Dobry kurs kadr online – czyli jaki?

Dobry kurs kadr online musi cechować się kilkoma elementami. Bez względu na formę, w jakiej jest organizowany – czy to webinarium, czy to np. nagrań do odtwarzania czy tekstu, podzielonego na moduły tematyczne do czytania, dobry kurs kadr online powinien zapewniać Uczestnikowi wsparcie trenera.

I to najlepiej nie tylko i wyłącznie w czasie szkolenia, ale również po jego zakończeniu, kiedy to np. uczestnik kursu kadrowego online zaczyna samodzielnie wypełniać obowiązki kadrowo – płacowe i szczególnie potrzebuje wsparcia.

Dobry kurs kadr online musi być stale aktualizowany. Przepisy prawa pracy zmieniają się, a osoba uczestnicząca w kursie kadr online musi mieć pewność, że szkolenie kadrowe, w którym bierze udział, pozwoli jej na zdobycie wiedzy aktualnej, a nie przeterminowanej (pisaliśmy m.in. kursy online dla kadrowych i księgowych).

To o tyle istotne, że trudno nawet wyobrazić sobie sytuację, w której dana osoba kończy kurs kadr online, wynosi z niego przeterminowaną wiedzę i zaczyna tę wiedzę stosować w praktyce, narażając pracodawcę na odpowiedzialność a pracownika na szkody, np. niemożność realizacji swoich podstawowych uprawnień pracowniczych.

Dobry kurs kadr online jest na bieżąco aktualizowany

Dobry kurs kadr online musi być na bieżąco aktualizowany. To jeden z najważniejszych aspektów, jakim musi się kierować osoba poszukująca kursu kadrowego w systemie e-learning.

To bardzo ważne. Jeśli uczestnik szkolenia kadrowego czy jakiegokolwiek innego zresztą w obszarze przepisów ma się nauczyć odpowiedniego stosowania przepisów prawa pracy, to musi mieć pewność, że przepisy te są aktualne.

kurs kadr online
kurs kadr online

To o tyle istotne, że źródła prawa pracy ta osoba z reguły dopiero poznaje na kursie kadr online, na który się zapisała. Absolutnie nie może być tu zatem mowy o wprowadzaniu tej osoby w błąd, np. poprzez omawianie w czasie szkolenia kadrowego stanów prawnych, które już nie są aktualne.

Czytaj także: Jaki kurs warto zrobić?

Jeśli jesteś osobą początkującą, nie masz doświadczenia w kadrach czy prawie pracy, nie było możliwości, aby poznać te zagadnienia „od kuchni”, a szukasz dla siebie kursu kadrowego online, upewnij się, kiedy po raz ostatni szkolenie kadrowe było aktualizowane. Zapoznaj się z jego programem i opisem szkolenia, w razie wątpliwości nie bój się zadawać pytań.

Na rynku obecnie jest sporo kursów kadrowych czy kadrowo – płacowych. W razie wątpliwości, czy wybrane przez Ciebie szkolenie uwzględnia ostatnie aktualizacje w przepisach prawa pracy, nie bój się zapytać o to. Profesjonalny organizator kursu kadr online wszystko Ci wyjaśni, niczego nie będzie ukrywał – dowiesz się o ostatnich aktualizacjach kursu, ostatnich zmianach.

Druga ważna rzecz – forma szkolenia. Kursy kadr online organizowane są w różnych formach. Z pewnością znajdziesz formę, jaka pasuje Ci najbardziej. Jeśli preferujesz formę webinarów, upewnij się, czy w trakcie szkolenia możesz zadawać pytania.

Niestety sporo firm szkoleniowych, organizujących swój kurs kadr online w postaci webinaru pozwala na zadawanie pytań jedynie w czasie trwania webinaru i np. godzinę po nim. A to zdecydowanie za mało – szczególnie dla osób początkujących.

Sprawdź także: Kurs HR od podstaw

Nierzadko jest tak, że pytania przyjdą Ci do głowy dopiero po szkoleniu, kiedy już bardziej orientujesz się w zagadnieniach kadrowych. A tu okazuje się, że organizator kursu kadr online w postaci webinaru już nie przyjmuje pytań, ewentualnie za odpowiedzi na nie każe sobie słono zapłacić.

kurs kadr online
kurs kadr online

W tym przypadku rozważ, czy nie lepszą dla Ciebie opcją będzie nie webinar, a szkoleni asynchroniczne. Polega ono – mówiąc ogólnie – na tym, że po zapisaniu się na kurs kadr online masz dostęp do całości materiału, ale – co bardzo ważne – jeśli dana część materiału jest niejasna, wymaga rozszerzenia czy wyjaśnień, możesz swobodnie konsultować się z trenerem – opiekunem merytorycznym szkolenia.

