Szkolenia online z RODO – szybki sposób na poznanie zasad przetwarzania danych osobowych

Szkolenia online z RODO biją rekordy popularności. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, firmy prywatne i państwowe potrzebują osób, które będą wcielić przepisy w życie. Poszukiwanie są zwłaszcza inspektorzy ochrony danych, którzy dostosują podmioty do wymogów RODO. Czy szkolenie wystarczy, aby nauczyć się chronić i przetwarzać dane osobowe? Jakie zagadnienia powinny być omawiane?

Szkolenia online z RODO – dobry sposób na poznanie rozporządzenia

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które w Unii Europejskiej obowiązuje do 2016 roku, zaś w Polsce od 24 maja 2018 roku. Rozporządzenie zawiera przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Celem RODO jest  ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Dokument dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Nakłada szereg obowiązków na firmy, które przetwarzają dane osobowe, a także daje konsumentom narzędzia, pozwalające zwiększyć prywatność. Po wejściu w życie ustawy wielu przedsiębiorców musiało zmienić swoje postępowanie i zacząć zawracać uwagę na bezpieczeństwo danych osobowych. O tym, jak należy postępować i jakie działania wdrożyć, można dowiedzieć się na szkoleniach online z RODO.

Szkolenia online z RODO
Szkolenia online z RODO

Jakie prawa i obowiązki wynikają z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych?

RODO dotyczy niemal każdego człowieka, zawiera przepisy informujące, jak zadbać o swoją prywatność i chronić dane osobowe, które bywają cennym łupem dla przestępców. Rozrządzenie nakłada szereg obowiązków na podmioty gospodarcze, mające styczność z danym klientów czy pacjentów. Pokazuje, jak gromadzić oraz wykorzystywać dane osobowe zgodnie z prawem, oraz zabezpieczać je przed osobami trzecimi, utratą, zniszczeniem lub niezgodnym z prawem przetworzeniem.

Podstawowe obowiązki, jakie rozporządzenie nakłada na przedsiębiorców to:

 • Obowiązek powołania Inspektora Danych Osobowych,
 • Obowiązek informowania o wycieku danych,
 • Obowiązek dokumentowania przetwarzania danych osobowych,
 • Zapewnienie konsumentom prawa do dostępu do danych,
 • Zapewnienie konsumentom prawa do przenoszenia danych,
 • Zapewnienie konsumentom prawa do poprawiania danych,
 • Zapewnienie możliwości usunięcia danych osobowych na swój temat.

To oczywiście nie wszystkie obowiązki, jakie mają przedsiębiorcy. Jest ich dużo więcej, a szczegóły można poznać m.in. na szkoleniach online z RODO.

RODO, a wymagania techniczne

Aby rozporządzenie o ochronie danych osobowych wdrożyć w przedsiębiorstwie, potrzebne jest odpowiednie przygotowanie i zaplecza techniczne. Przedsiębiorcy muszą zadbać, aby dane osobowe były przetwarzane i przechowywane w sposób bezpieczny, a do tego potrzebne są określone narzędzia. Podstawowe elementy, o których muszą pamiętać przedsiębiorcy to:

Szkolenia online z RODO
Szkolenia online z RODO
 • Dobra ochrona komputerów firmowych i mobilnych – w tym celu niezbędne jest legalne oprogramowanie, skuteczny i aktualny program antywirusowy oraz stosowanie bezpiecznych, silnych haseł.
 • Zapobieganie wyciekom danych – strony firmowe powinny być szyfrowane, potrzebne jest również profesjonalne oprogramowanie oraz odpowiednie rozwiązana sprzętowe.
 • Monitorowanie zasobów firmowych – w tym celu również przyda się profesjonalne, nowoczesne oprogramowanie.
 • Prowadzenie bieżącej dokumentacji – należy prowadzić na bieżąco rejestry dotyczące przetwarzania danych osobowych. Można robić to samodzielnie lub korzystać ze specjalnego programu.
 • Bezpieczna likwidacja sprzętu – w przypadku wymiany lub likwidacji sprzętu należy pamiętać o usunięciu wszystkich zapisanych danych.

