracy można szukać w małych firmach, dużych korporacjach oraz instytucjach publicznych. Wiele osób zakłada również własne biura rachunkowe i prowadzi sprawy księgowe innych przedsiębiorców. Zawód księgowego kusi wysokimi zarobkami.

Osoby z niewielkim doświadczeniem, pracujące w działach księgowości zarabiają ok. 4000 zł netto, ale wynagrodzenie głównych księgowych zazwyczaj przekracza 10 tys. zł. Zarobki zależą od doświadczenia, kwalifikacji, miejsca pracy, regionu Polski, a w przypadku prowadzenia biura rachunkowe są zależne od ilości zleceń.

Zazwyczaj znacznie przekraczają średnią krajową. Aby sprawdzić się w tym zawodzie, trzeba mieć określone predyspozycje, posiadać wykształcenie i wiedzę kierunkową.

Kursy online dla początkujących księgowych – szansa na nowy zawód

Księgowy potrzebny jest w każdym zakładzie pracy. Oczywiście nie musi to być osoba zatrudniona na etat, w małych przedsiębiorcach wystarczy biuro rachunkowe z zewnątrz, które będzie dbać o sprawy finansowe zakładu. Na księgowych zawsze był i zawsze będzie popyt. Osoby, które pracuję w tym zawodzie, nie muszą bać się bezrobocia.

Z tego względu coraz więcej osób kształci się w tym kierunku. Jest wiele metod, pozwalającym zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Wiele osób wybiera studia o kierunku ekonomia czy rachunkowość.

To dobry sposób, ale wymagający czasu. Polecany jest dla młodych, którzy kończą szkołę, wybierają dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową. Studiować można na wielu uczelniach państwowych i prywatnych, w trybie dziennym lub zaocznym. Innym sposobem są szkoły policealne, pozwalające poznać podstawy księgowości i rachunkowości. Ale szkoły i uczelnie wyższe to nie jedyny sposób na zdobycie kwalifikacji do pracy na stanowisku księgowego. Na rynku można znaleźć liczne kursy online dla początkujących księgowych oraz zaawansowane szkolenia.

kursy online dla początkujących księgowych
kursy online dla początkujących księgowych

Bardzo ważne, aby zwrócić uwagę, aby szkolenie kończyło się certyfikatem, wydanym przez Ministerstwo Finansów i było prowadzone przez doświadczone placówki edukacyjne. Kursy powinny kompleksowo przygotowywać do zawodu księgowego.

Osoby, które nie chcą poprzestać na kursie początkowym, mogą dalej się szkolić. Obecnie w Polsce obowiązuje czterostopniowy system certyfikacji księgowych tj.

 • I stopień – księgowy,
 • II stopień – specjalista ds. rachunkowości,
 • III stopień – główny księgowy,
 • IV stopień – dyplomowany księgowy.

Oprócz kursów, w pracy księgowego niezbędne jest doświadczenie (pisaliśmy na naszym innym blogu: Jak znaleźć pracę bez doświadczenia). Warto zdobywać je jak najwcześniej, w czasie studiów czy odbywania kursów. Warto wybrać biuro rachunkowe i zgłosić się tam na staż czy praktyki. Wiele osób po stażu zostaje na stałe w danej firmie. Z czasem można wybrać ulubioną specjalizację, np. doradcy podatkowego czy specjalisty ds. controlingu itp.

Kto sprawdzi się na stanowisku księgowego?

Praca księgowego często kojarzy się z tabelami, fakturami, nudnym i monotonnym zajęciem. To jednak błędne pojmowanie zawodu, ponieważ praca jest pełna wyzwań, na pewno nie ma w niej czasu na nudę. Obecnie księgowi pracują na specjalnych programach informatycznych, zakres ich obowiązków regularnie się powiększa.

Często pełnią, obok szefa, najważniejsza rolę w firmie. To praca wymagająca, dlatego osoby, które zdecydują się na kursy online dla początkujących księgowych, powinny mieć odpowiednie predyspozycje.

Praca w dziale księgowości czy biurze rachunkowym przeznaczona jest dla osób systematycznych, cierpliwych, skrupulatnych, dobrze zorganizowanych. Ważne jest zamiłowanie do porządku, na tym stanowisku nie można pozwolić sobie na bałagan czy niedbalstwo. Dokumenty muszą być odpowiednio posegregowane i poukładane. Ważna jest terminowość i punktualność.