Kursy kadr online – formy szkoleń

Wspomnieliśmy, że kursy kadr online, zresztą jak kursy online z innych dziedzin, mogą być organizowane w różnych formach. Powoli do lamusa odchodzą kursy organizowane w formule wysyłania na adres email uczestnika materiałów kursowych. Obecnie są to albo webinary albo szkolenia, polegające na tym, że po zapisaniu się na kurs kadr online masz swoje konto na platformie elearningowej i dostęp do całości materiałów i korzystasz z nich w dogodnym dla siebie czasie.

Ta forma kursów jest bardzo wygodna. Przede wszystkim webinary organizowane są w określonych godzinach, najczęściej godzinach pracy. Stąd też nie wszyscy mogą sobie pozwolić na to, aby w takim webinarze kadrowym wziąć udział. Rzadko które firmy szkoleniowe organizują spotkania webinarowe w godzinach np. popołudniowych czy wieczornych albo w weekendy.

Druga rzecz – weźmiesz udział w webinarze i co dalej? Czy dostaniesz jakieś nagranie ze szkolenia, materiały pokursowe itp.? To już zależy od organizatora – nierzadko kurs kadr online organizowany w postaci webinaru charakteryzuje się tym, że organizator nie pozwala na rejestrowanie nagrania. W zasadzie co zdążysz obejrzeć i zanotować, to Ci zostaje.

Zupełnie inaczej będzie w szkoleniach asynchronicznych. Nieważne, czy organizowane są w postaci filmów do odtwarzania czy materiałów do czytania (swoją drogą ta druga forma, jakkolwiek wydająca się mało atrakcyjną, bywa zdecydowanie efektywniejsza od nagrań „do słuchania”.

Wszystko oczywiście zależy tu od materii szkolenia, ale skoro kurs kadr online porusza zagadnienia prawa pracy, to wygodniej będzie Ci się uczyć, mając przed oczyma przepis i jego wyjaśnienie oraz prezentację zastosowania w praktyce, niż jeśli po prostu usłyszysz brzmienie tego przepisu i i tak niewiele z tego zapamiętasz).

kurs kadr online
kurs kadr online

Kurs kadr online nie ma za zadanie nauczyć Cię przepisów na pamięć. Ma Ci pokazać, jak te przepisy prawa pracy stosuje się w praktyce, szczególnie w sytuacjach, gdy przepisy te są nieprecyzyjne i nierzadko sprzeczne ze sobą. Opiekun merytoryczny kursu kadr online ma za zadanie wyjaśniać Ci wszelkie wątpliwości, cierpliwie odpowiadać na wszystkie Twoje pytania.

Formę szkolenia kadrowego online dopasowujesz do swojego wolnego czasu, do rytmu dnia, a nawet do tego, czy np. masz pod opieką małe dziecko, które zwyczajnie może przeszkadzać Ci w nauce. W takim wypadku znakomicie sprawdzają się właśnie szkolenia w wersji „Do czytania”.

Sprawdź także: Kurs księgowości dla początkujących

Nowoczesne platformy elearningowe zapamiętują postępy w nauce. Po prostu przerabiasz sobie dany materiał w dogodnym dla siebie czasie, kontaktujesz z trenerem w razie potrzeby, zaczynasz i kończysz naukę w godzinach, które Ci pasują. Dobry kurs kadr online pozwala na dostosowanie tempa nauki do życiowych okoliczności.

Kurs kadr online – co się na niego składa?

Jeśli kurs kadr online leży w obszarze Twoich zainteresowań, przeglądasz oferty firm szkoleniowych i placówek oświatowych i zastanawiasz się, który kurs kadr online spośród wielu ofert wybrać, zapoznaj się szczegółowo i porównaj ze sobą programy szkoleń. Kurs kadr online to pojęcie bardzo szerokie. Szukasz kursu kadr online, zapisujesz się, a okazało się nagle, że w zasadzie to zapisałaś się na szkolenie dla pracowników biurowych z elementami kadr i płac.

A taki kurs kadr online może być jedynie uzupełnieniem, ale raczej nie wystarczy Ci do opanowania zagadnień prawa pracy w taki sposób, aby samodzielnie zajmować się sprawami z zakresu prawa pracy.