Co grozi za nieprzestrzeganie RODO?

Nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, że nieprzestrzeganie przepisów RODO może mieć przykre konsekwencje. Osoby, które lekceważą ustawę, nie korzystają ze szkoleń online z RODO, mogą ponieść wysokie kary finansowe. Rozrządzenie zakłada dwa maksymalne progi grzywien. Karę do 10 mln euro lub do 2% całkowitego rocznego obrotu mogą zapłacić przedsiębiorcy, którzy nie wypełniają obowiązku informacyjnego, nieprawidłowo prowadzą dokumentację czy mają widoczne braki w systemach ochrony danych.

Pisaliśmy niedawno: Ciekawe kursy i szkolenia online

Większa kara, bo do 20 mln euro lub 4 proc. całkowitego rocznego obrotu grozi podmiotom gospodarczym, które łamią podstawowe zasady przetwarzania danych, zasady konsumenckie oraz udostępniają dane osobowe osobom niepowołanym. Oprócz kar finansowych przedsiębiorcy nieprzestrzegający zasad rozporządzenia tracą zaufanie klientów, a to przekłada się na mniejsze zyski. Jak widać, znajomość przepisów RODO jest obowiązkowa.

Szkolenia online z RODO
Szkolenia online z RODO

Warto wybrać odpowiednie zdalne szkolenie z tego tematu, zdobyć wymaganą wiedzę i uniknąć groźnych konsekwencji, wynikających z nieznajomości prawa.

Szkolenia online z RODO – dla kogo są przeznaczone?

Szkolenia online z RODO to skuteczny i szybki sposób na poznanie przepisów wynikających z rozrządzenia. Ze zdalnych szkoleń mogą korzystać wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z przepisami i działać zgodnie z obowiązującym prawem. To dobre rozwiązanie dla szefów, którzy chcą podnieść świadomość swoich pracowników i uświadomić im, jak ważna jest ochrona danych osobowych. W sieci można znaleźć różnego typu zdalne szkolenia z RODO.

Część z nich przeznaczona jest dla osób, które pracują z danymi osobowymi i muszą się dowiedzieć, jak jej prawidłowo chronić i przetwarzać. Inne polecane są dla osób, które chcą zdobyć bardziej specjalistyczną wiedzą i pracować na stanowisku Inspektora Ochrony Danych. W internecie można m.in takie kursy jak:

Zdalne szkolenia z RODO – plan

W związku z dużym zainteresowaniem RODO, w sieci można znaleźć bardzo dużą ilość zdalnych szkoleń. Przed wyborem konkretnego, warto porównać cenę oraz zapoznać się z tematami, które będą na nim poruszane. Prawidłowo skonstruowane szkolenia online z RODO powinno być podzielone na krótkie moduły, ułatwiające przyswajanie wiedzy. Przykładowy plan szkolenia może wyglądać np. tak:

Szkolenia online z RODO
Szkolenia online z RODO
 • Podstawowe pojęcia,
 • Dane wrażliwe – co to oznacza?
 • Kary wynikające z nieprzestrzegania rozporządzenia,
 • Podstawy prawne przetwarzania danych,
 • Zasady przetwarzania danych osobowych,
 • Zgoda i obowiązek informacyjny – co to oznacza,
 • Prawa osób, których dane są przetwarzane,
 • Wymiana danych z podmiotami zewnętrznymi – zasady,
 • Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,
 • Postępowanie w razie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • Zachowanie w przypadku podejrzenia wycieku danych osobowych,
 • Inspektor danych osobowych – jaką pełni funkcję.

Oczywiście każdy z tych punków musi być szczegółowo omówiony, a zagadnienie poparte przykładami z życia. 