Spóźnienie w wysłaniu dokumentów może skutkować dużymi problemami, m.in. karami finansowymi. Księgowi muszą mieć zdolność analitycznego myślenia oraz szybkiego przetwarzania informacji. Ważne jest odpowiedzialne podejście, duża samodzielność w działaniu oraz doskonała organizacja pracy. Księgowi muszą wiedzieć, które zadania są priorytetowe, które mogą poczekać.

Bardzo ważna jest umiejętność pracy pod presją czasu oraz w dużym stresie. Trzeba być przygotowanym na spóźnionych klientów, którzy na wczoraj muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym czy zlecają inne pilne zadanie. W takiej sytuacji stres musi działać mobilizująco i zachęcać do działania.

Trzeba umieć wykonywać kilka spraw jednocześnie. Przyda się biegłość w liczeniu i operowaniu cyframi. Inne ważne cechy to zamiłowanie do nauki i nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji. W tej pracy nie wystarczy raz nabyta wiedza, ponieważ przepisy często się zmieniają, wchodzą w życie nowe rozporządzenia itp.

kursy online dla początkujących księgowych
kursy online dla początkujących księgowych i na samodzielnego księgowego

Warto regularnie brać udział w szkoleniach z księgowości online, czytać pracę branżową, brać udział w sympozjach czy webinariach. Ważna jest również znajomość nowinek technologicznych, które często usprawniają pracę księgowego.

Na czym polega praca księgowego?

Wiadomo już jakich kwalifikacji i predyspozycji wymaga praca na stanowisku księgowego. Warto dowiedzieć się jeszcze, jak wygląda codzienna prac i jakie obowiązki ma księgowy. Oczywiście w każdej firmie może wyglądać to nieco inaczej, w małych zakładach księgowy często zajmuje się również kadrami czy prowadzeniem sekretariat.

Prowadzenie księgowości to trudne i skomplikowane zadanie, które wymaga znajomości wielu ustaw i przepisów prawnych. Główne obowiązki, które wchodzą w zakres pracy księgowego to:

 • Kontrola nad zestawieniami finansowymi i bieżące nadzorowanie całej rachunkowości,
 • Prowadzenie całokształtu finansów firmy,
 • Pośrednictwo w kontakcie z instytucjami skarbowymi i prawnymi,
 • Zarządzanie finansami oraz sprawami administracyjnymi danego przedsiębiorstwa, 
 • Wypełnianie deklaracji podatkowych, ,
 • Przygotowanie analizy finansowej, 
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, 
 • Zbieranie i rozliczanie faktur, 
 • Dokumentowanie wszystkich wydatków ponoszonych przez firmę,
 • Czuwanie nad prawidłowym i legalnym przebiegiem wszystkich transakcji zawieranych w firmie,
 • Przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych,
 • Współpraca z audytorami zewnętrznymi i wewnętrznymi

Kursy online dla początkujących księgowych – jak wyglądają?

Kursy online dla początkujących księgowych prowadzone są liczne ośrodki szkoleniowe z całej Polski. Mogą być prowadzone na dwa główne sposoby, tzn. w formie synchronicznej i asynchronicznej.

 • Kursy synchroniczne – odbywają się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że kursanci i wykładowca łącza się „na live” i biorą udział w zajęciach. Ta forma mocno przypomina na naukę na kursach stacjonarnych. Zasadniczą różnicą jest to, że kursanci siedzą przed monitorami komputerów, we własnym domu, a nie w sali wykładowej. W tej formie możliwa jest praca grupowa, wspólne wykonywanie zadań, dyskusje itp. Kontakt możliwy jest przez komunikatory, czat, video rozmowy, maile itp. Możliwe jest udostępnianie ekranu, co pozwala skontrolować wykonywane zadania. Umożliwia to aktywne uczestniczenie w prowadzonych ćwiczeniach i rozwiązywaniu zadań. Dużym plusem jest bieżący kontakt z nauczycielem, można od razu uzyskać odpowiedzi na zadawane pytania, prosić o wyjaśnienia. To idealna forma dla osób początkujących, które dopiero poznają zagadnienia związane z księgowością i rachunkowością. Uczestnicy kursu księgowości otrzymują materiały szkoleniowe m.in. skrypty autorskie, akty prawne, dostęp do nagrań itp.
kursy online dla początkujących księgowych
kursy online dla początkujących księgowych. Kursy z zakresu księgowości
 • Kursy asynchroniczne – w tej formie nie ma kontaktu na żywo, ponieważ zajęcia są wcześnie nagrane i udostępnione po opłaceniu kursu. Kursy asynchroniczne wymagają dużo samodzielności i większej motywacji, ale dobrze przygotowane, pozwalają nabyć podstawową wiedzę na temat księgowości. Kursanci otrzymują materiały w różnej formie, m.in. plików pdf., filmów, prezentacji, itp. Dużą zaletą tej formy jest możliwość wielokrotnego wracania do materiałów, nauka w dowolnym czasie, również w nocy i święta. Co ważne, materiały są regularnie aktualizowane do bieżącego stanu prawnego.

Tematyka certyfikowanych kursów online

Kursy online dla początkujących księgowych cieszą się ogromną popularnością, dlatego coraz więcej ośrodków szkoleniowych ma je w swojej ofercie. Przed wyborem szkolenia online warto sprawdzić, jakie zagadnienia będą poruszane. Księgowości nie da się nauczyć w kilka godzin, dlatego kurs powinien trwać dłuższy czas. Ważne, aby tematy były podzielone na krótkie moduły, pomagające przyswoić wiedzę (pisaliśmy m.in. Certyfikowane szkolenia online). Zazwyczaj tematyka kursów online dla księgowych jest bardzo zbliżona i obejmuje:

 • Zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Ubezpieczenia społeczne – zasady i przykłady,
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • Ordynacja podatkowe,
 • Kontrole podatkowe,
 • Przygotowanie sprawozdania finansowego,
 • Podział majątku trwałego,
 • Podział majątku obrotowego,
 • Obrót pieniężny,
 • Operacje walutowe,
 • Metody inwentaryzacji,
 • Sporządzenie rachunku zysków i strat,
 • Zamknięcie miesiąca w księgach,
 • Gromadzeniu i archiwizowaniu dokumentacji księgowej,
 • Elementy rachunkowości zarządczej i analizy finansowej,
 • Omówienie programów księgowych,
 • Ochrona Danych Osobowych, czyli RODO w Biurze Rachunkowym,
 • Omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, kontrolami czy pełnomocnictwami

Wartościowe kursy zdalne dla księgowych powinny kończyć się możliwością uzyskania certyfikatu, który pozwala na pracę w zawodzie.

kursy online dla początkujących księgowych
kursy online dla początkujących księgowych

Dla kogo adresowane są kursy online dla początkujących księgowych?

Nie ma jednej grupy osób, które mogą korzystać z kursów online dla początkujących księgowych. Wymagane jest wykształcenie średnie lub wyższe, motywacja i chęć do nauki. Wiek kursantów nie ma znaczenie. Mogą to być zarówno absolwenci, jak i osoby starsze, od dawna pracujące zawodowe. Zdalne kursy dla księgowych są dobrą propozycją dla osób, które kończą szkołę i szukają swojej ścieżki zawodowej.

To również szansa na lepsze perspektywy dla osób bezrobotnych, które mają zawód, na który nie ma popytu. Zdobywając kwalifikacje księgowego, można szybko znaleźć pracę i przestać bać się bezrobocia. Ofert pracy dla księgowych jest bardzo dużo, pracę można znaleźć w firmach różnego typu, ewentualnie pomyśleć o własnej działalności gospodarczej.

Szkolenia online dla pracowników są również świetną propozycją dla osób, które chcą się przekwalifikować lub zmienić ścieżkę zawodową. Mogą z nich skorzystać np. sekretarki czy kadrowcy, którzy chcą się rozwijać i zmienić stanowisko lub miejsce pracy. Kurs początkujący pozwala na podjęcie pracy w zespole księgowym i dalsze pogłębianie wiedzy.

Aby jak najwięcej wynieść z zajęć, należy brać aktywny udział w lekcjach, ale również samodzielnie szukać informacji, czytać pracę branżową, studiować odpowiednią literaturę, starać się podglądać bardziej doświadczonych księgowych.

Dlaczego warto korzystać ze zdalnych kursów dla początkujących księgowych?

Rozwój nowych technologii umożliwił naukę dla wszystkich, którzy do tej pory nie mogli z niej korzystać. Zwiększenie popularności kursów zdanych nastąpiło na początku 2020 roku. W tym czasie, w wyniku sytuacji epidemiologicznej i pandemii Covid-19, która opanowała cały świat, nauka stacjonarna została ograniczona.

Kursy i szkolenia stacjonarne zostały zawieszone, ale nie oznaczało to, że nauka przestała być możliwa. Na rynku szybko pojawiły się zajęcia internetowe, które gwarantowały możliwość dalszego rozwoju.

Początkowa ta forma nauki nie budziła zachwyty, wydawała się trudna i mało efektywna. Jednak kilka miesięcy wystarczyło, aby zarówno kursanci, jak i wykładowcy zmienili zdanie. Obecnie większość osób pozostała wiernym tej formie nauczania, mając do wyboru kursy stacjonarne i online, wybierają te drugie. Co ważne, ośrodki szkoleniowe wychodzą naprzeciw zainteresowanym i proponują coraz ciekawsze zajęcia, na którym wykorzystywane są nowoczesne narzędzia technologiczne (pisaliśmy niedawno: Ciekawe kursy i szkolenia online).

kursy online dla początkujących księgowych
mini kurs rachunkowości. kurs rachunkowości online bezpłatny. kurs finanse i rachunkowość online

Dzisiaj kursy online to nie tylko przesyłane mailem materiały do wydruku, ale również nagrania, pliki audio i video, blogi, czaty, itp. Uczestnicy mogą komunikować się między sobą, mają kontakt z wykładowcą, możliwe jest przekazywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej (pisaliśmy m.in. Praktyczne szkolenia online). Ciężko wymienić wszystkie zalety nauczania zdalnego, ale główne, o których warto wspomnieć to:

 • Duża dostępność – aby brać udział w zdalnym kursie księgowości, nie trzeba mieszkać w dużym mieście. Dzięki możliwościom, jakie daje internet, miejsce zamieszkania nie ma żadnego znaczenia. Osoba mieszkająca w małej wiosce, gdzieś na wschodzi kraju, może uczyć się u znanego księgowego z Warszawy czy Krakowa. Kursy zdalne dostępne są dla osób chorych, niepełnosprawnych i tych, które z różnych przyczyn nie mogą opuszczać domu. To świetna dla młodych rodziców, którzy opiekują się dziećmi, a także dla osób przebywających za granicą. Dają możliwość nauki i zdobycia nowych kwalifikacji przed powrotem do Polski. Z nauki online może korzystać każdy, kto ma motywację i chce się rozwijać.
 • Elastycznośćzdalne kursy dla początkujących księgowych odbywają się w różnej formie, w czasie rzeczywistym lub w formie asynchronicznej. Są kursy online organizowane wieczorami lub tylko w weekendy. Dzięki temu każdy, kto chce zostać księgowym, ma możliwość dopasowania lekcji do swojego grafiku. Materiały otrzymana na kursie można wielokrotnie odtwarzać, a to ułatwia powtarzanie materiały czy przygotowanie się do egzaminów.
 • Prosta obsługa – aby wziąć udział w kursie online, nie trzeba mieć specjalistycznego sprzętu. Wystarczy używany na co dzień komputer lub smartfon oraz dostęp do internetu. Udogodnieniem będzie mikrofon, kamera i słuchawki, ale nie jest to zestaw obowiązkowy. Kursy z księgowości odbywają się na łatwych w obsłudze platformach e-learningowych. Działają intuicyjnie, ich obsługa nie wymaga specjalnych kwalifikacji.
 • Niski koszt – ceny stacjonarnych kursów z podstaw księgowości potrafią przyprawić o ból głowy. Niestety, w dzisiejszych czasach nie każdy jest w stanie wydać taką kwotę jednorazowo, dlatego wiele osób rezygnuje z kształcenia. Na szczęście kursy zdalne są dużo tańsze, może pozwolić sobie na nie dużo większa grupa osób. Niższa cena wynika z tego, że ośrodki szkoleniowe nie muszą opłacać wynajęcia Sali wykładowej czy zakwaterowania wykładowcy. Kursanci również nie ponoszą żadnych kosztów związanych z dojazdami czy wyżywieniem. Osoby, które pracują, mogą zapytać o możliwość dofinansowania do szkolenia w zakładzie pracy. Wielu pracodawców zgadza się na opłaceniu kursu, ponieważ chce mieć wykształconą, dbającą o swój rozwój kadrę. Bezrobotni mogą poszukać szkoleń online finansowanych przez UE lub urzędy pracy. Taka oferta pozwala nabyć nową wiedzę bez ponoszenia żadnych wydatków.
 • Oszczędność czasu – ciężko dziś znaleźć osoby, które narzekają na nadmiar czasu. Każdy żyje w biegu, ma mało czas na własny rozwój. Kursy stacjonarne są czasochłonne, ponieważ do czasu zajęć należy dodać jeszcze czas dojazdu, który często trwa kilka godzin. Z tego powodu wiele osób rezygnuje z nauki albo wybiera zdalne kursy dla początkujących księgowych. Online mogą uczyć się nawet najbardziej zapracowane osoby, ponieważ ta forma pozwala na dopasowanie zajęć do swojego trybu życia. Dzięki możliwości wielokrotnego odtwarzania materiałów można uczyć się w dowolnym czasie, nawet w nocy, w czasie podróży czy w kolejce do lekarza. Przeszkodą nie jest wyjazd na wakacje czy nagła delegacja.
kursy online dla początkujących księgowych
podstawy księgowości kurs online. Kurs księgowości za darmo. Kursy z rachunkowości online. kurs online podstawy księgowości
 • Zróżnicowane materiały – kursy online z podstaw księgowości są coraz ciekawsze, autorzy wykorzystują różnorodne materiały, ułatwiające przyswajanie wiedzy.
 • Wygoda i komfort – nauka w domu jest przyjemna, odbywa się w przyjezdnych warunkach. Uczestnicząc w kursie, można siedzieć na ulubionym fotelu, pić kawę, w razie potrzeby zrobić sobie krótką przerwę. Nie ma dusznej, ciasnej sali, w której panuje wrzawa i harmider, utrudniający naukę.
 • Brak presji grupy – księgowość nie jest łatwa, nauka wymaga skupienia, dużej uwagi. Dzięki kursom online można uczyć się w swoim tempie, nie ma presji grupy. Do trudnych tematów można wracać wielokrotnie, a to pomaga w nauce (pisaliśmy niedawno również: Kursy biurowe przez internet oraz Kursy biurowe online z certyfikatem).
 • Możliwość uzyskania certyfikatuwartościowe zdalne kursy dla początkujących księgowych powinny kończyć się egzaminem i uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu, pozwalającego na pracę w zawodzie. Przed wyborem kursu, warto sprawdzić, czy uczestnik otrzyma odpowiedni dokument i kto go wydaje.
 • Możliwość wzbogacenia CVkursy dla księgowych to doskonały sposób na wzbogacenie CV. Pracodawcy bardzo je cenią, dlatego osoby, które ukończą takie szkolenie, mogą bez problemu znaleźć zatrudnienie. Polecane są zwłaszcza dla osób młodych, które nie mogą pochwalić się dużym doświadczeniem. Kurs wpisany w CV pozwoli się wyróżnić o pokonać innych kandydatów.

Wady kursów online dla księgowych

Mimo że kursy zdalne cieszą się ogromnym zainteresowaniem, to nie można mówić o nich w samych superlatywach. Ta forma nauczania, jak każda również ma swoje wady. Najważniejszym minusem jest brak bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, który najbardziej zauważalna jest przy kursach asynchronicznych.

Zobacz nasz Kurs księgowości online od podstaw

Nie każdy jest w stanie uczyć się bez nadzoru, niektóre osoby potrzebują osoby, która będzie stała obok, tłumaczyła i pomagała zrozumieć trudne tematy. Wadą może być również gorsza możliwość przekazania wiedzy praktycznej, ale dzięki nowym technologiom, przestaje to być problemem. Problemem dla części osób może być brak miejsca do swobodnej nauki.

Pisaliśmy niedawno również: Szkolenia online dla początkujących rekruterów

kursy online dla początkujących księgowych
darmowy kurs księgowości online. Kurs księgowości online za darmo. kursy księgowości

Nie wszyscy mają możliwość nauki we własnym pokoju, a obecność innych domowników może rozpraszać i przeszkadzać w przyswajaniu wiedzy. Część osób nie lubi kursów zdalnych, ponieważ do nauki potrzebuje innych uczestników, rozmów, wspólnego wypicia kawy na przerwie. Nie należy jednak od razu przekreślać nauki online. Warto skorzystać z bezpłatnej lekcji próbnej i na własnej skórze przekonać się, jak wygląda zdalne nauczanie.

Kursy online dla początkujących księgowych to doskonała okazja do rozwoju i poszerzenia swoich kwalifikacji (pisaliśmy również: Jak podnieść kwalifikacje zawodowe). Praca jest ciekawa, dobrze płatna, ale jednocześnie odpowiedzialna i wymaga dużej wiedzy. Warto pamiętać, że zapotrzebowanie na tę profesję będzie ciągle rosło, dlatego osoby, które chcą czuć się pewnie na rynku pracy, powinny zainteresować się tym zawodem