Najlepiej, aby kurs kadr online był kursem samodzielnym – w sensie nie jest to np. kurs dla sekretarek online z elementami kadr i płac, ale szkolenie kadrowe online dedykowane wyłącznie materii kadrowej. Zdarzają się oczywiście szkolenia połączone typu kurs kadr i płac online, ale zobacz w programie takiego połączonego szkolenia kadrowo-płacowego online, na ile część poświęcona kadrom jest obszerna i wyczerpująca.

kurs kadr i płac w systemie nagrań do odtwarzania m.in. tutaj: spd2.pl a w systemie „Do czytania” m.in. tutaj: spdszkolenia.pl

Po co Ci kurs kadr online?

Niektóre osoby zapisują się na kurs kadr online, aby zdobyć wiedzę w tym temacie – nie mają bowiem żadnej. Są osoby, dla których kurs kadr online ma być uzupełnieniem czy rozszerzeniem posiadanej wiedzy. Są też osoby, które zwyczajnie zastanawiają się, np. co robić po szkole średniej i chcą spróbować swoich sił w działach kadrowo – płacowych.

kurs kadr online
kurs kadr online

Każda z tych osób poszukuje w zasadzie kursu kadr online z innej perspektywy. Warto zwrócić uwagę, że istnieje w polskiej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zawód Specjalista do spraw kadr, zakwalifikowany pod numerem 242307. Zawód specjalisty do spraw kadr nie jest zawodem regulowanym – nie trzeba mieć np. jakiegoś specjalnego szkolenia kadrowego, zdanego egzaminu państwowego, licencji, koncesji itp.

Jeśli decydujesz się na kurs kadr online, bo chcesz zdobyć np. nie tylko wiedzę w zakresie prawa pracy, ale również np. zaświadczenie czy certyfikat, zwróć uwagę, kto jest organizatorem szkolenia. Obecnie kursy i szkolenia, w tym kursy online mogą organizować podmioty prowadzące działalność gospodarczą w oparciu o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Tyle, że niektóre firmy szkoleniowe są wpisane również w tzw. Rejestrze Instytucji Szkoleniowych, prowadzonym przez wojewódzkie urzędy pracy. Niektóre działają również w oparciu o przepisy prawa oświatowego, jako placówki oświatowe, wpisane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych.

Te ostatnie mają możliwość wystawiania dokumentów, które potocznie nazywają się „Zaświadczenie MEN”. Oczywiście chodzi tu o zaświadczenie, wystawiane w oparciu o przepisy rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. To zaświadczenie MEN jest wystawiane według wzoru z załącznika do tego rozporządzenia.

Jeśli szukasz dobrego kursu kadr online, przeszukujesz internet i znajdujesz sporo ofert, zwróć uwagę, czy dany kurs kadr online kończy się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniu w postaci papierowej. Niestety niektóre firmy szkoleniowe generują na zakończenie szkolenia jedynie certyfikat w pliku PDF, który musisz sobie wydrukować.

Jeśli zależy Ci na dokumentach ukończenia szkolenia, a nie masz pewności, czy dany kurs kadr online kończy się uzyskaniem takich dokumentów, skontaktuj się z administratorem. Niestety zdarzają się przypadki, w których zaświadczenia MEN wystawiają podmioty niemające do tego uprawnień – zwykłe firmy szkoleniowe, a nie placówki oświatowe.

Dobry kurs kadr online pozwala nie tylko na zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy. Trener, opiekujący się uczestnikami szkolenia z ramienia organizatora powinien być w stanie również pomóc Ci po ukończeniu szkolenia, jeśli np. kończysz kurs kadr online, podejmujesz zatrudnienie w dziale kadrowo płacowym.

Dobra firma szkoleniowa nie zamyka Ci dostępu do specjalisty, nawet po ukończeniu szkolenia. A warto mieć osobę, która pomoże Ci wdrożyć się w obowiązki kadrowe. Samo szkolenie może świetnie przygotować Cię od strony merytorycznej, ale w praktyce zawsze zdarza się sytuacja, w której będziesz potrzebować pomocy.

Takie wsparcie merytoryczne może zapewnić Ci trener po ukończeniu szkolenia. Nie obawiaj się o nie spytać. Z reguły kurs kadrowy kończy się, ale od czasu do czasu będziesz potrzebować takiej drobnej pomocy i szanujący się trener zapewni Ci ją. Tu nie chodzi o to, aby wziąć udział w szkoleniu na zasadzie „Zapłać, zalicz i zapomnij”. Chodzi o to, aby z kursantami budować również pewne relacje.

kurs kadr online
kurs kadr online

Zadowolony Uczestnik kursu kadr online wróci i weźmie udział w innym szkoleniu, np. kursie płac online, szkoleniu z rozliczania czasu pracy, szkoleniu online z zatrudniania cudzoziemców itp. – w zależności od tego, w jakim obszarze będzie zgłębiał swoją wiedzę. A pomoc trenera po kursie kadr online to bardzo, ale to bardzo ważna wartość dodana do całego szkolenia.

Pisaliśmy m.in. kursy samodoskonalenia online

Nierzadko jest tak, że dana osoba decyduje się na dany kurs kadr online właśnie dlatego, że nie tylko w trakcie szkolenia, ale również po jego ukończeniu może liczyć na pomoc trenera. A to bardzo istotne. Kadry i płace nie są „nie do ogarnięcia”, ale posiadanie suchej wiedzy teoretycznej nie wystarcza. A gdzieś trzeba tę praktykę zdobyć. Zdecydowanie łatwiej pracuje się i wdraża mając pewność, że w każdej chwili można skontaktować się z trenerem, zadać pytania, poprosić o wsparcie w rozwiązanie konkretnego problemu kadrowego.

Czy kursy kadr online muszą być drogie?

Dobry kurs kadr online to taki kurs, który pozwala Ci nie tylko zdobyć wiedzę, ale daje poczucie pewnego bezpieczeństwa już po ukończeniu szkolenia. Dobry kurs kadr online to niekoniecznie drogi kurs kadr online. Z drugiej strony – cena kursu absolutnie nie determinuje jego przydatności czy nieprzydatności. Są firmy szkoleniowe, które stosują wysokie ceny i wychodzą z założenia, że kursant i tak jest kursantem jednorazowym. Skoro nie wróci do innego szkolenia, to niech chociaż zapłaci za to.

Pisaliśmy m.in. Kursy biurowe online z certyfikatem

Są również firmy szkoleniowe, które organizując kurs kadr online nie każą sobie słono za niego płacić, wychodząc z założenia, że spora grupa Uczestników tego kursu kadr online to osoby, które jeszcze nie wiedzą, czy chcą się tematyką kadr zajmować. A biorą udział w szkoleniu, aby ostatecznie podjąć decyzję, czy kadry to to, czym chcą się zajmować, czy nie.

https://www.youtube.com/watch?v=jOcsJBc2Ogo

Te osoby nie chcą płacić dużych pieniędzy za takie próby. I właśnie m.in. do tego typu osób kierują swoje oferty i swoje kursy kadr online niektóre firmy szkoleniowe i placówki oświatowe, stosując politykę rozsądnych cen, dopasowanych z jednej strony do ponoszonych przez siebie kosztów, a z drugiej strony do kieszeni Kursanta. Dobry kurs kadr online nie musi być ani drogi, ani długotrwały, rozwleczony na kila miesięcy, ani nudny. Może być skuteczny, co najmniej w takim stopniu, jak stacjonarne szkolenia.

W ogóle analizując, czy lepiej kupić kurs kadr online czy jednak wybrać szkolenie stacjonarne, porzuć sposób myślenia, że skoro kurs kadr ma być kursem w formule e-learning, to siłą rzeczy będzie mniej wartościowy niż szkolenie stacjonarne. To w żadnym wypadku nie jest regułą, że kurs kadr stacjonarny jest lepszy niż kurs kadr online (pisaliśmy m.in. kursy online – czy warto z nich korzystać).

Kursy kadry i płace online – to rozwiązanie dla osób pracujących w państwówce czy w prywatnych placówkach?

Pracownicy biurowi, którzy czuwają nad terminowym oraz prawidłowym obiegiem finansów w danej placówce oraz dbający o różnego rodzaju dokumentacje są niezbędni w praktycznie każdym miejscu. Bez względu na to, czy dane miejsce zajmuje się produkcją czy usługami. Równie bez znaczenia jest to, czy jest to instytucja państwowa czy prywatna działalność.

Każde miejsce w którym muszą być rozliczane pieniądze ma obowiązek dokumentować swoją działalność w sposób zgodny z aktami prawnymi. Co prawda w różnych branżach oraz różnych sytuacjach na pozór bardzo podobne sytuacje mogą być rozwiązywane na inne sposoby. Nie zmienia to jednak faktu, że wykwalifikowani pracownicy z obszaru kadr i płac są niezbędni do sprawnego funkcjonowania czy to przedsiębiorstwa, czy instytucji państwowej. Dlatego kursy kadry i płace online cieszą się dużą popularnością.