Szkolenia online dla Inspektorów Ochrony Danych – praktyka i teoria

Szkolenia online dla Inspektorów Ochrony Danych Osobowych dają szansę na ciekawą pracę, wiele ofert zatrudnienia oraz atrakcyjne zarobki. Na zdalnych szkoleniach z RODO omawiane są przepisy rozporządzenia, polityka ochrony danych, kursanci poznają instrukcje sporządzenia obowiązku informacyjnego, analizę ryzyka, rejestr czynności na danych. Omawiane są przykładowe procedury, związane z przetwarzaniem danych.

Kursy online prowadzane są w oparciu o prezentacje, wykłady, a także ćwiczenia, które pokazują, jak w praktyce rozwiązywać pojawiające się problemy. Zazwyczaj kurs kończy się egzaminem, po którym uczestnicy są gotowi do wdrażania RODO i pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych. IDO nie musi mieć określonych kwalifikacji. Przepisy nie podają konkretnych wymagań, wykształcenia i kwalifikacji, jakie musi posiadać inspektor (pisaliśmy niedawno: Jak podnieść kwalifikacje zawodowe).

Szkolenia online z RODO
Szkolenia online z RODO

Ważne, aby taka osoba miała odpowiednią wiedzę z zakresu RODO, a także znała się na sektorze, w którym chce pracować. Na szkoleniach online z RODO można zdobyć potrzebne kwalifikacje i przygotować się do obowiązków IOD. Inspektorzy nie muszą być zatrudnienie na etat. Wiele osób zakłada własną miedzianość i zajmują się ochroną danych osobowych w różnych firmach. Osoby, które chcą się rozwijać, mogą zdobyć uprawnień na audytora wewnętrznego lub ukończyć studia podyplomowe z ochrony danych osobowych.

Pisaliśmy niedawno: Nauka online dla dorosłych

To praca z ogromnymi perspektywami, ponieważ kwestia ochrony danych jest bardzo ważna, pracę można znaleźć w urzędach, służbie zdrowia, sektorze finansowym. Jaki widać, kursy dla IOD są bardzo potrzebne. Mogą z ich korzystać:

 • Obecni inspektorzy ochrony danych, którzy chcą odświeżyć wiedzę,
 • Osoby, które mają wdrażać RODO w przedsiębiorstwie,
 • Osoby, które zajmują się ochroną danych osobowych, ale nie są zatrudnione na stanowisku IOD,
 • Administratorzy danych i pracodawcy, którzy muszą pilnować bezpieczeństwa danych,
 • Osoby prowadzące własną działalność, które chcą poznać obowiązki, wynikające z ustawy,
 • Osoby, które dla własnych potrzeb chcą zrozumieć przepisy RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych – czym się zajmuje?

Obowiązek zatrudnienia Inspektora Danych Osobowych spoczywa na firmach i organach administracji publicznej, których działalność polega przede wszystkim na przetwarzaniu danych. Są to szpitale, jednostki sektora publicznego i finansowego, firmy rekrutacyjne, agencje ochrony, instytucje badawcze itp. Inne firmy mogą, ale nie muszą powołać IOD. Kończąc odpowiednie szkolenie online z RODO, można zostać Inspektorem Danych Osobowych.

Takie stanowisko jest wymagane w przedsiębiorstwach, które przetwarzają dane osobowe pracowników lub klientów. Obowiązkiem inspektora jest prawidłowe zabezpieczenie danych, a także dostosowanie polityki firmy do przepisów rozporządzenia. Zadaniem IOD jest pilnowanie, aby wszystkie odbywające się procesy były bezpieczne i zgodne z prawem.

Szkolenia online z RODO
Szkolenia online z RODO

Ważna jest współpraca z administratorem danych osobowych, bo to on ponosi pełną odpowiedzialność za ich ochronę. Obecnie inspektor danych osobowych jest bardzo pożądany, osoby, które mają odpowiednią wiedzą i kwalifikacje mogą liczyć na zatrudnienie i atrakcyjne zarobki. Funkcje IOD mogą również pełnić pracownicy zatrudnienie na innych stanowiskach, które ukończyły szkolenie i chcą poszerzyć swój zakres obowiązków. Zdalne kursy pozwalają na zdobycie potrzebnych kompetencji oraz uaktualnienie posiadanej wiedzy.

