kursy online dla kadrowych i księgowych min 4

Kursy online dla kadrowych i księgowych – czy można się nauczyć księgowości na kursach online?

Kursy online dla kadrowych i księgowych to tylko jedna z opcji stałego rozwijania kwalifikacji zawodowych, ale wręcz nierzadko jedyna szansa, aby pozostawać na bieżąco z ciągle zmieniającymi się przepisami prawa pracy, przepisami podatkowymi czy dotyczącymi ubezpieczeń. Osoby, które pracują w działach kadrowych czy księgowości, muszą się rozwijać i stale podnosić swoje kompetencje.

Możliwość rozwoju dają m.in. właśnie kursy online dla kadrowych. Ukończony kurs to nie tylko szansa na awans, ale również możliwość znalezienia nowej pracy lub założenia własnej działalności.

Z kursów mogą korzystać zarówno osoby młode, które ukończyły szkołę i szukają swojego miejsca w świecie, jak i osoby doświadczone, które chcą się rozwijać i zmienić charakter pracy. Warto poznać ofertę zdalnych kursów dla księgowych oraz kadrowych i wybrać odpowiedni dla siebie.

Na czym polegają kursy online dla kadrowych?

Kursy online to forma szkoleń, która w ostatnich czasach stała się bardzo popularna. Wynika to z obecnej sytuacji epidemiologicznej, panującej na świecie,  rozwoju nowych technologii oraz wzrostu zapotrzebowania na tego typu usługi.

Coraz więcej osób żyje w biegu, nie ma czasu na edukację, a szkolenia online pozwalają na naukę w dowolnym czasie (pisaliśmy m.in. wady i zalety szkoleń online). Kursy internetowe dla kadrowych i księgowych nie odbywają się na sali wykładowej, ale przed monitorem komputera czy smartfonu.

kursy online dla kadrowych i księgowych min 4
kursy online dla kadrowych i księgowych

Potrzebne jest połączenie z internetem, ponieważ kursanci łączą się z wykładowcą, mogą z nim rozmawiać i brać czynny udział w lekcjach. E-kursy pozwalają na naukę z dowolnego miejsca, nie ma potrzeby dojazdy do placówki szkoleniowej. Wiedza przekazywana jest w ciekawy sposób, zarówno w formie wykładów, jak i pokazów, slajdów czy filmów. W zależności od wybranego kursu i własnych upodobań, można uczyć się w grupie lub indywidualnie (pisaliśmy m.in. kursy online czy warto).

W sieci dostępne są również zdalne kursy księgowe w formie asynchronicznej. Takie szkolenie nie odbywa się w czasie rzeczywistym, kursant uczy się samodzielnie, korzystając z  filmów, blogów czy udostępnionych wykładów i ćwiczeń.

Ta forma pozwala na dużą swobodę, umożliwia naukę w kolejce do lekarza czy w przerwie w pracy. Osoba, która chcę nabyć nowe umiejętności, musi wykazać się dużą samodyscypliną i samodzielnością.

Dlaczego warto uczyć się księgowości na kursach online?

Nauka księgowości oraz zagadnień związanych z kadrami i prawem pracy nie jest łatwa. Trzeba przyswoić dużo nowej wiedzy, poznać przepisy i potrzebne programy komputerowe. Placówki oświatowe oferują stacjonarne kursy, które zazwyczaj odbywają się w godzinach popołudniowych.

Na zajęcia trzeba dojechać, czasami do innego miasta, a to wymaga czasu i dużych nakładów finansowych. W przypadku kursów zdalnych, nie trzeba martwic się o czas na dojazdy, mniejsze są również koszty szkoleń.

Wiele osób obawia się, że bez bezpośredniego kontaktu wykładowcą, nie będzie w stanie nauczyć się nowych rzeczy. Nie warto się tym przejmować, ponieważ kursy online dla kadrowych są tak samo efektywne, jak zajęcia odbywające się stacjonarnie. Doświadczeni wykładowcy są w stanie przekazać wiedzę w sposób ciekawy, wyjaśnić trudne zagadnienia, omówić temat ze strony praktycznej.

Kursy zdalne dla księgowych oferują elastyczny czas nauki, dlatego bez problemu można dopasować je do swoich możliwości.

https://spd2.pl/course-cat/kadry-i-place/

Siedząc we własnym domu, można zrobić sobie przerwę, napić się kawy, w razie potrzeby powtórzyć trudniejsze zagadnienia. Placówki oferujące e-kursy zapewniają dostęp do potrzebnych materiałów. Można korzystać z blogów, czatu, prezentacji audio lub video. Jest również możliwość otrzymania materiałów w formie papierowej.