Zalety doskonalenia zawodowego w systemie online

Z każdym rokiem czas staje się coraz bardziej cenną walutą. Dlatego intensywnie rozchwytywane są wszelkie rozwiązania, które gwarantują poszerzenie kwalifikacji zawodowych w sposób szybki oraz jednocześnie wygodny. Takie właśnie są kursy kadry i płace online. Łączą one w sobie kilka bardzo istotnych zalet, które umożliwiają rozwój zawodowy szerokiej grupie ludzi. Oto najważniejsze z nich:

  • Szkolisz się wtedy, kiedy Ci wygodnie – większość kursów online umożliwia uczestnikom naukę we własnym tempie. Po zakupie kursu otrzymujesz dostęp do materiałów ale tylko od Ciebie zależy kiedy zaczniesz je przerabiać. Dzięki temu poszerzać swoje kompetencje mają możliwość nawet te osoby, które dysponują bardzo niewielką ilością czasu czy takie, które funkcjonują w nieregularnym trybie.
  • Nie musisz nigdzie dojeżdżać – dzięki czemu oszczędzasz czas. Ucząc się online możesz to robić w dowolnie wybranym miejscu. Niektórzy preferują zacisze własnego mieszkania, inni na naukę lubią wykorzystać czas spędzony w podróży. Jeszcze inni mają w zwyczaju wyjść do kawiarni, by przy dobrej kawie skupić się nad nowym materiałem. Wybór należy tylko do Ciebie.
  • Dostajesz gotowe materiały – nie musisz więc robić notatek. Samodzielne przecedzanie najistotniejszych informacji jest procesem bardzo czasochłonnym oraz męczącym. Decydując się na kurs kadry i płace wszystkie materiały dostajesz w wygodnej w odbiorze formie.
  • Masz możliwość konsultacji ze specjalistami – brak konieczności wychodzenia z domu nie wiąże się z byciem zdanym tylko na siebie. Wiele kursów oferuje możliwość konsultacji ze specjalistami w danym zakresie. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości masz możliwość swobodnej komunikacji z ludźmi, którzy mogą rozwiać wszystkie Twoje wątpliwości.
  • Ograniczasz koszty rozwoju zawodowego – brak dojazdów to już pewna forma oszczędności. Warto jednak dodać, ze zazwyczaj kursy online są zdecydowanie tańsze niż ich odpowiedniki w formie stacjonarnej. Ma to między innymi związek z ograniczeniem kosztów organizatorów związanych z wynajmowaniem przestrzeni na zajęcia.

Które kursy kadry i płace online najbardziej przydadzą się w praktyce?

Zanim wybierzesz konkretną ofertę musisz odpowiedzieć sobie na pytanie czego potrzebujesz. Jeżeli już pracujesz w obszarze kadr i płac ale masz problem związany z jakąś konkretną dziedziną to najlepiej będzie skupić się na szkoleniach kompleksowo omawiających to zagadnienie. Nie ma sensu zaczynać od podstaw i przypominać sobie doskonale już znane informacje. Z kolei jeżeli dopiero zamierzasz się przebranżowić to zacznij od podstaw – realizując kurs dla początkujących zdecydowanie zwiększysz swoje szanse na znalezienie zatrudnienia w tym obszarze.

Warto również podkreślić, że niektóre ze szkoleń są konstruowane tak by spełniały oficjalne wymagania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wtedy po ukończeniu tego typu szkolenia poza kompleksową wiedzą otrzymasz certyfikat potwierdzający Twoje kwalifikacje. Może to być bardzo przydatny dokument w wielu sytuacjach – czy to podczas szukania nowej pracy, czy podczas ubiegania się o awans.

Podsumowując: kurs kadry i płace online przyda się w praktyce każdemu, kto chce rozwijać się w tym obszarze ale jednocześnie nie ma ochoty (bądź możliwości) poświęcać na rozwój zawodowy dużej ilości czasu.  Kluczem do sukcesu jest wybranie oferty, która zawiera informacje zaspokajające Twoje potrzeby zawodowe.

Sprawdź także: Kursy MEN

Dofinansowania na kursy kadry i płace online – komu się należą?

W związku z tym, że kadry i płace to obszar, który dotyczy praktycznie każdej branży, warto zainteresować się tym czy akurat w danym momencie nie są realizowane projekty pokrywające koszt tego typu rozwoju. Gdzie szukać? Warto zacząć przede wszystkim od swojego pracodawcy – prawdopodobnie Twój szef doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że wykwalifikowani pracownicy to lepiej funkcjonujące przedsiębiorstwo czy placówka. Być może znajdą się fundusze firmowe, które będą mogły pokryć Twój rozwój? Jeżeli nie ma takiej możliwości to można szukać wsparcia w instytucjach państwowych. Różnego rodzaju projekty lokalne lub unijne często są tworzone w celu tego typu rozwoju zawodowego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.