Sprawdź także: Darmowe kursy online z certyfikatem

Czym może zajmować się Inspektor Danych Osobowych?

Osoby, które ukończą szkolenie online z RODO, mogą pełnić w zakładach pracy wiele ważnych funkcji. Główne z nich to:

 • Konsultant do spraw prawnych – to osoba, która wspiera firmę w przetwarzaniu danych osobowych, w zgodzie z obowiązującym prawem. Aby pracować na tym stanowisku, trzeba wiedzieć, jak interpretować przepisy oraz dostosowywać je do specyfiki danego zakładu.
 • Konsultant ds. bezpieczeństwa – na tym stanowisku kluczowe działanie to ochrona danych osobowych. Aby dobrze pełnić swoją funkcję, IOD musi przeprowadzać audyty wewnętrzne, które pokazują, czy przetwarzanie, przechowywanie i przepływ danych odbywa się zgodnie z przepisami.
 • Inspektora ochrony danych, praw i wolności podmiotów – główne zadanie, jak spoczywają na inspektorze to ochrona praw i wolności osób, których dotyczą dane osobowe. IOD musi przetwarzać dane bez negatywnego skutku dla osób, których te dane dotyczą.

Inspektor Danych Osobowych – czy szkolenie online z RODO wystarczy, aby pełnić tę funkcję?

Dobre szkolenia online z RODO, prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki szkoleniowe wystarczą, aby zdobyć wiedzę na temat przepisów RODO i pracować na stanowisku IOD. Ale sama wiedza to nie wszystko, ważne są również kompetencje miękkie i odpowiednie predyspozycje. Inspektor Danych Osobowych pracuje z ludźmi, dlatego musi mieć dobrze rozwinięte zdolności interpersonalne.

Szkolenia online z RODO
Szkolenia online z RODO

Ważna jest umiejętność rozmowy ze wszystkimi ludźmi, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie czy światopogląd. Oprócz tego ważna jest empatia, chęć niesienia pomocy oraz umiejętność łagodzenia konfliktowych sytuacji. Niejednokrotnie zdarza się, że firmy nie do końca wiedzą jak chronić dane, dlatego klienci mogą mieć z tego tytułu roszczenia. Inspektor powinien wiedzieć, jak załagodzić sytuację, a tym samym uchronić firmę przed zgłoszeniem do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoby, które chcą pracować na stanowisku IOD muszą mieć umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania wniosków. Ważna jest znajomość przepisów, m.in. Kodeksu Pracy czy BHP. Aby dobrze wypełniać swoje obowiązki, trzeba nieustannie się szkolić i uaktualniać wiedzę (pisaliśmy niedawno: Praktyczne szkolenia online).

Jaki powinny wyglądać wartościowe szkolenia online z RODO?

Zdalne szkolenia z RODO powinny szczegółowo omawiać tematykę danych osobowych, począwszy od ich pozyskiwania, poprzez przetwarzania, a na ochronie kończąc. Bardzo ważne, aby szkolenia były napisane zrozumiałym językiem, dostępnym również dla osób, które na co dzień nie mają styczności z językiem prawnym. Dobrze, jeżeli uczestnicy mogą zapoznać się niezbędnymi wzorami zgód, oświadczeń, rejestrów i formularzy, które są wykorzystywane w codziennej praktyce.

Wartościowe szkolenia online z RODO pozwolą szybko opanować zasady przetwarzania danych osobowych. Powinny skupiać się na interpretacji przepisów, które nie są do końca jasne. Uczestnicy powinni mieć możliwość wykonywania ćwiczeń i testów, sprawdzających rozumienie ustawy. W zależności od potrzeb, możliwości finansowych i czasowych, można wybrać kurs synchronicznych lub asynchroniczność (pisaliśmy niedawno: Jakie kursy online warto zrobić).

Dla osób, które chcą bardziej szczegółowo poznać RODO, polecane jest to pierwsze rozwiązywanie Umożliwia bezpośredni kontakt z trenerem, wyjaśnienie na bieżąco nurtujących kwestii, zadawanie pytań i ćwiczenia w grupach. Kursy asynchroniczne są równie efektywne, ale wymagają większej samodzielności i samodyscypliny. Ich zaletą jest możliwość udziału w dowolnym czasie, a także możliwość wielokrotnego wracania do materiałów.

Szkolenia online z RODO
Szkolenia online z RODO

Warto szukać kursów online, które kończą się uzyskaniem zaświadczenie lub certyfikatu. To ważny dokument, który jest mile widziany przez pracodawców.

Zalety udziału w zdalnym szkoleniu z RODO

Znajomość zasad Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych jest niezbędna w dzisiejszych czasach, ale nie każdy ma czas, aby brać udział w szkoleniach stacjonarnych. Idealną opcją dla wszystkich zapracowanych są szkolenia online z RODO, które pozwalają zdobyć potrzebną wiedzę. Tego typu rozwiązanie ma wiele zalet. Główne z nich to:

 • Oszczędność czasu – naukę można dopasować do swojego grafiku, nie trzeba tracić czasu na dojazdy, które często zajmują więcej czasu niż same zajęcia.
 • Dostępność – z kursów online mogą korzystać osoby, które mieszkają w małych wioskach, gdzie nie ma dostępu do placówek stacjonarnych. Nauka online jest świetnym rozwiązaniem dla osób chorych, niepełnosprawnych, niemogących opuszczać domu.
 • Oszczędność pieniędzy – szkolenia online z RODO są dużo tańsze niż ich stacjonarne odpowiedniki. W sieci można również znaleźć szkolenia darmowe, które przekazują podstawową wiedzę na temat ochrony danych osobowych.
 • Łatwa obsługa – zdalne szkolenia są proste w obsłudze, nie wymagają specjalnych umiejętności. Wystarczy wejść na stronę internetową, zalogować się i postępować według pojawiających się instrukcji.
 • Zróżnicowane materiały – uczestnicy zdalnych kursów mogą korzystać z różnych materiałów, np. prezentacji, filmów, blogów, plików pdf. Mają dostęp do czatów i video rozmów. Kontakt z trenerem pozwala uzyskać merytoryczną pomoc i odpowiedź na zadawane pytania.
Szkolenia online z RODO
Szkolenia online z RODO

Jak dobrze wybrać placówkę szkoleniową?

Szukając organizatora kursów online, warto przejrzeć kilka różnych ofert, ponieważ w sieci można trafić na oszustów, których jedynym celem jest wyciągniecie pieniędzy. Aby dobrze wybrać, warto sprawdzić recenzje i dowiedzieć się, co mówią inni uczestnicy szkolenia. Dobrze jest również wejść na stronę placówki szkoleniowej, zapoznać się z jej historią, sprawdzić, jakie ma doświadczenie w tego rodzaju nauczaniu.

Naszą ofertę szkoleniową znajdziesz m.in. tutaj: Kursy online z certyfikatem

Należy zapoznać się z trenerami i sprawdzić, czy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Wykładowcy powinni posiadać wiedzę z dziedziny prawa i przetwarzania danych osobowych, a także wiedzę z zakresu nauczania. Szkoła organizująca szkolenia online z RODO powinna być wpisana do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych oraz mieć uprawnienia do wystawienia dokumentów ukończenia szkolenia w postaci zaświadczenia na druku MEN (pisaliśmy niedawno: Szkolenia online z zaświadczeniem MEN). Wynika to z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Szkolenia online z RODO  to i skuteczny szybki sposób na poznanie zasad przetwarzania danych osobowych. Warto nawet dla własnego bezpieczeństwa, ukończyć szkolenie podstawowe, wiedzieć, jaki prawa nam przysługują. Osoby, chcące zgłębić temat, mogą wybrać szkolenie bardziej specjalistyczne, pozwalające na pracę związaną z wdrażaniem rozporządzenia w życie.

Podobne wpisy

2 komentarze

 1. Szkolenia online z RODO stały się popularne wraz z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Przepisy, które mają na celu prawidłową ochronę danych osobowych, nakładają na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków. Wcielenie ich w życie nie jest łatwe, dlatego poszukiwane są osoby, które dobrze znają ustawę, wiedza, jak przełożyć ją w życie. Czy zdalne szkolenia z RODO dobrze uczą interpretacji rozrządzenia? Dlaczego warto z nich skorzystać?
  Szkolenia online z RODO – dlaczego są przydatne?
  RODO weszło w życie 24 maja 2018 roku. Od tego momentu funkcjonalnie wielu firm musiało ulec wielkiej zmianie. Niestety, ustawa nie mówi dokładnie, jakie działania należy wdrożyć, zleca jedynie, jaki efekt ma być osiągnięty. Celem RODO jest ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowej w całej Unii Europejskiej. Wcześniej w każdym kraju obowiązywały inne przepisy, a to rodziło liczne problemy. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ma sprawić, że dane będą bezpiecznie przetwarzane i przechowywane. Ustawa dotyczy podmiotów gospodarczy, które mają kontakt z danymi. Bardzo ważne jest, aby wszyscy pracownicy danej firmy wiedzieli, jak postępować z danymi. Brak przestrzegania RODO wiąże się z wysokimi karami finansowymi, wszczęciem postępowania cywilnego oraz utratą zaufania społecznego. Podstawowe szkolenia online z RODO pomaga poznać ustawę, te bardziej zaawansowane uczą, jak wdrażać poszczególne punkty w przedsiębiorstwie. Kursy są również przydatne dla konsumentów, ponieważ dzięki nim każdy może się dowiedzieć, jak prawa mu przysługują.
  Jakie szkolenia online z RODO dostępne są w internecie?
  W internecie jest bardzo duży wybór szkoleń dotyczących Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W zależności od potrzeb i możliwości czasowych można wybrać szkolenia synchroniczne lub asynchroniczne. Te pierwsze odbywają się w czasie rzeczywistym, polecane są dla osób, które chcą zostać Inspektorem Danych Osobowych, zależy im na kompleksowej wiedzy oraz bezpośrednim kontakcie z wykładowcą. Uczestnicy mogą zadawać pytania dotyczące wdrożenia ustawy w swojej firmie, prosić o przesłanie dokumentów, zadawać pytania. Uczestnicy mogą rozmawiać między sobą, a to pozwala wymieniać się doświadczeniami i dochodzić do wspólnych wniosków. Kursy asynchroniczne polecane są osobom, które powinny poznać ustawę, dowiedzieć się, co robić, aby dane nie były narażone na niebezpieczeństwo. Ta forma jest często wybierana przez pracodawców, którzy chcą zapoznać swoją załogę z rozporządzeniem. Kursy asynchroniczne są przygotowane wcześniej, kursanci po opłaceniu lekcji otrzymują dostęp do materiałów, mogą z ich korzystać w każdej chwili, a także wracać w razie potrzeby. Autorzy kursów dbają, aby materiały były na bieżąco aktualizowane. W internecie można znaleźć kursy skierowane do różnych adresatów. Są szkolenia online przeznaczone dla osób prywatnych, które chcą znać swoje prawa, dla pracowników, którzy zobowiązani są do przestrzegania ustawy oraz dla podmiotów gospodarczych. Można wybrać kursy, które pokazują, jak wprowadzić rozporządzenie w poszczególnych branżach, np. medycynie czy handlu.
  Szkolenia online z RODO – główne zagadnienia
  RODO to bardzo obszerne rozporządzenie, dlatego samemu bardzo ciężko zrozumieć wszystkie punkty i wdrożyć je w życie. Dane osobowe są przetwarzane niemal w każdym zakładzie, niezależnie od wielkości. Można się z nimi spotkać w małych rodzinnych zakładach, w dużych korporacjach, w ośrodkach zdrowia, szkołach, agencjach pracy i wielu innych instytucjach. Każda z osób, która ma styczność z danymi osobowymi, musi wiedzieć, jak z nimi prawidłowo postępować. Na zdalnych kursach można poznać podstawowe pojęcia, dowiedzieć się, jakie są narzędzia, pomagające chronić dane klientów czy pacjentów. Główne tematy omawiane na szkoleniach to:
  • Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych,
  • Jak rozpoznać dane wrażliwe?
  • Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie rozporządzenia,
  • Podstawy prawne przetwarzania danych,
  • Zasady przetwarzania danych osobowych,
  • Co oznacza zgoda i obowiązek informacyjny?,
  • Jakie prawa mają osoby, których dane są przetwarzane,
  • Zasady wymiany danych z podmiotami zewnętrznymi,
  • Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne do zastosowania w miejscu pracy,
  • Postępowanie w razie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Zachowanie w przypadku podejrzenia wycieku danych osobowych,
  • Inspektor danych osobowych – jaką pełni funkcje, jakie ma obowiązki.
  Zdalne szkolenia z RODO są bardzo potrzebne, ale przed wyborem odpowiedniego, warto sprawdzić, kto je organizuje i co mówią o nim inni uczestnicy. Wartościowe szkolenie powinno być prowadzone przez ekspertów, znających i wdrażających ustawę w życie. Ważne, aby wykładowcy przekazywali nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. Dobrze, jeżeli poszczególne punkty rozporządzenia analizowane są na przykładach, które ułatwiają ich zrozumienie. Kurs powinien kończyć się zdobyciem odpowiedniego zaświadczenia lub certyfikatu potwierdzającego dobycie nowych kwalifikacji.
  Każdy, kto chce postępować zgodnie z prawem lub chce wiedzieć, jakie prawa w związku z ochroną danych osobowych mu przysługują, powinien odbyć zdalne szkolenie z RODO. To duże ułatwienie, dzięki któremu zrozumienie przepisów i nauczenie się prawidłowego postępowania nie jest problemem.

 2. Szkolenia z RODO online
  Szkolenia z RODO online są duża pomocą dla osób, które pracują z danymi osobowymi. Ułatwiają zrozumienie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, które obowiązuje do 24 maja 2018 roku. Czego dokładnie można nauczyć się na zdalnych kursach? Dla kogo są przeznaczone?
  Szkolenia z RODO online – dla kogo są przeznaczone?
  RODO ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących bezpiecznego przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Jest to bardzo ważne, dane osobowe należy chronić, ponieważ ich utrata może spowodować poważne problemy. Dostępne w internecie szkolenia z RODO online przeznaczone są dla szerokiej grupy odbiorców. Mogą z ich korzystać osoby prywatne, które chcą być świadome swoim praw, chcą wiedzieć, co im przysługuje, czego mogą żądać od jednostek, gromadzących dane osobowe. Kursy online z RODO są również przeznaczone dla pracowników, którzy mają kontakt z danymi osobowymi. Takich osób jest bardzo dużo, ponieważ dane osobowe obecne są w sklepach, ośrodkach służby zdrowia, szkołach, urzędach zatrudnienia i wielu innych miejscach. Każda osoba, która ma z nim do czynienia, powinna znać podstawowe zasady i wiedzieć co robić, aby dane były bezpieczne. Szkolenia zdalne z RODO są niezbędne dla właścicieli firm i przedsiębiorców, pomagają zrozumieć rozporządzenie, wdrożyć je w życie i uniknąć wysokich kar finansowych. Szkolenia z RODO są również przeznaczone dla osób, które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje i dążą do tego, aby zajmować się wdrażaniem Rozporządzenia. Takie osoby są poszukiwane przez pracodawców, mogą liczyć na ciekawe oferty zatrudnienia i atrakcyjne zarobki. Osoby, które dalej będą chciały się rozwijać w tym kierunku, mogą postarać się o uprawnienia audytora wewnętrznego lub wybrać studia podyplomowe dotyczące ochrony danych osobowych. Takie wykształcenie umożliwia założenie własnej działalności, przeprowadzenia audytów, udzielanie konsultacji dotyczących ochrony danych osobowych.
  Jakie zagadnienia omawiane są na szkoleniach z RODO online?
  Na wartościowych szkoleniach online z RODO tłumaczone są poszczególne rozporządzenia. Kursanci uczą się, jak RODO wcielić w życie, co zrobić, aby dane osobowe były w prawidłowy sposób przechowywane, przetwarzane i udostępniane. Na szkoleniach internetowych poruszane są takie tematy jak:
  • Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych,
  • Dane osobowe i dane wrażliwe – co to oznacza?
  • Jakie kary grożą za nieprzestrzegania rozporządzenia,
  • Podstawy prawne przetwarzania danych,
  • Zasady przetwarzania danych osobowych,
  • Zgoda i obowiązek informacyjny – co to oznacza,
  • Jakie prawa mają osoby, których dane są przetwarzane,
