Kursy online z RODO

Kursy online z RODO – czego można się nauczyć?

Kursy online z RODO cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Od momentu, kiedy RODO weszło w życie zmianie musiało ulec funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Priorytetem stało się bezpieczne przetwarzanie i ochrona danych osobowych. Wcielenie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nie jest łatwe, dlatego wiele osób korzysta ze zdalnych kursów. Czego się można na nich nauczyć? Dla kogo przeznaczone są zdalne szkolenia z RODO?

Kursy online z RODO – po co z nich korzystać?

O RODO zrobiło się głośno w 2018 roku. 24 maja w Polsce weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które w Europie obowiązuje już od 2016 r. Rozporządzenie ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej. Dokument dotyczy zarówno podmiotów gospodarczych, jak i konsumentów, których dane są przetwarzane i chronione.

Sprawdź także: Najpopularniejsze kursy online

Dokument nakłada szereg różnych obowiązków, które są dokładnie omawiane na kursach online z RODO. Udział w kursach pozwala wdrożyć przepisy w swoim przedsiębiorstwie, pomaga zorganizować kwestie związane z ochroną danych w firmie, ułatwia pracownikom pracę z danymi, a konsumentom daje wiedzę, jakie prawa im przysługują. Główne obowiązki, jakie rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców to:

Kursy online z RODO
Kursy online z RODO
 • Obowiązek powołania Inspektora Danych Osobowych,
 • Obowiązek informowania o wycieku danych,
 • Obowiązek dokumentowania przetwarzania danych osobowych,
 • Zapewnienie konsumentom prawa do dostępu do danych,
 • Zapewnienie konsumentom prawa do przenoszenia danych,
 • Zapewnienie konsumentom prawa do poprawiania danych,
 • Zapewnienie możliwości usunięcia danych osobowych na swój temat.

Dane osobowe – co trzeba o nich wiedzieć?

Aby omawiać kwestie związane z ochroną danych osobowych, trzeba wiedzieć, czym są owe dane. Są to dane osoby fizycznej, które umożliwiają określenie jej tożsamości. Może to być:

 • imię i nazwisko,
 • numer identyfikacyjny np. PESEL,
 • identyfikator internetowy,
 • dane o lokalizacji, czyli miejsce zamieszkania,
 • unikalne czynniki, określające cechy fizyczne, umysłowe, fizjologiczne, ekonomiczne, społeczne, itp.

Za dane osobowe nie zawsze uważa się pojedyncze informacje. Musi to być zbiór danych, które pozwala na rozpoznanie danej osoby Oprócz typowych danych osobowych, w Rozporządzeniu jest również mowa o danych wrażliwych. Są to informacje o stanie zdrowia, orientacji seksualnej, wyznaniu, poglądach politycznych, które podlegają szczególnej ochronie. Na zdalnych szkoleniach z RODO uczestnicy dokładnie poznają, jakie jeszcze mogą być dane wrażliwe, dowiadują się, jak postępować, aby je prawidłowo chronić. 

RODO – jakie uprawnienia daje konsumentom?

Ze szkoleń online z RODO mogą skorzystać wszystkie osoby, które chcą być świadome tego, jakie prawa im przysługują, czego mogą domagać się, od podmiotów, którym dane udostępniają. Każda osoba fizyczna ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • do bycia zapomnianym, czyli może żądać usunięcia danych z bazy,
 • do przenoszenia danych,
 • do poprawiania danych.

Osoby fizyczne mogą domagać się przestrzegania ww. punktów w każdym miejscu, gdzie ich dane są obecne, tzn. w sklepach, przychodniach lekarskich, szpitalach, miejscach kultury itp. Wraz z wejściem w życie RODO podmioty gospodarcze musiały mocno skupić się na ochronie danych. Zgodnie z ustawą muszą:

Kursy online z RODO
Kursy online z RODO
 • dbać, aby dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone i przechowywane,
 • informować klientów, w jaki sposób ich dane są przetwarzane,
 • uzyskiwać zgodę od klientów na przetwarzanie danych osobowych,
 • prowadzić wymaganą dokumentację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku ryzyka wydostania się danych osobowych, informować o tym klientów w ciągu 72 h od zajścia,
 • przekazywać dokumentację związaną z RODO wymienionym w rozporządzeniu organom,
 • przechowywać dokumenty, z których wynika, kto wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Jak widać, na podmioty gospodarcze zostały nałożone nowe, trudne obowiązki. Do ich wdrożenia potrzebna jest duża wiedza, zapiecze techniczne, a także zmiana postępowania pracowników. Osoby, które mają styczność z danymi, muszą pamiętać, że takie dokumenty wymagają specjalnej ochrony, nie mogą być pozostawione bez kontroli czy wystawione na widok publiczny. Rozporządzenie nakłada wysokie kary finansowe za nieprzestrzeganie przepisów. Kary mogą wynosić nawet 20 mln euro. Osoby, których dane wyciekły lub zostały w inny sposób narażone, mogą założyć postępowanie cywilne. Firma, która nie przestrzega RODO, traci również zaufanie społeczne, a tym samym jest narażona na stratę klientów. To wszystko powoduje, że kursy online z RODO są obecnie bardzo popularne, korzystają z nich małe i duże firmy, które chcą postępować zgodnie z prawem, aby uniknąć nieprzyjemnych sankcji prawnych.

Pisaliśmy niedawno również: Kursy maturalne online

Jakie zdalne kursy z RODO są dostępne w internecie?

Osoby, które szukają zdalnych szkoleń z RODO, mają do wyboru dwa rozwiązania, tzn. szkolenia asynchroniczne i synchroniczne. Pierwsze rozwiązanie gwarantuje dużą swobodę i elastyczność, ale wymaga samodzielności i większego zaangażowania słuchacza. Szkolenia asynchroniczne są przygotowane wcześniej, kursanci po uiszczeniu opłaty otrzymuje do nich dostęp.  Ta forma szkoleń pozwala na naukę w dowolnym czasie, również w nocy czy dni wolne. Do materiałów można wielokrotnie wracać, każdy może przyswajać wiadomości w swoim tempie. Kursy synchroniczne wyglądają nieco inaczej, ponieważ nauka odbywa się w czasie rzeczywistym, na żywo. W tej formie wykładowca w określonym terminie łączy się przez platformę e-learningową z grupą uczestników i prowadzi zajęcia.

Taki kurs pozwala na bezpośredni kontakt z trenerem, możliwe jest zadawanie pytań, praca w grupach, udostępnianie ekranu.  Uczestnicy mają kontakt ze sobą nawzajem, dzięki temu mogą dzielić się doświadczeniem, dochodzić do wspólnych wniosków. Kursy online z RODO obejmują wykłady, prezentacje, ćwiczenia, kończą się zazwyczaj egzaminem i uzyskaniem odpowiedniego certyfikatu lub zaświadczenia. Wykładowcy starają się przekazać wiedzę praktyczną, omawiają rzeczywiste przypadki z zakresu danych osobowych w różnych branżach, np. medycynie, finansach czy handlu.

Kursy online z RODO – niezbędnik każdego pracownika i przedsiębiorcy

Dane osobowe są przetwarzane w wielu firma, zarówno małych firmach, np. gabinetach lekarskich, jak i dużych przedsiębiorstwach, szpitalach, szkołach itp. Od maja 2018 roku kluczowe stało się zapoznanie wszystkich pracowników z przepisami oraz wdrożenie odpowiednich systemów ochrony. Niestety, samo czytanie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nie jest wystarczające. Aby dobrze zrozumieć przepisy, trzeba je podeprzeć odpowiednimi przykładami, które są omawiane na zdalnych kursach. Powinni z nich skorzystać zarówno właściciel firm, jak również zatrudnieni pracownicy. Na e-szkoleniach omawiane są m.in. takie zagadnienia jak:

Kursy online z RODO
Kursy online z RODO
 • Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych,
 • Dane wrażliwe – co to oznacza?
 • Kary wynikające z nieprzestrzegania rozporządzenia,
 • Podstawy prawne przetwarzania danych,
 • Zasady przetwarzania danych osobowych,
 • Zgoda i obowiązek informacyjny – co to oznacza,
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane,
 • Wymiana danych z podmiotami zewnętrznymi – zasady,
 • Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,
 • Postępowanie w razie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Zachowanie w przypadku podejrzenia wycieku danych osobowych,
 • Inspektor danych osobowych – jaką pełni funkcję.

Na internetowych kursach z RODO można dowiedzieć się, jakie narzędzia są potrzebne do ochrony danych osobowych. Wykładowcy wskazują instrumenty polecane dla danej branży, informują również, że najważniejszy jest czynnik ludzki, bo bez tego nawet najlepsze narzędzia nie spełnią swojej roli. Na kursie można dowiedzieć się, że:

 • Do prawidłowej ochrony danych osobowych potrzebne jest legalne oprogramowanie oraz skuteczny, aktualny program antywirusowy. Każdy pracownik musi stosować silne hasła, umożliwiające dostęp do danych.
 • Ważne, aby strony firmowe były szyfrowane. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko wycieku danych osobowych.
 • Należy prowadzić na bieżąco rejestry dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • Ważna jest prawidłowa utylizacja sprzętu komputerowego. Przed zniszczeniem wszystkie dane muszą zostać usunięte.