Bardzo dużą zaletą kursów internetowych jest ich dostępność. Ze szkoleń mogą korzystać mieszkańcy wsi i małych miasteczek, którzy nie mają możliwości nauki na miejscu.

kursy online dla kadrowych i księgowych min 4
kursy online dla kadrowych i księgowych min

To również opcja dla Polaków przebywających za granicą. Mogą wziąć udział w zdalnym kursie dla księgowych, zakończonym uzyskaniem certyfikatu, wrócić do kraju i szukać pracy. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby, które chcą się rozwijać i we własnym zakresie biorą udział w szkoleniach. Internet to również szansa na rozwój dla osób niepełnosprawnych lub chorych, które nie mogą dojeżdżać na lekcje.

Sprawdź także: Kurs księgowości dla początkujących

Zdalne kursy są łatwe w obsłudze, nie wymagają znajomości specjalistycznych programów. Ukończenie kursy kończy się zdaniem egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikat, który jest potwierdzeniem zdobytej wiedzy. Kursy online dla kadrowych warto wpisać do CV, na pewno podniosą jego wartość  oraz zwiększą szanse na znalezienie ciekawej pracy.

Czy kursy online dla księgowych mają jakieś wady?

Kursy zdalne są coraz bardziej powszechne, ale mają swoje słabe strony. Część osób nie jest w stanie skupić się we własnym domu, jest wiele bodźców, które odciągają od nauki. Bywa, że w domu nie ma warunków, w pobliżu bawią się dzieci, szczeka pies, a pranie czeka na rozwieszenie. Wyjściem z tej sytuacji znalezienie innego miejsca na naukę.

Może to być wolny pokój u znajomych czy stolik w kawiarni. Czasami w trakcie szkoleń mogą wystąpić problemy techniczne, komputer może przestać działać czy mogą wystąpić problemy zasięgiem. Niestety, na to nie ma rady, ale takie sytuacje nie zdarzają się często. Minusem dla niektórych osób jest brak bezpośredniego kontaktu z wykładowcą i innymi kursantami. Mimo że na monitorze można obserwować innych uczestników o prowadzić z nimi dyskusje, to nie jest to, to samo, co bezpośredni kontakt.

Czasami taka forma zajęć utrudnia naukę, nie pozwala zrozumieć niektórych tematów. Każdy osoba musi sama zdecydować, czy kursy online dla księgowych są dobrą opcją. Najlepiej przekonać się o tym osobiście, zapisując się na jedną lekcję próbną (pisaliśmy m.in. kursy biurowe online z certyfikatem).

Jak znaleźć dobre kursy internetowe dla księgowych?

Coraz więcej placówek oferuje zajęcia w formie zdalnej. Aby kurs był efektowny, należy szukać szkół z doświadczeniem, które wiedzą, jak pracować przez Internet. Bardzo ważni są wykładowcy, bo to oni w głównej mierze odpowiadają za poziom szkolenia. Kadra powinna mieć duże doświadczanie, zarówno w pracy kadrowej i księgowej, jak i w prowadzeniu zajęć. Przed wyborem kursu, warto wejść na stronę szkoły, poznać wykładowców, sprawdzić referencje i opinie innych osób.

kursy online dla kadrowych i księgowych min 4
kursy online dla kadrowych i księgowych min

Szkoły powinny zapewniać dostęp do materiałów oraz korzystać z nowoczesnych rozwiązań. Ważna jest również cena kursów. Niektóre szkolenia są finansowane przez urzędy pracy lub Unię Europejską. Warto poszukać takiej oferty, która pozwoli zaoszczędzić pieniądze. Osoby zatrudnione mogą również spytać się o możliwość opłacenia kursy przez zakład pracy. Wielu pracodawców chce, aby ich podwładni rozwijali się, dlatego chętnie finansuje ich naukę (kursy online dla sekretarek i asystentek).

Zdalne kursy dla kadrowych – czego można się nauczyć?

Praca w kadrach nie jest łatwa. Trzeba znać programy płacowe i kadrowe, być na bieżąco z przepisami i Kodeksem Pracy.  Potrzebne umiejętności można zdobyć w szkołach średnich, na uczelniach wyższych lub korzystając z możliwości, jakie daje internet. Kursy zdalne np. Specjalista ds. kadr i płac umożliwiają poznanie zagadnień związanych z tym zawodem.