  • Zasady wymiana danych z podmiotami zewnętrznymi,
  • Zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,
  • Postępowanie w razie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Zachowanie w przypadku podejrzenia wycieku danych osobowych,
  • Jaka funkcje pełni Inspektor danych osobowych.
  Szkolenia przekazują wiedzę w sposób uporządkowany, wskazują najlepsze rozwiązania. Doświadczeni wykładowcy, którzy zajmują się rozrządzeniem, pomagają dobrać narzędzia, potrzebne do ochrony danych osobowych w danej branży.
  Jakie zdalne kursy z RODO dostępne są w internecie?
  Rozrządzenie dotyczy każdego z nas, dlatego każda osoba, która chce być świadoma swoich praw, powinna skorzystać ze zdalnego kursu. W internecie są kursy dla osób prywatnych, jak i tych, które z RODO mają styczność w pracy zawodowej. Najczęściej wybierane szkolenia to:
  • Zdalne szkolenie, na którym można zapoznać się z obowiązkami mającymi związek z RODO dla przedsiębiorstw i instytucji,
  • Szkolenia dla pracowników, którzy pracują z danymi osobowymi i muszą wiedzieć, jak je bezpiecznie przetwarzać.
  • Szkolenia z RODO, budujące świadomość i uświadamiające, co grozi za nieprzestrzeganie przepisów,
  • Zdalne szkolenia z RODO skierowane dla osób pracujących w poszczególnych branżach, np. handlu, biurach rachunkowych, szkolnictwie, służbie zdrowia,
  • Szkolenia dla Inspektorów Danych Osobowych.
  Jakie zdalne kursy z RODO są dostępne w internecie?
  Osoby zainteresowane zdalnymi kursami z RODO mają do dyspozycji zajęcia w formie synchronicznej i asynchronicznej. Te pierwsze odbywają się w czasie rzeczywistym, dlatego są przydatne dla osób, które potrzebują dokładnych informacji dotyczących rozporządzenia, podpowiedzi, jak przepisy wdrożyć w życie, jakich narzędzi użyć. Kursy asynchroniczne są wystarczającą formą dla wszystkich, którzy chcą się zapoznać z rozporządzeniem, ale nie potrzebują aż tak szczegółowych wyjaśnień. Kursy w tej formie nagrane są wcześniej, słuchacze po uiszczeniu opłaty otrzymują dostęp do przygotowanych materiałów. W związku z tym, że przestrzeganie RODO staje się priorytetem, w sieci można znaleźć kursy bezpłatne, umożliwiające zapoznanie się z ustawą. Warto z nich skorzystać, znać swoje prawa, wiedzieć, czego wymagać od osób, które mają do czynienia z naszymi danymi.
  Szkolenia z RODO online można znaleźć w ofercie większości placówek szkoleniowych. Przed wyborem warto zapoznać się z długością kursu, omawianymi tematami, ceną. Należy sprawdzić, kto prowadzi kurs i czy kończy się wydaniem certyfikatu. Taki kurs będzie przydatny i na pewno wzmocni naszą atrakcyjność na rynku pracy.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.