W internecie można znaleźć wiele różnych szkoleń, zarówno podstawowych, jak i przygotowujących do pracy na stanowisku Inspektora ochrony danych osobowych. Główne zdalne kursy z RODO, z których warto skorzystać to:

 • Zdalne szkolenie pozwalające zapoznać się z obowiązkami przedsiębiorstw i instytucji nakładanymi przez RODO,
 • Szkolenie omawiające przepisy oraz sposoby i narzędzia pozwalające na skuteczną ochronę danych,
 • Szkolenie z RODO dla pracowników, które omawia poszczególne punkty rozporządzenia oraz buduje świadomość osób, które mają kontakt z danym osobowymi,
 • Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w biurze rachunkowym, firmie handlowej, placówce medycznej, szkole itp. (m.in. takie jak Szkolenie online RODO w kadrach i rekrutacji czy Szkolenie online RODO w podmiotach medycznych)
 • Kurs online na Inspektora Danych Osobowych.

Zdalny kurs online – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Rozporządzenia wymaga, aby firmy, których działalność opiera się przede wszystkim na  przetwarzaniu danych osobowych, zatrudniły Inspektora danych osobowych. Wymóg ten dotyczy m.in. szpitali, jednostek sektora publicznego i finansowego, agencji pracy, agencji ochrony, firm i laboratoriów badawczych itp. Osoby, które chcą zajmować się RODO nie muszą mieć specjalnego wykształcenia. Ustawa nie podaje, jakie kwalifikacje musi posiadać inspektora. Ważna jest wiedza odnośnie rozporządzenia, a także znajomość branży, w którym dana osoba będzie pracować. Osoby, które chcą pracować na stanowisku IOD powinny znać przepisy związane z prawem pracy czy BHP. Wskazane są odpowiednie kompetencje miękkie, tj. dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne, empatia, chęć niesienia pomocy, zrozumienia, umiejętności mediacji oraz łagodzenia sytuacji spornych. Inspektor musi wiedzieć, co robić, aby firma nie została zgłoszona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kursy online z RODO
Kursy online z RODO

Aby pracować na stanowisku IOD wystarczy ukończyć zdalne szkolenie oraz uzyskać odpowiedni certyfikat. Praca jest ciekawa, ale wymagająca i odpowiedzialna. Inspektor musi nieustannie się dokształcać, ponieważ regularnie pojawiają się nowe rozwiązanie, pozwalające lepiej chronić dane klientów. Głównym obowiązkiem Inspektora jest prawidłowe zabezpieczanie danych, a także dostosowanie polityki firmy, obowiązujących w niej reguł do wymogów rozporządzenia. IOD musi ściśle współpracować z administratorem danych osobowych, który ponosi odpowiedzialność za ochronę danych. Inspektorem danych osobowych najczęściej zostaje osoba zatrudniona w firmie, która pracuje na innym stanowisku, a dodatkowo, po ukończonym szkoleniu, zajmuje się również tematyką związaną z RODO. Są również firmy, które zatrudniają IOD z zewnątrz. Wiele osób, które kończy szkolenia dla inspektów ochrony danych otwiera swoją działalność gospodarczą i świadczy usługi dla innych firm.

Pisaliśmy niedawno również: Szkolenia biurowe online z certyfikatem oraz Kursy biurowe przez internet

Dobre zdalne szkolenie z RODO daje szerokie możliwości. Coraz więcej firm szuka osób przeszkolonych z RODO, osoby o odpowiednich kwalifikacjach mogą liczyć na atrakcyjne zarobki i wiele ofert pracy (pisaliśmy m.in. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych). Zdalny kursy dla inspektorów danych osobowych powinien szczegółowo omawiać całe rozporządzenie, a także politykę ochrony danych, instrukcje sporządzenia obowiązku informacyjnego, analizę ryzyka, rejestr czynności na danych, przykładowe procedury, związane z przetwarzaniem danych. Dobrze przygotowane kursy bazują nie tylko na wykładach, ale również na prezentacjach i ćwiczeniach, dzięki którym przyszli inspektorzy mogą nauczyć się, jak rozwiązywać pojawiające się problemy. Z kursów dla IOD mogą korzystać nie tylko osoby, które chcą pracować na tym stanowisku, ale również:

 • Osoby, które zostały wyznaczone do wdrażania RODO w przedsiębiorstwie,
 • Osoby, które będą zajmować się ochroną danych osobowych, ale nie są zatrudnione na stanowisku IOD,
 • Administratorzy danych i pracodawcy, którzy muszą pilnować bezpieczeństwa danych,
 • Drobni przedsiębiorcy, które chcą poznać obowiązki, wynikające z ustawy,

Ukończenie zdalnego kursu otwiera drzwi do dalszego rozwoju (pisaliśmy też: Szkolenia online twarde i miękkie). Osoby, które pragną rozwijać się w tym kierunku, mogą zdobyć uprawnienia na audytora wewnętrznego lub zapisać się na studia podyplomowe dotyczące ochrony danych osobowych. To praca z ogromnymi perspektywami, ponieważ tematyka związana z ochroną danych osobowych dotyczy niemal każdego przedsiębiorstwa. Kurs dla IOD daje ogromne perspektywy, pozwala na pracę na różnych stanowiskach. Osoby, które zdadzą egzamin i zdobędą odpowiednie kwalifikacje, mogą pełnić różne funkcje, m.in.:

Kursy online z RODO
Kursy online z RODO
 • Konsultant do spraw prawnych – osoba pełniąca tę funkcję wspiera zakład w prawidłowym i bezpiecznym przetwarzaniu danych osobowych. Tutaj, oprócz wiedzy z RODO, niezbędna jest znajomość specyfiki danej branży.
 • Konsultant ds. bezpieczeństwa – główne zadanie osoby zatrudnionej na tym stanowisku to wszystkie działania, pozwalające na ochronę danych osobowych. Konsultant ds. bezpieczeństwa przeprowadza audyty wewnętrzne, które pokazują słuszność wdrożonych działań.
 • Inspektora ochrony danych, praw i wolności podmiotów – główne zadania spoczywające na inspektorze to ochrona praw i wolności osób, których dotyczą dane osobowe.

Jak wybrać wartościowe kursy online z RODO?

W internecie można znaleźć setki szkoleń dotyczących RODO. Od 2018 roku wiele firm szkoleniowych wprowadziło taki kurs do swojej oferty, zapotrzebowanie ciągle jest bardzo duże. Niestety, zatrzęsienie kursów online powoduje, że można trafić na taki, który nic nie wnosi, powstał tylko po to, aby wyciągać pieniądze. Wybierając kurs online z RODO, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów. Dla wielu osób decydująca jest cena, ale nie powinien być to główny wyznacznik. Warto sprawdzić, jak wygląda program kursu, jakie narzędzia i metody szkolenia są wykorzystywane, a także dowiedzieć się, kto będzie prowadził zajęcia. Ważne, aby na zdalnym kursie wykorzystywane były zróżnicowane materiały, a kursanci mogli poznać RODO nie tylko w teorii, ale również w praktyce.

Pisaliśmy niedawno również: Kursy rozwoju osobistego online

Wykładowcy powinni mieć dużą wiedzę prawniczą, preferowani są inspektorzy ochrony danych, którzy mają doświadczenie we wdrażaniu rozporządzenia w życie i są w stanie wytłumaczyć ustawę w sposób jasny i zrozumiały. Wybierając zdalny kurs z ochrony danych osobowych, warto sprawdzić, co mówią o nim uczestnicy. Opinie można znaleźć na forach tematycznych lub mediach społecznościowych. Warto również popytać znajomych, bo może się okazać, że właśnie korzystali z kursu i chętnie go poleci.  Aby móc udokumentować kwalifikacje, należy szukać placówek, które są wpisane do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz mają uprawnienia do wystawienia dokumentów ukończenia szkolenia w postaci zaświadczenia na druku MEN.

Przewaga kursów zdalnych z RODO nad stacjonarnymi

W dzisiejszym świecie niemal każdy żyje w biegu, a czas jest na wagę złota. Wiele osób musiało zrezygnować z tradycyjnej nauki, ponieważ kursy stacjonarne kolidowały z innymi zajęciami. Rozwiązaniem są szkolenia online, które dzięki różnym formom, umożliwiają naukę o każdej porze dnia i nocy. Nauka online jest również tańsza, a ta ważny argument dla wielu osób. Inne zalety zdalnych kursów z RODO to:

 • Duża dostępność – osoby zainteresowane pogłębianiem wiedzy z RODO mogą szkolić się u specjalisty z dowolnego rejonu kraju. Zdalne nauczanie jest również dobrą opcją dla osób chorych czy niepełnosprawnych, które mają ograniczony dostęp do tradycyjnych form nauki.
 • Proste zasady – zdalne kursy są łatwe w obsłudze, pozwalają na naukę samodzielną oraz grupową.
 • Zróżnicowane materiały – kursanci mogą korzystać z prezentacji, filmów, materaców audio i video. To ułatwia zrozumienie trudnych tematów.
Kursy online z RODO
Kursy online z RODO

Kursy online z RODO są dużym ułatwieniem dla wszystkich osób, które pracują z danymi osobowymi. Znajomość i umiejętność interpretacji  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest dziś bardzo ważna, dlatego warto wybrać odpowiedni kurs i pracować tak, aby dane były chronione, a firma nie była narażona na poważne konsekwencje.