Wykładowcy przedstawiają tajniki pracy, podają wzory rozwiązań. Omawiane jest prawo pracy, pokazywane wskazówki, w jaki sposób korzystać ze źródeł prawa i jak interpretować przepisy. Inne poruszane tematy to:

 • zasady prawidłowego zawierania i rozwiązywania umów o pracę,
 • ewidencjonowanie czasu pracy,
 • obowiązki związane z zatrudnieniem,
 • formy zatrudnienia,
 • podstawowe obowiązki pracodawcy,
 • systemy wynagrodzeń,
 • naliczanie wynagrodzeń i zasiłków,
 • ustalanie i  udzielanie urlopów,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • przepisy bhp,
 • regulaminy pracy,
 • szczególne formy zatrudnienia,
 • archiwizacja dokumentacji kadrowej,
 • RODO w praktyce działu kadr,
 • zależności pomiędzy poszczególnymi procesami kadrowymi pracodawcy,
 • uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
 • ubezpieczenia i pozostałe fundusze oraz świadczenia ubezpieczeniowe,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń,
 • lista płac.

Zagadnień jest dużo więcej, ale kurs podzielony jest na moduły, dzięki temu wiedza przekazywana w sposób uporządkowany, a jej przyswojenie nie stanowi problemu. Słuchacze wykonują wiele ćwiczeń, poznają kadry od strony praktycznej. Umożliwiają zdobycie umiejętności teoretycznych oraz praktycznych, dzięki temu kursanci widzą, jak zdobytą wiedzą użyć w pracy zawodowej. Osoby, które miały już styczność z pracą w kadrach, mogą poszerzyć swoją wiedzę, utrwalić ją podczas do samodzielnego rozwiązania oraz ćwiczeń na konkretnych przykładach.

kursy online dla kadrowych i księgowych min 4
kursy online dla kadrowych i księgowych min

Na kursach można nauczyć się praktycznych aspektów stosowania prawa pracy na co dzień oraz poznać zależności pomiędzy poszczególnymi procesami kadrowymi pracodawcy. Po zdaniu egzaminu, uczestnicy otrzymują certyfikat MEN, mile widziany przez pracodawców. W trakcie zajęć online kursanci biorą udział w wykładach, ćwiczeniach, otrzymują potrzebne materiały pdf, zbiory zadań, quizy i testy. 

Zdalne kursy dla kadrowych przygotowują do pracy w firmach i jednostkach samorządowych, na stanowisku specjalisty ds. kadr.

Zdalne kursy dla księgowych – jak zdobyć nowy zawód?

Księgowi są ciągle poszukiwani, dlatego znalezienie pracy w tym zawodzie nie jest trudne. Ważne, aby mieć odpowiednią wiedzą, która można zdobyć m.in. na kursach online dla księgowych. Dobre kursy krok po kroku wprowadzą uczestników w świat rachunkowości i przygotują do zawodu księgowego. Kursy są również dobrym rozwiązaniem dla osób, które miały przerwę w pracy i chcą powrócić do zawodu lub podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Pomagają przypomnieć sobie podstawowe zagadnienia i zaktualizować wiedzę na temat przepisów. Kursy pozwala zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również przekazują umiejętności praktyczne. Niektóre tematy omawiana na szkoleniach zdalnych to:

 • Nadrzędne zasady rachunkowości,
 • Obowiązki ewidencyjne przedsiębiorców,
 • Podstawowe akty prawne normujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej,
 • Klasyfikacja aktywów pieniężnych,
 • Klasyfikacja rozrachunków,
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • Pojęcie i klasyfikacja kosztów
 • Pojęcie, znaczenie i rodzaje wyniku finansowego,
 • Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

Oczywiście to tylko mały zakres materiału, tematów jest znacznie więcej, przekazywane są w formie zdalnej przez doświadczonych księgowych. Kursy dla księgowych mogą zakończyć się egzaminem wewnętrznym lub zewnętrznym, potwierdzający zdobycie kwalifikacji w zawodzie księgowego. Zdalne kursy dla kadrowych i księgowych to ciekawa alternatywa dla zajęć stacjonarnych.

Ta forma szkoleń będzie coraz popularniejsza, dlatego warto przekonać się, że efektywnie można uczyć się również w domu, przed ekranem komputera. Każda forma kształcenia i podnoszenia swoich kompetencji jest dobra, pomaga wyróżnić się wśród innych kandydatów i znaleźć ciekawe zatrudnienie. Szkolenia przez internet są szansą rozwoju, warto z nich korzystać i spełniać swoje marzenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *